Lời nói dối & con chồn - phần 3: Cạm bẫy

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • TheWeasel_3_Header-1920x1080-1.png

  Nhiệm vụ: Có 3 vật phẩm: kèn Natar, bản đồ và bức tranh nghệ thuật, mỗi vật phẩm nằm trong 1 rương/hộp. Các nhãn ghi trên rương đều sai. Hãy tìm xem vật phẩm nào ở rương số nào?

  TheWeasel_3_Riddle-1920x1080-1.png


  Gửi câu trả lời của bạn tại đây 👈⬅️


  Thông tin cuộc thi

  Ngày giờ bắt đầu 12/4/2021 - 14h00 (UTC+7)
  Ngày giờ kết thúc 19/4/2021 - 14h00 (UTC+7)
  Người chiến thắng sẽ nhận phần thưởng trong email vào 29/4/2021
  Giải thưởng 100 phiếu x 50 vàng
  Chọn người chiến thắng 100 người chọn ngẫu nhiên trong số những người có đáp án đúng
  Mã vàng có giá trị tới 31/12/2022
  Chú ý mỗi người chỉ được tham gia 1 lần, và tại chỉ 1 cộng đồng

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().