Sugestia: Dodanie możliwości zmiany wyglądu jednostek na stary

970x250_5Tribes.png