🆕 Greitai - nauja užduočių sistema! / [EN] Coming soon - New Task System!

 • Brangūs žaidėjai,


  Mes džiaugiamės galėdami informuoti, jog greitai mes įdiegsime visiškai perdaryta užduočių sistemą, tai galios TIK naujai paleidžiamiems Žaidimų Pasauliams, greičiausiai nuo Sausio 1 dienos 2021. Tikslų laiką pranešime atskirai, kai praeisime testavimo fazę.


  Testavimo fazė greitai prasidės PTR žaidimų pasaulyje, mes kviečiame jūs visus išbandyti ją ir pateikti mums savo atsiliepimus. Tam, kad mes galėtume įsitikinti naujos sistemos kokybe ir tinkamumu diegti į visus naujai startuojančius pasaulius.

  Užduotys buvo visiškai atnaujintos, pagrindiniai pokyčiai yra:

  ➡️ Kiekvienas kaimas gauna užduotis, tai reiškia, kad kada jūs įkuriate kaimą, jūs gausite naujas specifines užduotis tam kaimui.

  ➡️ Jeigu užkariaujate kaimą, jūs gausite naujas užduotis kaip "pakelti kaimo lojalumą iki 100".

  ➡️ Jūsų karžygio lygis padidina apdovanojimus.


  Žemiau galite pamatyti, kaip užduotys atrodys. Čia bus du skirtukai (tab'ai), vienas bendroms užduotims, vienas specifinio kaimo užduotims.

  ---------------------------


  Dear players,

  we are happy to inform you that soon we are going to implement a complete reworked task system, this will ONLY be available on new starting Game Worlds, most likely starting on 1st of January 2021. There will be a separate announcement after testing phase to confirm the date.

  A testing phase will start soon on our PTR gameworld, and we invite all of you to check it out and provide us feedback, so that we can make sure that the quality of the new system meets the requirement to pass to the live gameworlds.

  The tasks have been completely updated and the main changes are:


  ➡️ Every village gets tasks, this means that when you settle a village you will get new tasks specific for that village.

  ➡️ If you conquer a village, you take over task progression, and gain new tasks like "get loyalty back to 100".

  ➡️Your hero level increases rewards.


  Below here you can see how the task system will look like. There will be 2 different tab, one with the general tasks and one with the specific village tasks.


  Konkretaus kaimo užd./Village Specific Tasks Bendros užduotys/General tasks
  2020-09-29-15_00_03-Window.png 2020-09-29-14_59_42-Window.png  Mes tikimės šis pokytis paskanins žaidimą ir duos aiškų tikslą naujiems žaidėjams. Turite klausimų, idėjų? Diskusijų temą rasite čia>>

  Jūsų Travian: Legends Komanda

  -------------------


  We hope this change will spice things up and give some clear goal to new players,
  Your Travian: Legends Team

  dienera.png

  Post was edited 3 times, last by Dienera ().

 • Ar norite pirmieji išbandyti naujoves?


  Mūsų bandomasis žaidimų pasaulis PTR (Public Test Realm) startuos Lapkričio 3 dieną, 14:00 UTC+2.


  Čia jūs galėsite išbandyti mūsų naująją užduočių sistemą!


  Lauksime jūs prisijungiat nuo 2020-11-10, 14:00 PTR čia>>


  Jūsų Travian: Legends komanda


  -------------------


  New task system will be available in PTR gameworld!


  Public Test Realm will start 10th November, 14:00 UTC+2.


  The link to gameworld (will be active from the start time) here>>


  Yours Travian: Legends team

  dienera.png

  Post was edited 1 time, last by Dienera ().

 • PTR žaidimų pasaulis startuos vėliau - lapkričio 10 dieną, 14:00 valandą.

  --------------

  PTR gameworld will start a little bit later - 10th November, 14:00

 • Brangūs žaidėjai,


  Kaip jau turbūt pastebėjote, mes turėsime Naują Užduočių sistemą mūsų Naujųjų Metų Specialiajame serveryje. Mes planuojame įdiegti tas pačias užduotis, kaip 7-dienų žaidimų pasaulyje. To priežastis, kad prieš atliekant pakeitimus mums reikės kiek daugiau informacijos, kad užbaigti pakeitimus geriausiu būdu.


  Ką mes dabar svarstome:

  • Padidinti Egiptiečių genties kolonistų kainą.
  • Sumažinti patirtį gautą už tam tikras užduotis.
  • Peržiūrėti pastatų lygių užduočių laiptelius 1->3->7->12->20 kadangi tai sukėlė dideles diskusijas
  • Kaip tarpinis tikslas: sukurti užduotis "karių treniravimui". (ne kaip ankstyvo žaidimo užduotį, bet labiau kaip vidury žaidimo tikslo pasiekimą, pavyzdžiui ištreniruoti 100, 1000 ir t.t. karių)

  Mes norime padėkoti visiems, kurie sudalyvavo 7 dienų Žaidimų pasaulyje ir užpildė apklausos formą. Čia>> jūs galite rasti grafikus su visais rezultatais. Jake ir Brian taip pat skiria laiko perskaityti jūsų visų komentarus, kuriuos jūs pridėjote, Ačiū už tai taip pat!


  Jūsų Travian: Legends Komanda


  --------------------

  Dear Players,

  as you may have noticed, we will have the New Task System in the New Year Special. We are planning to implement it with the same setting as in the 7-days Event Gameworld. The reason for that is that before to apply additional tweaks we will need a bit more data so that we are sure we can finalize the changes in the best way.

  What we are considering now is:

  • A nerf of the Egyptians tribe by increasing the cost of their settlers
  • Reducing the experience gained for certain tasks
  • Reviewing the building level steps of the tasks 1->3->7->12->20 as this was an highly discussed topic
  • As a mid-term goal: creating tasks for "troops building" (not as a early game task but more as a mid-game goal to reach, for example having to build 100,1000,etc troops)

  We want to thank everybody that participated in the 7-Days Event Gameworld and that filled in the survey, here you can find an infograph with all the results. Jake and Brian are also investing time in reading all the text comments you have added, thanks for this as well!

  Your Travian: Legends Team