Thay đổi cách thông báo với Khuyến mãi vàng

 • Các bạn thân mến,

  Như bạn có thể nhận thấy trong năm 2020 đã có rất nhiều máy chủ kiểu khu vực được thiết lập (Tournament Qualifications, x10 Staysafe RunFast, Midsummer special, Travian: Shadow Empires, etc) thay cho máy chủ từng địa phương cụ thể


  Những máy chủ này có một số điều riêng biệt:

  • Có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để bạn tùy chọn
  • Chúng xuất hiện trên trang chủ travian.com của một số nước (không riêng cho 1 nước)
  • Chúng có thời gian khuyến mãi vàng riêng biệt không trùng với thời gian khuyến mãi trên máy chủ địa phương cụ thể

  Sau khi phân tích chúng tôi thấy rằng hầu hết thông tin khuyến mãi các bạn đọc được từ hộp thông tin thông báo trong game, hơn là trên diễn đàn, và vì vậy để đảm bảo thông tin được chính xác không nhầm lẫn và thông suốt hơn, chúng tôi sẽ thay đổi cách thông báo là sẽ chỉ còn thông tin khuyến mãi trực tiếp trong game và không thông báo trên diễn đàn nữa.


  Khuyến mãi cuối tuần 20% sẽ thông báo trong game và thông qua email (với những người đăng ký email nhận tin tức từ chúng tôi) và Khuyến mãi nhanh 30% chỉ thông báo trong game.

  Hộp thông báo trong game sẽ xuất hiện sớm nhất ngay khi chương trình khuyến mãi đã kích hoạt, không phải thông báo sẵn từ trước.


  Cảm ơn bạn đã hiểu nội dung này

  BQT TraTeam

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().