📅Išsaugokite datą 📅 Travian: Shadow Empires Open Beta [LT] [EN]

 • ShadowEmpires_Logo_black-1-e1594802208558.png

  Brangūs žaidėjai,


  Mes džiaugiames galėdami pranešti jog Travian: Shadow Empires Atvira Beta atidarys savo duris Ketvirtadienį, rugpjūčio 4 dieną.


  Mes raginame jus visus sudalyvauti testavimo pasaulyje, kad padėti mums kovoti su galimomis klaidomis!


  Atviros Betos žaidimų pasaulis padės mums sukirti informaciją ir atsiliepimus apie naująsias savybes ir atrasti galimus bugus ir padaryti reikiamus pakeitimus iki startuojant oficialiajai Travian: Shadow Empires šį rugsėjį. Kuo daugiau atsiliepimų mes galime gauti, tuo ypatingesnę versija padarysime šiam epiniui žaidimui.


  Jeigu jūs prisijungsite į šį žaidimų pasaulį ir suteiksite mums bendrus atsiliepimus. Prašome apsilankyti Travian: Shadow Empires forumo skiltyje kur jūs galėsite rasti informaciją apie specialias serverio savybes.


  Jeigu susidursite su žaidimo klaidomis, palaikykite mus pranešdami apie tai per Supporto bilietus, kuo daugiau detalių parašysite, tuo lengviau mes galėsime identifikuoti ir atkurti gallmą klaidą ir ją sutaisyti.


  Ir čia mes pateikiame detalią informaciją apie Atviros Betos žaidimo pasaulį.  Bendra informacija
  Nuoroda beta.travian.com

  Pradžios data

  04.08.2020

  Pradžios laikas

  16:00 GMT+3

  Versija

  T4.5

  Greitis

  1x

  Galimos kalbos

  Visos

  Gentys

  5 (Romėnai, Galai, Germanai, Egiptiečiai, Hunai)

  Žemėlapio dydis

  801 x 801

  Nustatymai

  Pergalės taškai ir Senovės Europos Žemėlapis  ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️  Svarbi informacija

  Naujoko apsauga

  5 dienos

  Naujoko apsauga gali būti pratęsta

  3 dienas

  Žaidimo pasaulio trukmė

  180 dienų

  Antro lygio karžygio daiktai atsiras

  po 50 dienų (+- 12h)

  Trečio lygio karžygio daiktai atsiras

  po 110 dienų (+- 12h)  ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️  Aukso savybės ir aukso nuorodos

  Specialiai TIK Atvirai Betai

  100 papildomų auksinių, neperkeliamų

  Aukso nuoroda gali būti įkelta

  tiktai iš COM tarptautinės bendruomenės

  Aukso nuoroda iš Betos žaidimo gali būti panaudota

  bet kuriame žaidimų pasaulyje, bet kuriame domene  ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️  Papildomos savybės

  Ligoninė

  Taip

  Frakcijos

  Taip

  Pažangus startas

  Ne

  Karių sujungimas

  Taip


  Aukso naudojimas karių sujungimui apribotas 50 auksinių per dieną vienam kaimui.


  Karių sujungimas su resursais nėra ribojamas

  Aukso limito riba atsinaujina kartu su kasdienių užduočių atsinaujinimu.

  Karių persiuntimas

  Taip

  Užkariavimo mechanika

  Užkariauto kaimo gentis išlieka ta pati (nepasikeitusi).  Gąlaskite kardus ir įtempkite lankus, kova tuoj prasidės!

  Nepamirškite sekti informacijos apie laukiančius renginius mūsų Bendruomenės kalendoriuje!


  Tavo Travian: Legends Komanda

 • ShadowEmpires_Logo_black-1-e1594802208558.png

  Dear players,

  We’re happy to announce that the Travian: Shadow Empires Open Beta is going to open its doors on Tuesday, August 4th.


  We encourage all of you to take part in the test realm to support us in the fight against bugs!


  The Open Beta gameworld will allow us to gather feedback and information about the new features and to discover possible bugs and changes needed before the official start of Travian: Shadow Empires later on in September. The more feedback we can get, the easier will be to make this special version of the game epic.


  If you join the gameworld and want to provide us with general feedback please visit the Travian: Shadow Empires section on the forum where you can also find the feature set preview for the special.


  If you encounter any bug, support us by reporting it via the Support Tool, the more details you write, the easier will be to identify, reproduce and get the bug fixed.


  And here we go with the details of the Open Beta gameworld.  General information
  Link beta.travian.com

  Start Date

  04.08.2020

  Start Time

  15:00 GMT+2

  Version

  T4.5

  Speed

  1x

  Interface languages

  All

  Tribes

  5 (Romans, Gauls, Teutons, Egyptians, Huns)

  Map size

  801 x 801

  Set up

  Victory Points & Ancient Europe Map  ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️  Relevant timeline

  Beginners protection

  5 day

  Beginners protection can be prolonged

  3 day

  Gameworld length

  180 days

  Tier 2 hero items spawns

  After 50 days (+- 12h)

  Tier 3 hero items spawns

  After 110 days (+- 12h)  ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️  Gold features & GTL

  Special ONLY for Open Beta

  100 additional Gold, nontransferable

  Inbound GTL

  from COM International only

  Outbound GTL

  to any gameworld in any domain  ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️ ⚔️⚔️⚔️  Additional features

  Hospital

  Yes

  Factions

  Yes

  Advanced Start

  No

  Troops Merging

  Yes


  Gold Usage for troop merge is restricted to 50 gold per village per day.


  Merging troops with resources remains unrestricted.

  The gold limit threshold is reset as the daily quest reset.

  Troop Forwarding

  Yes

  Conquering mechanic

  The tribe of the conquered village stays.  Sharpen your swords and string your bows, the fight is about to start!

  Do not forget to follow the updates on upcoming events on our Community Calendar!


  Your Travian: Legends Team