Pracujeme na tom! - výpadok CZSK serverov

 • Všetky CZSK herné svety sú momentálne offline. Zisťujeme príčinu, avšak to môže zabrať dlhšiu dobu než ich opäť spustíme. Hlboko sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

  C.

 • :red_circle: CZSK - ROLLBACK herných svetov :red_circle:

  Ako ste si pravdepodobne všimli, počas noci sme čelili kritickej chybe, ktorá ovplyvnila databázy herného sveta spôsobom, ktorý sme neboli schopní reštartnúť.

  Ráno naši developeri a systémoví admini robili čo mohli, aby databázy obnovili. Nanešťastie, toto nebolo možné.

  Z tohto dôvodu momentálne na všetky CZSK svety nastavujeme rollback do stavu 20.7.2020 15:14:55.

  Je nám veľmi ľúto za všetky problémy, ktoré toto spôsobilo a úprimne sa ospravedlňujeme.

  Očakávame, že všetky svety budú online dnes o 15:00.


  Rollback znamená, že sa hra vráti do stavu zálohy vo vyššie spomenutom čase.

  To znamená, že všetko, čo ste vykonali po tomto čase nebude zrealizované, vrátane všetkých zmien, jednotiek, levelov budov, dobytých dedín, založených dedín a minutých zlatiek.

  Všetky platby, ktoré boli zrealizované medzi poslednou zálohou budú v priebehu pár hodín pripísané na účty.

  Všetky pohyby jednotiek z času zálohy pokračujú v pohybe.

  Takisto sme sa rozhodli udeliť kompenzáciu za problémy, ktoré tento rollback spôsobil:

  -vo výške 60 zlatiek na účet.

  -aktivujeme stav no-starvation, čiže 24 hodín po naskočení herných svetov nebudú môcť byť jednotky vyhladované.

  Ešte raz sa hlboko ospravedlňujeme a ďakujeme za trpezlivosť.


  Váš tím Travian: Legends

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg