Savybių pokyčiai nuo gegužės 1d./ Feature Changes - May 1st

 • Brangi bendruomene,


  Jūsų atsiliepimų dėka mes dirbome prie kai kurių patobulinimų, kurie bus įdiegti visuose naujuose žaidimų pasauliuose, kurie startuos po 2021 m. Gegužės 1 d..


  Karžygys gaus arklį! 🐴


  Pirmųjų 10 herojų nuotykių apdovanojimai dabar turės fiksuotą tvarką. Pirmasis atlygis yra arklys. Dėl pakeitimų, padarytų žaidimo 4.6 versijoje (resursai už gyvūnų žudymą oazėse), ankstyvasis žaidimas tapo kardinaliai kitoks tiems, kuriems pasisekė gauti žirgą anksčiau nei likusiems ir dėl to įgydavo didžiulį pranašumą prieš kitus žaidėjus, kuriems ne taip pasisekė.


  Taigi nusprendėme tai pakeisti, kad visiems būtų vienodesnė pradinė patirtis. Nebėra atsitiktinio veiksnio. Tai tvarka, kuria gausite pirmuosius 10 herojų nuotykių apdovanojimų:


  1. Arklys

  2. Resursai

  3. Kariai

  4. Sidabras

  5. Tepalai

  6. Išminties knyga

  7. Resursai

  8. Sidabras

  9. Narvai

  10. Tik patirtis  ⏱️Žaidimas greičiau pasibaigs! ⏱️


  Kitas populiarus bendruomenės prašymas buvo sutrumpinti žaidimo raundo trukmę, kad būtų išvengta ilgų laiko tarpų tarp žaidimo pasaulio etapų ir kad jie taptų dinamiškesni. Išklausę jūsų atsiliepimų, nusprendėme sutrumpinti kiekvieno Travian: Legends žaidimo etapo laiką.


  Artefaktų išsisėjimo data, statybų planų išsisėjimo data ir data, kada Natarai pradės statyti Pasaulio Stebuklą (norėdami užbaigti serverį, jei žaidėjai to nedarys), viskas įvyks anksčiau nei prieš tai. Dėl to žaidimo pasaulio trukmė sutrumpės.
  Nustatymai

  Greitis

  Dabartinės vertės

  Naujos vertės

  Artefaktų išsisėjimo laikas

  x1

  100 dienų

  90 dienų

  Statybos planų išsisėjimas

  x1

  200 dienų

  180 dienų

  Serveris pasibaigs Natarams pastačius WW

  x1

  350 dienų

  250 dienų

  Artefaktų išsisėjimo laikas

  x2

  50 dienų

  45 dienos

  Statybos planų išsisėjimas

  x2

  100 dienų

  90 dienų

  Serveris pasibaigs Natarams pastačius WW

  x2

  175 dienos

  160 dienų

  Artefaktų išsisėjimo laikas

  x3

  34 dienos

  30 dienų

  Statybos planų išsisėjimas

  x3

  67 dienos

  60 dienų

  Serveris pasibaigs Natarams pastačius WW

  x3

  116 dienų

  95 dienos

  Artefaktų išsisėjimo laikas

  x5

  20 dienų

  18 dienų

  Statybos planų išsisėjimas

  x5

  40 dienų

  36 dienos

  Serveris pasibaigs Natarams pastačius WW

  x5

  70 dienų

  71 diena

  Artefaktų išsisėjimo laikas

  x10

  10 dienų

  9 dienos

  Statybos planų išsisėjimas

  x10

  20 dienų

  18 dienų

  Serveris pasibaigs Natarams pastačius WW

  x10

  35 dienos

  35,5 dienos
  Užsiregistruokite kol galite!

  Registracija naujiems žaidėjams į žaidimų pasaulį automatiškai bus uždaryta po tam tikro laiko.  Tai buvo kažkas, ko paprašė mūsų ambasadoriai. Jie gavo pranešimus iš žaidėjų, kurie susidūrė su situacijomis, kai žaidėjai piktnaudžiavo Naujoko Apsauga, kad sutrikdytų Artefaktų etapo pradžią. Uždarydami žaidimų pasaulius prieš Artefaktų išsisėjimą, mes užtikrinsime, kad tai nepasikartotų.


