อยากทราบแนวทางการเล่นของทูทั่นสายฟามหน่อยครับ

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • พอดีพึ่งเคยเข้ามาเลยอยากทราบแนวทางการเล่นของสายฟามทูทั่นหน่อยครับ


  1.ฟามแบบไหนไห้ไว

  2.เริ่มต้นสร้างอะไรก่อนบ้าง

  3.ใช้ทองแบบไหนไห้คุ้ม


  กราบขอบพระคุณมากครับ

  เด็กใหม่