#AskTravian 29: Mở mang đế chế của bạn với người Roman

 • Bạn sẽ chọn tộc nào cho đế chế của mình? Hãy cùng xem bộ lạc Roman có thể giúp gì cho bạn nhé!


  Phụ đề có cho các ngôn ngữ: English - German - Spanish - Turkish - Hungarian - Portuguese - Russian - Italian -Arabic - French

  Xem thêm Phần 1 (Teutons) ► đây
  Xem thêm phần 2 (Gauls) ► đây

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg