Tito kelionė - I diena

 • boat.png


  After leaving the lands of Rome a few months ago, saying goodbye to the last hospitable Teutonic farmers a week ago, Titus traveled further to the Northeast.

  He passed through the swampy lands of Prussia, and then the horizon of the beautiful valley opened to him. A huge river flowed slowly in this valley.

  Titus looked around anxiously. How will he cross the river? Still, Titus decided to descend down the valley on a natural trail.


  He was right. By the river, he saw a modest-looking man in a boat.


  "Man, will you help me cross this river," Titus asked.


  The man looked carefully at the owner of the strange clothes. "I see that you have come from far away lands, so I will help you. But my boat is small, I can only take you and one of your items. Choose what you leave on this shore and what you take with you on the journey further.


  Titus did not like that choice. He realized that this man wanted to steal the things he “left behind”. How to transport everything for him?


  The Task:

  Between his things Titus has a dog, a cat and a bowl of Mediterranean delicacy. Cat likes to eat Mediterranean delicacy.

  • The rafter allows to take together just one animal or a bowl.
  • Titus can’t leave together his cat and dog on either bank of river. The cat would run away because she is afraid of a dog.
  • Titus can’t leave the cat and food bowl together, as the cat would eat all food from the bowl.

  How Titus must transport his animals and the bowl, that the cat wouldn’t run away and wouldn’t eat the food?


  You have 48 hours to solve this task ;)


  General Contest Information here>>

 • boat.png


  Prieš mėnesius palikęs Romos žemes, prieš savaitę atsisveikinęs su paskutiniais svetingais germanų ūkininkais, Titas traukė toliau į Šiaurės Rytus.

  Per vargus įveikus pelkėtas Prūsų žemes, Titui atsivėrė nuostabaus slėnio horizontas. Šiame slėnyje lėtai tekėjo didžiulė upė. Titas neramiai apsižvalgė, kaip gi ją reikės įveikti? Visgi Titas pasiryžo leistis žemyn į slėnį pramintu takeliu.

  Jis neapsigavo. Priėjęs upę pamatė kukliai atrodantį žmogų valtyje.


  -"Žmogau ar padėsi man persikelti per šią upę" paklausė Titas.


  Žmogus iš padilbų pasižiūrėjo į keistų rūbų savininką. "Matyti, jog atvykai iš toli, todėl tau padėsiu. Tačiau mano valtis nedidelė, galiu kelti tik tave ir kokį tavo daiktą. Rinkis ką paliksi šiame krante, o ką pasiimsi kelionei toliau".


  Titui toks pasirinkimas nepatiko. Jis suprato, jog šis žmogus nori nusavinti jo "paliekamus" daiktus. Kaip jam viską persikelti?


  Užduotis:

  Titas su savimi turi šunį, katę ir viduržiemio jūros skanėstų dubenį prekybai su Baltics krašto gyventojais. Šiems skanėstams katė labai neabejinga.

  • Valtininkas leidžia kartu pasiimti tik vieną gyvūną arba gėrybių dubenį;
  • Titas negali palikti kartu katės ir šuns, bet kuriame upės krante. Katė pabėgtų išsigandus nevaldomo šuns.
  • Titas negali palikti katės ir jūros gėrybių dubens kartu, nes katė jas suėstų.

  Kaip Titui persikelti per upę, kad katė nepabėgtų ir nesuėstų viso dubens gėrybių?


  Šiai užduočiai išspręsti turite 48 valandas ;)

 • 1. Perkeliamas katinas per upę ir paliekamas kitame krante.

  2. Grįžtama ir paimamas yra šuo, perplaukus upę paliekamas šuo ir atgal pasiemamas katinas.

  3. Grįžus prie pirmutinio taško, paliekamas yra katinas ir paemamas maistas.

  4. Maistas nugabenamas per upę ir grįžtama poto paimti vienintelio likusio katino:)

 • Perkelti kate, grizti - perkelt gerybiu dubeneli ir ji palikt, o paimt kate, ja grazint atgal ir palikt, paimt suni perkelt pas dubeneli ir palikt, grizti pasiimti kate

 • 1. Perkeliamas katinas per upę ir paliekamas kitame krante.

