Báo cáo và thống kê về Travian Legends trong năm 2020

  • Nếu bạn thú vị quan tâm tới thống kê những gì đã đạt được trong năm 2020, xin xem tại: ---> ĐÂY

    matrix.png


    Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?