Griežtesnės taisyklės paskyros pavaduotojams/ Stricter Rules for Sitter Accounts

 • Sveiki, mieli žaidėjai,


  Džiaugiamės galėdami pasidalinti su jumis dėl kai kurių pakeitimų žaidime, kurie bus įdiegti Baltics serveriuose kovo 4 dieną 16:03 , išleidimą

  Šie pakeitimai buvo paprašyti Bendruomenės ir aptarti su mūsų ambasadoriais, siekiant kovoti su tech ir multi paskyromis.


  Mes įdiegiame griežtesnes paskyrų, kurias beveik visiškai valdo siteriai, taisykles.


  Šiuo metu kiekvienos paskyros, kurios savininkas (-ai) neprisijungia ilgiau nei 21 (nepertraukiamą) dieną, prieiga prie pavadavimo yra atjungiama. Ši taisyklė bus įgyvendinta, nes gerai, kad prižiūrėtojas prižiūrėti paskyrą, tačiau nėra gerai, jei paskyra yra valdoma praktiškai tik prižiūrėtojo.


  Taigi mes priveržiame virvę tiems, kurie piktnaudžiauja šia funkcija.


  Po atnaujinimo maksimalus dienų skaičius bus ne tik sumažintas iki 14, bet ir nebebus atnaujinamas po vieno iš savininko (-ų) prisijungimo.


  Tai veikia taip:


  Kiekviena paskyra turi 14 dienų neveiklumo balansą serveriui startuojant.

  • Už kiekvieną dieną, kai bet kuris SITTERIS YRA AKTYVUS paskyroje, o kuris nors paskyros savininkas (-ai) NĖRA aktyvus, iš balanso atimama 1 diena.
  • Už kiekvieną dieną, kai bet kuris iš paskyros savininkų yra aktyvus, prie balanso pridedama 1 diena, neatsižvelgiant į siterio aktyvumą.
  • Jei NĖRA aktyvus ir SAVININKAS (-AI), ir SITTERIS, balansas lieka nepakitęs.

  Jei aktyvus tik savininkas = +1 diena

  Jei savininkas ir siteris yra aktyvūs = +1 diena

  Jei tik siteris yra aktyvusIf only sitter is active = -1 diena

  Jei niekas nėra aktyvus paskyroje = jokio pokyčio


  Kai paskyra pasieks 0 balansą, pavaduotojo prieiga bus panaikinta.


  Štai keletas kitų detalių apie šios funkcijos savybes:

  • Paskyros negalės gauti daugiau nei 14 dienų savininko neveiklumo.
  • Kai 14 dienų balansas baiginėsis (likus 3 dienoms), visiems, tvarkantiems paskyrą, bus rodomas nuolatinis informacinis langelis, kuris jiems primins, kad siterio funkcija bus atjungta.

  Daugumai žaidėjų ši taisyklė jų labai nepaveiks, tačiau apskritai, norėdami išsaugoti galimybę turėti paskyrą, turite užtikrinti, kad jūs ir jūsų dualai būtų aktyvūs bent tiek laiko, kiek jūs nesate aktyvūs. Tiesiog būkite aktyvūs tiek, kiek jūsų siteris, ir viskas bus gerai.


  Apskritai, tais atvejais, kai negalėsite būti aktyvūs savo paskyroje, rekomenduojame toliau naudoti atostogų funkciją.


  Šie pakeitimai įsigalios visuose žaidimų pasauliuose, įskaitant tuos, kurie šiuo metu vykdomi.


  Jūsų „Travian: Legends“ komanda


  ---------------------------------------------------------------


  Hello dear players,


  We are happy to share with you the release of some changes coming to the game.
  These changes were requested by the Community and discussed with our Ambassadors and aim to fight against tech and multi-accounts.


  We are implementing stricter rules for accounts that are almost entirely managed by sitters.


  Currently, every account whose owner (s) does not log in for more than 21 (uninterrupted) days has its sitter access disabled. This rule it’s going to be implemented because it’s okay for a sitter to help manage an account but it’s not okay if an account is run entirely by a sitter.


  So we are tightening the rope for those that abuse the feature.


  After the rollout not only will the maximum number of days be reduced to 14 but also it will no longer refresh entirely after one single login from its owner (s).


  This is how it works:


  Every account starts with 14 days of owner inactivity allowance.

  • For every day that any of the SITTER IS ACTIVE on the account AND any of the owner(s) of the account ARE NOT active, 1 day is subtracted from the allowance.
  • For every day that any of the owner(s) of the account ARE active, 1 day is added to the allowance, regardless of sitter activity.
  • If both OWNER(S) and SITTERS are NOT active, no allowance is added or subtracted.

  If only owner is active = +1 day

  If owner and sitter is active = +1 day

  If only sitter is active = -1 day

  If nobody is active = nothing


  Once the account reaches 0 days of owner inactivity allowance, the sitter’s access will be revoked.  Here are some other details about the rework of this feature:


  • Accounts will not be able to gain more than 14 days of owner inactivity allowance.
  • Whenever the allowance is running out (3 days left) a permanent infobox will be displayed for anyone that manages the account to remind them.


  For most players, this rule won’t be affecting them much, but overall to maintain the ability to have a sitter in your account you must ensure you and your duals are active at least as much time as you do not. Just become active as much as your sitter does and it will be okay.


  Overall, for situations where you won’t be able to be active in your account, we recommend you continue using the Vacation feature.


  These changes will go live for all game worlds including the ones that are currently running.


  Your Travian: Legends Team

  dienera.png

  Post was edited 2 times, last by Dienera ().