  2. Grįžtama ir paimamas yra šuo, perplaukus upę paliekamas šuo ir atgal pasiemamas katinas.

  3. Grįžus prie pirmutinio taško, paliekamas yra katinas ir paemamas maistas.

  4. Maistas nugabenamas per upę ir grįžtama poto paimti vienintelio likusio katino:)


  sumacheris5, baltics 1

 • teks paplaukioti

  1. imam į valtį katę ir krante A paliekam šunį su jūros gėrybėmis

  2. katę paliekam ue upės (krante B) ir grįžtam atgal į krantą A

  3. imam į valtį šunį, krante A lieka dubuo

  4. persikėlus paliekam šunį krante B ir plukdom katę atgal

  5. imam į valtį dubenį, katė lieka krante A

  6. Krante B paliekam šunį ir dubenį, grįžtam į krantą A

  7. Paimam į valtį katę ir plaukiam į krantą B

  8. krante B yra visas Tito turtas, šuo dubuo ir katė


  testuotojas ltx

 • Pirma pasiima katę,tada nuplaukia i kita kranto puse ir palieka kate. Tada plaukia pasiima gerybiu dubeni, plaukia i kita kranta palieka dubeni gerybiu ir pasiima kate. Tada plaukia atgal i kita kranta pasiima suni ir palieka kate, plaukia atgal i kita kranta ir palieka suni. Tada plaukia pasiimt kates i kiita kranta, pasiima kate ir plaukia atgal i kranta ir viskas perkelta i kita upes puse.

  Baltics 3 : ievacka

 • First leave dog and food and take cat to the other side. Come back empty, take food and bring it to other side and take cat back. When back, take dog and leave cat. Bring dog to the other side and leave there with food.Come back empty to take the cat.

 • Pradžioj perkelia katę,grįžta ir perkelia dubenį gėrybių i kitą krantą,o katę perkelia atgal, tada perkelia šunį, ir grįžę perkelia katę

 • 1. Perkeklti katę.
  2. Grižti
  3. Perkelti šunį.
  4. Grįžti kartu kate.
  5. Perkelti gėrybių dubenį, katę palikti.
  6. Grįžti.
  7. Pekrkelti katę

  D13vas
  ts20.baltics.travian.com

 • 1. Kėlimasis : valtininkas + šuo + gėrybių dubuo. (Pavojinga, nes valtininkas gali kitam krante pasisavinti gėrybes ir šunį);

  2. Kėlimasis : valtininkas + Titas + katė.


  Arba

  1. Kėlimasis : Titas + šuo + dubuo. (Valtininkas gali pasisavinti tik katę)

  2. Kėlimasis : valtininkas + Titas + katė.


  Taskalotas TS6 (Titas Č.)

 • Kadangi katė negali būti su dubeniu ir su šuniu viena, tai ją reikia paskutinį kartą plukdinti. Vienas iš galimų būdu: perplaukti upę su valties savininku ir šuniu. Darau prielaidą, kad geriausias būdas yra liepti valtininkui pabūti su šuniu. Tada kol jis vienas nuplauks ir pagryš pasijimti dubenio ir pasijimęs valtininką plaukti trečia kartą pasijims katį ir išvengiant rizikos netekti dubenio, kol jis bus saugiame krašte su šuniu. Hipotetiškai galvoju, kad su šuniu saugiausia palikti valtininką ir per tris kartus įvykdyti persikėlimą.

 • Hello

  First thing- i think here is a mistake made .

  Two sentences are opposite to each other

  The cat is very indifferent to These delicacies. - Titus can't leave the cat and the seafood bowl together because the cat would eat them?


  Is it The dog is very indifferent to These delicacies ?  For that point

  The right answer is that -

  First Titus takes cat to the otherside of river - (dog and bowl together)

  Rides back -

  Takes dog with him and moves otherside of river - (bowl first side, dog otherside and cat in boat)

  Brings cat back first shore -

  Takes bowl with him and goes to the other side and leaves bowl - (cat first side, dog and bowl otherside)

  Titus goes back to the first side and takes cat and then goes ahead with all his belongings  Best wishes,

  Timkar


 • ts3. Antanas škėma.

  Perkeliu kate. Gryztu paimu suni ir perkeliu y kita kranta. Tada pasemes kate gryztu y pradini kranta. Kate palieku ir paimu juros gerybes. Gryztu paimu kate ir persikeliu. Tada viskas buna kitam krante neissilakste ir nesuvalgyta.

 • 1. Persikelti su kate

  2. Grįšti tuščiomis

  3. Persikelti su šunimi

  4. Grįšti su kate

  5. Persikelti su gėrybėmis

  6. Grįšti tuščiomis

  7. Persikelti su kate

 • Iš pradžių Titas perkelia per upę kate palikdamas šunį ir dubenį gėrybių tada grįžta atgal pas šunį ir dubenį gėrybių, paima dubenį gėrybių, persikele pas kate tada paima kate ir palieka dubenį gėrybių, grįžta atgal pas šunį palieka katę, paima šunį perkelia per upę, šunį palieka su dubeniu gėrybių tada grįžta atgal paima katę ją perkelia. Taip Titas perkelia visus per upę.

 • Hello

  It is easy


  Titus travel path


  1. Take cat and go across the river.

  2. Go back to Dog and Bowl, take bowl and get it to other side.

  3. When bowl is delivered across the river, take cat back and go to the dog.

  4. When dog is reached, swap cat with dog and together with the dog go across the river, to the bowl.

  5. When dog is leaved at the bowl, go back to cat. Take this cat across the river to dog and bowl.


  All 3 are across the river! :)

970x250_5Tribes.png