The Lies and the Weasels - Phần 2: Chú chồn trình bày

 • TheWeasel_2_Header-1920x1080-2.png


  Những phát ngôn từ chú Chồn

  - Nhiều ngôn từ có dụng ý để tạo ý nghĩa ấn tượng; nhưng trên thực tế, chỉ là một tuyên bố mơ hồ.

  Ví dụ: “Hầu hết mọi người đều nghĩ,” “Mọi người đều biết rằng”, “Đó là một niềm tin chung”..

  (Thuật ngữ cổ)


  Người ta thường tin rằng trẻ em không thể nhớ những gì đã xảy ra với chúng trước khi chúng lên 2 tuổi...

  ... nhưng Hero vẫn có những ký ức về người mẹ đã qua đời từ khi anh chỉ 1 tuổi, cảm nhận mùi sữa, bàn tay, hơi ấm của bà dẫu rằng anh không thể nhớ được khuôn mặt mẹ mình!


  TheWeasel_2_Riddle-1920x1080-1.png

  Nhiệm vụ: Tìm những mảnh khớp nhau


  Gửi câu trả lời của bạn ở link này! 👈⬅️ (bạn có thể trả lời bằng tiếng Việt, chọn cộng đồng Asia)


  Thông tin cuộc thi


  Ngày giờ bắt đầu 22.03.2021 – 09:00 (UTC+0)
  Ngày giờ kết thúc 29.03.2021 – 09:00 (UTC+0)
  Người thắng cuộc sẽ nhận giải thưởng trong email vào 12.04.2021
  Phần thưởng 100 phiếu x 50 vàng
  Chọn người thắng cuộc 100 người ngẫu nhiên trong số những người có câu trả lời đúng
  Mã vàng có giá trị tới 31/12/2022
  Lưu ý Mỗi người chỉ có thể tham gia 1 lần duy nhất.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().