Connectiviteitsproblemen - Alle 4.6 Spelwerelden

  • We hebben klachten ontvangen over de connectiviteitsproblemen die zich hebben voorgedaan in onze 4.6 spelwerelden.    We hebben enkele veranderingen doorgevoerd en de spelwerelden werken momenteel beter.

    Het team zal de prestaties van al onze 4.6 spelwerelden blijven monitoren terwijl we onderzoeken wat de oorzaak van de problemen was en hoe we ze in de toekomst kunnen voorkomen.


    We zullen meer informatie over dit incident, en onze volgende stappen, delen op dinsdag 6 april.