Travian: Shadow Empires - Prehľad! ⚔️

 • V Travian: Shadow Empires sa všetko mení. Zviazaní osudom, bývalí nepriatelia sa stávajú dôveryhodnými susedmi, zatiaľ čo sa v diaľke pohybujú mocní nepriatelia.

  Ale komu možno skutočne veriť vo vojnou zničenom svete? Akú má hodnotu prísaha v bojmi zjazvených krajinách v Traviane? Čokoľvek vás čaká, aby sme sa uistili, že neostanete neinformovaní a nepripravení, zhromaždili sme všetko odlišné od klasickej skúsenosti s Travianom.


  Travian: Shadow Empires predstavuje nový koncept v hre – frakcie. Počas registrácie si po výbere národa môžete zvoliť svoju frakciu. Možné sú všetky kombinácie. Riman hrajúci za nájazdníkov, Hun hrajúci za impérium? Výber je na vás!


  K dispozícii je 5 frakcií a každá frakcia začína na inej pozícii na mape:

  Impérium - v centre Dynastia - na juhovýchode Rebeli - na severozápade Horda - na juhu Nájazdníci - na severe
  Empire-e1592909575221.png Dynasty-e1592909479328.png Rebels-e1592909503306.png Horde-e1592909556772.png Marauders-e1592909531959.png


  Ako vidíte, váš výber frakcie bude mať vplyv na oblasť, kde sa zjaví vaša prvá dedina, a obklopení budete členmi vašej frakcie. So zavedením frakcií sa tiež menia podmienky víťazstva v hre. Hru vyhráva celá frakcia a poradie v rámci frakcie ukazuje, ktorá aliancia k víťazstvu frakcie prispela najviac.



  Statistiken-e1592983023828.png
  Ako však frakcia zvíťazí?

  Aliancie frakcie teraz spájajú svoje sily a dobývajú regióny pre svoju frakciu. Dôležitých je top 5 aliancií v regióne. Aliancie tej istej frakcie, ktoré spolu dosiahnu viac ako 50%, svojej frakcii tento región dobyjú, a najväčšia aliancia frakcie v tomto regióne získa antickú silu.

  Máme teda dva rebríčky: Frakcie získavajú víťazné body za všetky regióny, ktoré vlastnia. Toto je nezávislé od víťazných bodov, ktoré dosiahli jednotlivé aliancie. Vyhráva frakcia s najviac víťaznými bodmi.
  07_CommunityMap_CM-1-e1596465458167.png
  Mali by ste vedieť ešte niečo?
  Áno, mierne sme upravili postavenie niektorých regionálnych síl, ako aj víťazné body, ktoré ste získavali dobývaním určitých regiónov. Pozrite sa na túto nádhernú mapu.


  Naostrite svoje meče a napnite luky, boj sa už čoskoro začne!


  Váš tím Travian: Legends

 • Travian: Shadow Empires porovnávajúca tabuľka


  Ak ste nikdy nehrali výročný špeciál táto tabuľka bude pre vás užitočná kvôli porovnaniu rozdielov medzi Travian: Legends a Travian: Shadow Empires.


  Čo Travian: Legends Travian: Shadow Empires
  Všeobecne
  Mapa Plochá Antická Európa
  Regióny Nie
  87 regiónov, ktoré je možné dobyť
  Zrýchlený začiatok
  Nie Nie
  Víťazné body
  Nie Víťazné body sú naaukumulované TOP 5 alianciami vo frakcii, ktorá dominuje regiónu.

