Baltic bendruomenės konkursas bendra informacija

 • Landscape_Forest.jpg


  Laikas nuo laiko Romėnai keliauja į tolimus kraštus, kad pelningai apmainytų savo prekes į naujus dar nematytus produktus, prekes. Šį sykį Titas keliauja į Baltics žemes!

  Bendra konkurso informacija

  Pradžios data/laikas

  Liepos 7, 2020 - 11:00 (GMT +3)

  Pabaigos data/laikas

  Liepos 13, 2020 – 11:00 (GMT +3)

  Laimėtojai bus skelbiami

  vėliausiai Liepos 15 dieną, 2020

  Laimėtojai parenkami

  Užduotys: Mes išrinksime 6 atsitiktinius laimėtojus iš visų teisingai atsakiusių. Iš viso bus pateiktos trys užduotys. Liepos 7d., Liepos 9d. ir Liepos 11d.
  Finaliniai laimėtojai: Mes išrinksime 3 atsitiktinius laimėtojus iš visų žaidėjų, atsakiusių teisingai bent į dvi užduotis.

  Prizai


  Dienos 1 - 3 50 auksinių x 6 laimėtojai
  Finaliniai laimėtojai 100 auksinių x 3 laimėtojai

  Aukso kuponas galioja tik

  Baltics bendruomenėje

  Aukso kuponas galioja iki

  2021-04-31

  Kad laimėti turite

  Pasakyti savo žaidimo vardą ir serverį, kartu su teisingu atsakymu į mįslę.  Prašome, prisiminti, jog jūs galite atsakinėti į galvosūkį, kol yra publikuojamas sekantis galvosūkis. Į paskutinį galvosūkį galima atsakyti iki konkurso pabaigos laiko.


  Atsakymai nebus matomi, kol jų neaktyvuosime

 • General contest information

  Start date/time

  July 7, 2020 – 11:00 (GMT+3)

  End date/time

  July 13, 2020 – 11:00 (GMT+3)

  Winners announced on

  latest on July 15, 2020

  Winners chosen

  Tasks: We will pick 6 random winners every task from among all the correct answers. There will be 3 total tasks to solve (07/07 - 09/07 - 11/07)
  End winners: We will pick 3 random winners from among all players who gave the correct answer in at least 2 out of 3 tasks.

  Prizes


  Days 1 - 3 50 gold x 6 winners
  End winners 100 Gold x 3 winners

  Gold voucher valid until

  April 30, 2021  Please, remember, you can answer each riddle until the next one is published. The last riddle can be answered until end contest time.

  The answers won't be visible until a moderator approves them.


 • Mūsų finaliniai laimėtojai laimėtojai po 100 auksinių/ our final winners won 100 gold vouchers:


  Sveikinimai/ Congratulations!


  Ačiū visiems dalyviams! / Thank you for all participators!  Jei turite atsiliepimų, pageidavimų konkursų klausimais. Juos palikti galite čia>>

  Kitas globalus konkursas numatomas kitos savaitės pradžiai. Šiuo metu aktyvus yra "Žaisk kaip profesionalas" konkursas. Kur laukiame jūsų patarimų>>

  ----------------

  If you have suggestions or want to comment on the contest, you can do it here>>

  The next global contest is planned for the next week. We also have an active all year contest "Play like a Pro", the tips for other players may be written in

  Estonian, Latvian or English>>