Pakeitimai dėl aukso akcijų pranešimų/ Changes to Promo announcements

After the holiday break, we are opening again the suggestion channel on Public Suggestions Board that gets updated on weekly basis.

The process is the following:
🔸 First, discuss your suggestion with the community in the #💬│suggestions-discussions channel
🔸 Once the suggestion is final and contains all the details post it in the #🎮│suggestions channel
🔸 A team member will review the suggestion and either give feedback or add the suggestion to the #📋│suggestions-vote channel
🔸 Around once per week the voted suggestions are evaluated by Game Design, a note is added on the Trello Board and they are moved to the most suitable list within the board.

Please note:
🔹 Suggestions may take up to 4 days to be processed (depending on the team availability)
🔹 Do NOT place more than one suggestion per message in the #🎮│suggestions channel
 • Mieli žaidėjai,


  Kaip pastebėjote, per 2020 m. Regioninėje sistemoje paleidžiame vis daugiau žaidimų pasaulių (turnyrų kvalifikacijos, „x10 Likite sveiki, bėkite greitai", „Midsummer special“, „Travian: Shadow Empires“ ir kt.).


  Visi šie žaidimų pasauliai yra ypatingi dėl įvairių priežasčių:

  • Jie turi įgalintą kelių kalbų parinktį, kuri leidžia žaidėjams žaisti mėgstama kalba
  • Jie matomi prisijungimo puslapyje keliuose domenuose
  • Jie turi atskiras „Gold“ akcijos tvarkaraščius, kurie nesutampa su vietinėmis akcijomis

  Išanalizavę, kur ieškote reklaminių pranešimų, supratome, kad forumo pranešimai yra mažiausiai žiūrimi ir kad informacinis langelis yra pagrindinis jūsų informacijos šaltinis šia tema.

  Dėl šios priežasties mes priėmėme sprendimą pakeisti tai, kaip mes bendraujame dėl „Aukso“ akcijų. Kad išvengtume painiavos ir įsitikintume, kad mūsų komunikacija dėl „Aukso“ akcijų yra kuo aiškesnė, nuo šio momento mes daugiau nereklamuosime aukso akcijų forume.


  Savaitgalio akcijos (20 proc.) Bus paskelbtos žaidimo „Infoboxe“ ir el. paštu (tiems, kurie užsiprenumeravo rinkodaros naujienlaiškius), o „Greitoji“ akcija (30 proc.) bus skelbiama tik per žaidimo „Infoboxą“. .


  Žaidimo informacinis langelis bus matomas iškart, kai tik bus suaktyvinta akcija, bet ne anksčiau.  Ačiū už supratingumą.


  Jūsų „Travian: Legends“ komanda


  --------------------------

  Dear players,

  As you have noticed, in the course of 2020 we started having more and more game worlds in the regional set up (Tournament Qualifications, x10 Staysafe RunFast, Midsummer special, Travian: Shadow Empires, etc) instead of the local set up.


  All these game worlds are special for various reasons:

  • They have a multi language option enabled which allows players to play in their favourite language
  • They are visible on the login page in multiple domains
  • They have separate Gold promotion timelines that do not coincide with local promotions

  After analysing where you look for promotion announcements, we realized that the forum announcements are the least viewed, and that the infobox is your primary source of information about this topic.

  Due to this, we have taken a decision to change how we communicate about Gold promotions.

  To avoid confusion and make sure our communication in regards of Gold promotions is as clear as possible, from this moment onwards we won't advertise the promotion on the forum any more.


  The weekend promotions (20%) will be announced via the in-game Infobox and via email (for those of you who are subscribed to the marketing newsletters) and the flash promotions (30%) will be only announced via the in-game Infobox.

  The in-game infobox will be visible as soon as the promotion is active, not before.


  Thank you for your understanding.


  Your Travian: Legends Team