  Pre dominanciu nad regiónom je potrebné mať >50%-nú teritoriálnu kontrolu a "zabezpečiť" uplynutie 24h času spustenia.
  Národy 3 (Galovia, Germáni, Rimania) Pozri štartovaciu tabuľku herného sveta pod touto tabuľkou.
  Div sveta
  Áno
  Nie
  Zlučovanie jednotiek
  Nie Áno - nelimitiované surovinami - použitie zlatiek limitované na 50 zlatiek na deň na dedinu.
  Preposielanie jednotiek
  Nie Áno
  Obchodné cesty
  Je možné vytvoriť obchodné cesty do vlastných dedín, do dediny s divom sveta vlastnej/spojeneckej aliancie a do dedín s artefaktmi vo vlastnej/spojeneckej aliancii. Je možné vytvoriť obchodné cesty do vlastných dedín.
  Kapacita úkrytov a obchodníkov
  Každý účet má kapacitu úkrytov a obchodníkov podľa toho, aký je národ účtu. Každá dedina má kapacitu úkrytov a obchodníkov podľa toho, aký je národ dediny.
  Koniec servera
  Server končí vo chvíli, kedy hráč (alebo Natari) postaví div sveta na úroveň 100. Server končí po 180 dňoch pre 1x speed a 80 dňoch pre 3x speed.
  Budovy
  Nemocnica Nie Nemocnica je špeciálna budova, ktorá umožňuje hráčom oživiť jednotky stratené v boji.
  Artefakty
  Názov Artefakt Antická sila
  K dispozícii
  Architektovo tajomstvo, Sedemmíľové čižmy, Teleskop, Diétny plán, Bonifácova armáda, Skladníkov sen, Zmätenie nepriateľa, Bonifácova skleróza, Konštrukčný plán Divu sveta
  Architektovo tajomstvo, Sedemmíľové čižmy, Teleskop, Diétny plán, Bonifácova armáda, Skladníkov sen, Zmätenie nepriateľa
  Dobývanie Artefakt je možné získať zničením pokladnice a útokom s hrdinom, pokiaľ má hráč dostatočnú úroveň pokladnice v svojej dedine. Akonáhle frakcia zabezpečí región (tz. má nad ním kontrolu aspoň 24h), 1.aliancia v rankingu vrámci frakcie získa prístup k antickej sile, ktorá môže byť aktivovaná v dedine s dostatočnou úrovňou pokladnice.
  Aktivácia Artefakty se aktivujú automaticky 24 hodín po dobytí. Musí byť manuálne aktivovaná každých 24h; rovnaká antická silamôže byť aktivovaná raz za každého člena aliancie.
  Doba trvania efektu
  Efekt je aktívny trvalo.
  Musí byť manuálne aktivovaná každých 24h; rovnaká antická sila môže byť aktivovaná raz za každého člena aliancie. (efekt rozsahu účtu) a raz za dedinu každého člena aliancie(efekt množstva dedín).
  Obmedzenie počtu artefaktov
  Hrdina môže získať niekoľko artefaktov a nie je limit.
  Len 3 najstaršie artefakty sú aktívne, z ktorých len jeden môže byť unikátny, alebo mať efekt na celý účet. Pokiaľ má hráč mezi 3 najstaršími artefaktmi 2 artefakty s efektom na celý účet, aktivuje sa štvrtý najstarší artefakt.

  Kým v Travian: Legends je artefakt aktívny vždy v dedine alebo na účte, ktorý ho vlastní, antické sily v Travian: Shadow Empires musia byť aktivované. Môžu byť aktivované vo chvíli, kedy frakcia dosiahne >50% územnej kontroly, udrží teritórium počas 24 hodín a ich aliancia je v rankingu pre tento región prvá. Pre aktiváciu antickej sily je potrebné mať pokladnicu na úrovni 10 pre silu s efektom na dedinu a pokladnicu na úrovni 20 pre silu s efektom na celý účet.


