Přesný výklad §6.6 podruhé.

 • Dobrý den,

  již jsem kontaktoval podporu skrze standardní tiket ve věci upřesnění pravidel. Konkrétně §6.6.
  Jelikož toto téma mělo ohlas v naší alianci a odpověď Nortonky byla zcela nedostatečná. tak jsem se rozhodl přesunout toto téma na forum. Odpoveď Nortonky zde nebudu uvádět, jelikož kvůli tomu mi bylo předchozí vlákno smazáno.  Dotazy:

  1) Řeší paragraf pouze komunikaci mezi Travian: Legends teamem a uživatelem nebo je pravidlo míněno i na komunikaci mezi hráči?


  2) Jak přesně definujete zveřejnění zprávy?

  Je za zveřejnění považováno přeposlání zprávy jinému hráči či skupině spoluhráčů prostřednictvím zpráv ve hře či externí aplikace?


  4) Pokud obsah zpráv budu parafrázovat kdekoliv, vyhnu se tím porušení pravidel?

  5) Modelový příklad účtu, který hrají dva či více hráčů. Tzv. "dual". Bude-li hráč A komunikovat s podporou, pak při současném znění, podpořeného odpovědí výše, tuto komunikaci nesmí sdílet s hráčem B, jelikož pravidla hovoří o hráči nikoliv o účtu.

  Prosím tedy o přesné definování toho, co je zveřejňování a jaké výjimky jsou stanoveny. Současné znění je nedomyšlené a nabízí příliš prostoru pro nevědomé porušení §6.6 či jeho špatný výklad na straně hráče či samotné podpory ve hře.

  Děkuji za odpověď.

 • Já bych se nebál obecně označit odpovědi supportů nejen za zcela nedostatečné, ale hlavně zcela nekompetentní, ale to je bohužel na jinou diskuzi.


  Jelikož zde nebyla ještě podána žádná odpověď, dovolím si na to odpovědět, nicméně jde pouze o můj názor, a já nejsem členem Travian Teamu. Chápu, že tam momentálně nejlepší mozky lidstva řeší analýzu, která zabere zhruba 10 minut, a tak se odpovědi dočkáme někdy za dva roky v lednu, poté co se updatují pravidla, ale to je opět na jinou diskuzi. Navíc se bojím, že jejich schopnost provést smysluplný výklad pravidla je o dost nižší než má, takže bych se nedivil úplně jiné odpovědi z jejich strany, ale takhle by to zhruba mělo být:


  1.) Konstrukce §6.6. směřuje dvěma větami na dvě odlišné situace co do subjektu adresáta zprávy, ale v zásadě to pravidlo řeší stejnou situaci. I při komunikaci s "normálním" hráčem, i při komunikaci s Travian Teamem potřebuješ ke zveřejnění souhlas druhé strany. Nevím, jaký smysl má dávat do ustanovení o zveřejnění zprávy "souhlas obou stran" místo "souhlas druhé strany", protože zveřejněním zprávy se implicitně předpokládá souhlas hráče, který zprávu zveřejňuje, s jejím zveřejněním, ale budiž, je tam. Odpověď tedy zní: věta první míří na komunikaci mezi hráči, věta druhá na komunikace hráče a Travian teamem, ale výsledek stejný - na obojí musíš mít souhlas.


  2.) Obecně je za zveřejnění považováno zpřístupnění informace širšímu okruhu adresátů. Definice širšího okruhu bude asi hodně kazuistická a vyplývat z okolností situace. Určitě bych za zveřejnění považoval vystavení odkazu na screen v profilu ve hře, ale sdílení zprávy se spoluhráči na uzavřeném Discordu bych za zveřejnění nepovažoval, jelikož je tím sledován informativní účel. Osobně bych to vykládal spíše extenzivněji než restriktivně, ale tady zrovna bych se nedivil extrémně restriktivnímu přístupu ze strany Travian Teamu, a kdyby řekli, že i sdílení na DC je zveřejnění, a může být banováno. Ale TT asi na soukromý DC nevidí, a kde není svěděk... :-)


  4.) Ano, jelikož nejde o zveřejnění.


  5) Ne. Účelem pravidla je, předpokládám, ochrana případných osobních údajů uvedených ve zprávě (hypoteticky tam může být napsána IP adresa, apod.?). Pokud to však není ochrana údajů, tak si myslím, že jediným důvodem je nevystavovat nekompetentnost Travian Teamu na odiv světu. Žádný jiný racionální důvod pro dané ustanovení mě nenapadá, a to z prostého důvodu - i Travian Team by měl mít zájem na co nejširším povědomí o aplikaci pravidel, čemuž by mohlo napomáhat zejména povolení zveřejňování komunikace mezi hráčem a Travian Teamem. Teleologickým výkladem pravidla lze dospět k tomu, že by ban za takové jednání byl v rozporu s účelem ustanovení, kterým je - předpokládám - jakási ochrana daného sdělení Travian teamu, případně i osobních údajů uváděných ve zprávě. Jelikož ale jako dual máš přístup na ticket, je nesmysl, abys nemohl mít přístup i k odpovědi.