#AskTravian 33: Tận dụng tối đa những cuộc thám hiểm

 • Bạn có từng có thắc mắc nào về những cuộc thám hiểm? Hãy khởi đầu năm 2021 bằng những thư hay ho về nó nhé...


  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  Phần nội dung:

  0:00 chào mừng tới Ask Travian
  0:57 Điều cơ bản
  1:54 Bao nhiêu cuộc thám hiểm mỗi ngày?
  2:40 Không có cuộc thám hiểm mới trong ngày? Tôi không thể làm nhiệm vụ hàng ngày!
  3:42 Mức phần thưởng kết thúc ở đâu?
  4:05 Khi nào có đồ cấp 2, cấp 3 của Tướng?
  4:29 Cuộc thám hiểm có hết hạn?

  4:45 Tôi có thể làm thám hiểm những cuộc thám hiểm ban đầu game ở giai đoạn sau của game để có phần thưởng giá trị hơn không?


  Phụ đề sẵn có cho các ngôn ngữ: English, German, Spanish, Turkish, Polish, Portuguese, Russian, Italian, Arabic, French, Czech.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?