  Obmezenia: v každej dedine je možné aktivovať len jednu antickú silu a na každom účte je možné aktivovať jen jednu antickú silu s efektom na celý účet. Na jednu dedinu tak môžu mať efekt i dve antické sily.
  Dobývanie
  Dediny Pri dobytí dediny, ktorá patrí účtu s iným národom, sa národ dediny zmení na národ tvojho účtu. Všetky špeciálne budovy daného národa zmiznú. Pri dobytí dediny, ktorá patrí účtu s iným národom, zostane dedinou príslušného národa. Všetky špeciálne budovy daného národa zostanú stáť, pokiaľ neboli zničené počas dobývania. Váš účet bude mať naďalej rovnaký národ, aký ste si vybrali pri registrácii.
  Natari Pri dobytí natarskej dediny sa táto dedina premení na dedinu národa, s ktorým hráš
  Pri dobytí natarskej dediny sa táto dedina zmení na dedinu národa, ku ktorému patrí vodca, ktorú dedinu dobyl.
  Osídľovanie
  Kde Bez obmedzení
  Osídliť je možné len regióny, ktoré susedia s regiónom, ktorý už má viac než 4000 populácie.Je niekoľko regiónov, ktoré je možné osídliť vždy (štartujúce regióny pre frakcie).
  Dedina Pri zakladaní novej dediny patrí táto dedina rovnakému národu ako tvoj účet.
  Pri zakladaní novej dediny patrí táto vesnica k rovnakému národu ako dedina, z ktorej boli vyslaní osadníci
  Dobrodružstvá a predmety hrdinu
  Predmety hrdinu
  Predmety ostatných národov nezlepšujú vaše jednotky.
  Použitie predmetov ostatných národov zlepšuje jednotky tohotonároda v aktuálnej dedine.
  Predmety z dobrodružných výprav
  Váš hrdina môže nájsť len predmety národa, za ktorý daný účet hrá.
  Váš hrdina môže nájsť len predmety národa, za ktorý daný účet hrá.
  Jednotky z dobrodružných výprav
  Váš hrdina môže nájsť len jednotky národa, za ktorý daný účet hrá. Váš hrdina môže nájsť jednotky národa z dediny, z ktorej bol na dobrodružstvo vyslaný.
  Štandarda
  Štandarda aliancie ovplyvňuje pohyb jednotiek medzi členmi aliancie.
  Štandarda aliancie ovplyvňuje pohyb jednotiek medzi členmi konfederácie.



  TSE_GWstart.png

 • Viac podrobností o víťazných bodoch a alianciách


  Regióny sú teraz ovládané frakciami, nie jednotlivými alianciami. Počíta sa populácia piatich najväčších aliancií v regióne. Ak sa alianciám v rámci frakcie podarí dosiahnuť 50% alebo viac tejto populácie, dobývanie sa začne a po 24 hodinách frakcia začne mať región pod kontrolou.


  Víťazné body pre tento región sa udeľujú frakcii, ktorá ho kontroluje, a úmerne jednotlivým alianciám tejto frakcie v prvej päťke v regióne.


  Antickú silu regiónu môže využívať iba aliancia, ktorá má najvyššiu populáciu v regióne a patrí k frakcii, ktorá má región pod kontrolou.



  07_CommunityMap_CM-1-e1596465458167.png

  (Klikni pre zväčšenie obrázku)


  Na obrázku vyššie vidíte prehľad víťazných bodov, ktoré môžete získať z jednotlivých regiónov, ako aj pozíciu rôznych antických síl. Poznámka: Obe sa v porovnaní s Codex Victoria zmenili!



  ranking_menu_400x800.png

  (Klikni pre zväčšenie obrázku)


  Na obrázku vyššie je uvedený príklad štatistík o kontrole v regióne. Kontrolnou frakciou v tomto regióne je Impérium a získa 100 víťazných bodov. Aliancie v rámci frakcie Impérium tiež získajú víťazné body na základe ich piatich najlepších umiestnení. Napríklad: Aliancia „Impérium 1“ poskytla 2500 populácie z celkového počtu 5500 obyvateľov frakcie Impéria v tomto regióne. Víťazné body aliancie sa vypočítavajú takto: 2500/5500 = 45% z počtu VB získaných v tomto regióne.


  Majte na pamäti, ako môžu aliancie Impéria ovládať región napriek tomu, že žiadna z nich nemá väčšinu sama o sebe. Aliancia „Rebeli 1“, ktorá hrá za frakciu Rebeli, má v porovnaní s alianciami „Impérium 2“, „Impérium 3“ a „Nájazdníci 1“ vyššiu populáciu. Spoluprácou aliancií má frakcia Impérium väčšinu a riadi región.



  Víťazstvo v kole


  Kolo vyhrá frakcia, ktorá má najviac víťazných bodov na konci stanoveného času (180 dní pre normálnu rýchlosť a 80 dní pre 3x speed herné svety). V rámci víťaznej frakcie je tiež poradie, ktoré ukazuje, ktoré aliancie najviac prispeli k víťazstvu frakcie.

 • Akio je mozne, zxe kerd sa v hre intern. v slovenskej sekcii prihlasim zas o pol hodiny po registracii, sa mi zjavi, zde hrac je neznamy?

  Poprosím ťa o zaslanie ticketu na support v hre s podrobnejšími informáciami, aby sme sa na to vedeli pozrieť.