[TS100] 22h ngày 01/4: máy chủ 10x, trực thuộc Quốc tế với 5 tộc, phiên bản mới 4.6

 • Asia 2x


  Chào các bạn!

  Chúng tôi vui mừng thông tin tới các bạn TS100 (10x) trực thuộc Quốc tế với 5 bộ lạc sẽ khởi động vào hồi 22h (10 giờ khuya) ngày 01/4/2021  Thông tin cần biết về máy chủ này: ts100.x10.international.travian.com
  Ngày giờ khởi động 22h 1/4/2021 (giờ VN)
  Giờ bắt đầu 10 giờ đêm
  Ngôn ngữ Mọi ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt và English)
  Phiên bản game T4.6 (5 tộc - xây WW) (chi tiết tính năng trên T4.6)
  Cỡ bản đồ 401x401 (nhỏ)
  Tốc độ máy chủ 10x
  Bảo vệ tân thủ 1 ngày
  Kéo dài bảo vệ tân thủ 1 ngày
  Bảo vệ xâm chiếm 2 ngày
  Cổ vật (sau 100 ngày khởi động) 0x.0x.2021 (có sẵn thông tin trong game)
  Bản thảo xây dựng (sau 200 ngày khởi động) 0x.0x.2021 (có sẵn thông tin trong game)
  Natar bắt đầu xây Kỳ quan (sau 250 ngày khởi động) 0x.0x.2021 (có sẵn thông tin trong game)
  Tên máy chủ TS100 X10 (International 100)
  Link đăng ký http://ts100.x10.international.travian.com/anmelden.php
  Cách đăng ký và đăng nhập Mở trang chính travian.com/vn và chọn máy chủ hoặc đăng nhập (nếu có vấn đề về ngôn ngữ)  Hãy mài sắc thanh kiếm và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đang tới gần lắm rồi!


  BQT TraTeam


  ServerStart_AfterEffects_10fps_960px.gif

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 7 times, last by Matrix ().