Melai ir išsisukinėjimai – 3 serija – Spąstai

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • TheWeasel_3_Header-1920x1080-1.png  Išsisukinėjimai

  Išskyrus laiką, kol žebenkštys yra labai jaunos, jos gyvena

  atskirai ir kovoja už save. Žebenkštys yra

  teritoriniai gyvūnai ir įprastai gina savo gyvenamąją zoną,

  kai į ją įsiveržiama.

  (Senoji gamtos knyga)


  Nutolusių gyvenviečių puolimai nutrūko taip pat staigiai, kaip ir prasidėjo, tačiau tai nepagerino provincijos nusiteikimo, kurį Kasijus turėjo pristatyti imperijai. Kartą pajutę maištingos nuotaikos skonį, žmonės ir toliau rinkosi gatvėse, bet staiga nutraukė bet kokius pokalbius, pamatę, kad artėja imperijos sargybiniai. Situacija darėsi vis intensyvesnė, o Kasijus dar nežinojo, kaip tai įveikti.


  Jo vietininkai, Brydenas ir Halenas, karštligiškai ieškojo informacijos, susijusios su mįslinguoju Žebenkštimi, kuris, jie tikėjo, buvo atsakingas už neseniai įvykusias gyvenviečių pjautynes. Pusiau sudegusio Žebenkšties pergamento kopija buvo padėta kiekviename pasienio poste. Viskas veltui. Niekas, atrodė, nieko nepastebėjo ir negalėjo nukreipti jų tinkama kryptimi.


  Niekas... Išskyrus jų vadą. Kasijus Aelijus nusipurtė mintis apie tai, ką pagalvotų abu galų vietininkai, jei bent įtartų, kad jis nuslėpė tiesą. Sukilimas kiltų kaip mat ir jis puikiai žinojo, kas jam vadovautų – Brydenas ir Halenas.


  Bandydamas atsiskirti nuo neramių minčių, Kasijus Aelijus prisiminė, kaip pirmą kartą susitiko su Žebenkštimi. Taip, buvo žiema... Žiemos pabaiga. Visai kaip dabar.


  Buvo viena iš atsitiktinių Kasijaus Aelijaus, tada dar 15-mečio berniuko, laisvės dienų. Jo dėdė išvyko aplankyti imperatoriaus rūmų, o atkakliausias Kasijaus prižiūrėtojas, kuris jį šnipinėjo dieną naktį po to, kai buvo atskleistas jo nedidelis „tyrimas“, apleido valdas, sekdamas paskui valdovą. Kasijus vos galėjo sulaukti, kol dingo paskutinis raitelis, kad išbėgtų į lauką. Pagaliau! Vienas! Visą dieną!


  Buvo dar ankstus rytas, ir didžiulės sidabrinės pušys slėpė tamsą po savo tankiomis šakomis. Kasijus dėl to nesirūpino. Jis nuėjo iki medžioklės namelio, kurį buvo radęs anksčiau, vienos savo ekskursijų po mišką metu. Namelio būklė buvo prasta, bet Kasijus įdėjo daug pastangų, kad užsitikrintų, jog stogas nenukris jam ant galvos. Bet kuriuo atveju, namelis turėjo stogą, sienas, židinį ir jausmą, kad jame amžius nebūta žmonių. Tai buvo ideali slėptuvė ramiai pagalvoti ir laikyti savo užrašus apie motinos mirtį.


  Tik priartėjęs visai prie pat namelio, jis pastebėjo pėdsakus ir, dar blogiau, šviesą vieninteliame mažame lange vietos, kurią jis laikė nuosava. Berniukas sustojo. Kažkas buvo viduje! Priblokštas netikėtumo, Kasijus negalėjo nuspręsti, ką daryti toliau? Ar jam eiti į vidų? Bet jeigu ten plėšikų banda? Tada niekas nebeišsiaiškintų, kur jis dingo. Nepaisant neramių minčių, Kasijus nevalingai nusišypsojo. Tai reikštų jo dėdės karjeros pabaigą. Niekas nepatikėtų, kad jo dėdė kaip nors susijęs su Kasijaus dingimu.

  Tai buvo paskutinė berniuko mintis prieš kažkam uždedant tamsų maišą ant jo galvos ir virve surišant rankas už nugaros. Tada kažkas gana šiurkščiai įstūmė jį į namelį.


  Kai maišą pagaliau nuėmė ir Kasijus vėl galėjo matyti, jis žioptelėjo. Visi Kasijaus užrašai buvo neatsargiai išmėtyti ant stalo, o ant jų patogiai sėdėjo mažas, lieknas gyvūnėlis. Žebenkštis.


  Užduotis: Yra trys skrynios. Kiekvienoje skrynioje yra tam tikras karžygio daiktas: žemėlapis, natarų ragas ir meno kūrinys. Žinome, kad visi trys daiktai yra skryniosee, bet nei vienos iš skrynių etiketė nėra teisinga.

  Koks daiktas yra kiekvienoje skrynioje?

  TheWeasel_3_Riddle-1920x1080-1.png


  Atsakymą pateikite čia! 👈⬅️


  Bendra konkurso informacija

  Pradžios data/laikas 12.04.2021 – 11:00 (UTC+3)
  Pabaigos data/laikas 19.04.2021 – 11:00 (UTC+3)
  Prizai nugalėtojams įteikiami el. paštu 29.04.2021
  Prizai 100 kuponų x 50 Auksinių
  Nugalėtojai išrenkami 100 laimėtojų bus išrinkta atsitiktinai tarp visų teisingai atsakiusių dalyvių
  Aukso kuponai galioja iki Gruodžio 31, 2022
  Dėmesio Kiekvienas žaidėjas gali dalyvauti tik vienos bendruomenės konkurse


  Atkreipkite dėmesį! Atsakymo laukiame pateiktoje anketoje. Atsakymų talpinti po šia forumo tema galimybės nebus.

  Pateikite teisingą el. paštą! Nugalėtojams prizus įteiksime el. paštu.