  • 1x Žaidimų pasauliai: 70 dienų po starto.
  • 2x Žaidimų pasauliai: 35 dienos po starto.
  • 3x Žaidimų pasauliai: 28 dienos po starto.
  • 5x / 10x Žaidimų pasauliai: 15 dienų po starto.


  Gali būti situacijos, kai mes nuspręsime rankiniu būdu uždaryti registraciją į žaidimo pasaulį, anksčiau nei ateis numatytas laikas. Tai bus atlikta tik siekiant užtikrinti geriausią žaidimo veikimą ir suteikti jums pačią geriausią žaidimo patirtį.
  Tai pokyčiai, pasirodantys visuose žaidimų pasauliuose, kurie prasidės po gegužės 1 d. Tikimės, kad jūs taip pat džiaugsitės galėdami išbandyti, kaip šie pokyčiai paveiks senas strategijas, ir linkime Jums sėkmės mūšio lauke!


  Travian: Legends Komanda

 • Dear community,


  Thanks to your feedback, we have been working on some improvements that will be coming to all new gameworlds that start after May 1st, 2021.


  Hero gets the horse! 🐴


  The first 10 hero adventure rewards have now a fixed order. The first reward is the Horse. Due to the changes made to the game with version 4.6 (bounty for killing animals in oases) the early game would become drastically different for those who were lucky enough to unlock the horse earlier than the rest and gained a huge advantage over others players that were not so fortunate.


  So we’ve decided to change that to provide everyone with a more reliable starting experience. There is no random factor anymore. This is the order on which you will receive your first 10 hero adventure rewards:


  1. A horse

  2. Resources

  3. Units

  4. Silver

  5. Ointment

  6. Book of wisdom

  7. Resources

  8. Silver

  9. Cages

  10. Only experience  ⏱️ Game rounds will end faster! ⏱️


  Another popular request from the community was to reduce the length of a game round to avoid long times between the phases of the gameworld and make them more dynamic. After listening to your feedback we have decided to reduce the time every round of Travian: Legends lasts.


  Artefacts spawn date, Building Plans spawn date and the date when Natars will build their own Wonder (to end the server if players don’t do it) will all happen earlier than before. As a result, the gameworld's duration is shortened.
  Setting

  Speed

  Current values

  New values

  Artefact spawn time

  x1

  100 days

  90 days

  Building plan spawn

  x1

  200 days

  180 days

  Server ends with Natars winning

  x1

  350 days

  250 days

  Artefact spawn

  x2

  50 days

  45 days

  Building plan spawn

  x2

  100 days

  90 days

  Server ends with Natars winning

  x2

  175 days

  160 days

  Artefact spawn

  x3

  34 days

  30 days

  Building plan spawn

  x3

  67 days

  60 days

  Server end with Natars winning

  x3

  116 days

  95 days

  Artefact spawn

  x5

  20 days

  18 days

  Building plan spawn

  x5

  40 days

  36 days

  Server end with Natars winning

  x5

  70 days

  71 days

  Artefact spawn

  x10

  10 days

  9 days

  Building plan spawn

  x10

  20 days

  18 days

  Server end with Natars winning

  x10

  35 days

  35,5 days
  Get in while you can!

  Registration for new players to the gameworlds will automatically close after a certain time.  This was something that was brought up by our Ambassadors. They received reports from players that encountered situations when another player was abusing the Beginners Protection to disrupt the beginning of the Artefact phase. By closing the gameworlds before the spawn of Artefacts we will ensure this will not happen again.


  • 1x Gamerworlds: 70 days after opening.
  • 2x Gameworlds: 35 days after opening.
  • 3x Gameworlds: 28 days after opening.
  • 5x / 10x Gameworlds: 15 days after opening.


  There can be situations when we decide to manually close a gameworld before their intended time. This will only be done to ensure we give the best performance from our game and to give you the best experience.
  These are the changes coming to all gameworlds that launch after May 1st. We hope that you are as excited as we are to test how these changes affect old strategies and we wish you good luck in the battlefield!


  The Travian: Legends Team