Bảo trì diễn đàn 15h ngày 03/2 khoảng 12h

 • Chào các bạn,


  Chúng tôi có kế hoạch bảo trì diễn đàn bắt đầu lúc 15 giờ VN ngày 03/2, kéo dài tối đa khoảng 12 giờ (cho tới 3 giờ sáng 04/2)

  Xin vui lòng chú ý


  BQT TraTeam

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().