Kaip tapti Turinio Kūrėju/ How to become a Content Creator

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • Mieli žaidėjai,


  Mes žinome, kad uždarius mūsų forumą, kai kurie iš jūsų nebeturės kur pasidalinti savo darbais. Mes norime tai pakeisti. Mes norime ir toliau palaikyti jūsų kūrybiškumą!


  Štai kodėl mes pristatome Turinio Kūrėjo vaidmenį savo oficialiame Travian: Legends blog'e. Galbūt jūs rašote sudėtingą serverio analizę arba rašote istorijas apie savo nuotykius žaisdami. Rašote interviu su aljansais ir pan. Mes nenorime, kad tokio tipo istorijos pasimestų, nes jos mums svarbios. Jei atpažįstate save aukščiau pateiktame aprašyme, apsvarstykite galimybę prisijungti prie tinklaraščio kaip Turinio kūrėjas!


  Kaip tapti turinio kūrėju:


  • Jei norite aktyviai prisidėti prie bendruomenės kurdami su Travian: Legends susijusį turinį: gidus, žaidimų pasaulio analizės, fanų piešinius, gerbėjų fantastikos, interviu, mūšio ataskaitas, prašome >kreiptis čia < ir parodyti konkrečiu pavyzdžiu norimo pateikti turinio tipą.
  • Kai jūsų užklausa bus apdorota, jums bus suteiktas ypatingas vaidmuo ir prieiga prie mūsų oficialaus Travian: Legends blog'o.
  • Vadovaudamiesi paprasta instrukcija, kurią pateiks bendruomenės valdytojas, galėsite patys sukurti blog'o įrašą. Galite laisvai patys kurti savo pranešimo išdėstymą ir įtraukti norimus vaizdus. Įrašas bus išsiųstas peržiūrėti, kad įsitikintume, jog jis atitinka mūsų gaires, ir netrukus po to bus paskelbtas.


  Turinio gairės:

  • Originalus turinys gidai, žaidimų pasaulio analizės, fanų menas, fanų fantastika, interviu, mūšio ataskaitų pavidalu. Išlaisvink savo kūrybiškumą!
  • Asmeninė nuomonė yra sveikintina ir vertinama, tačiau turinys, kuriame yra grasinimų, neapykantos kurstymo, menkinimo ir panašaus elgesio, nebus skelbiamas.

  Jei nenorite būti turinio kūrėjas, bet vis tiek turite istoriją, kuria norėtumėte pasidalinti, tiesiog praneškite apie tai savo bendruomenės valdytoju naudodamiesi tinklaraščio mygtuku kontaktu arba atsiųskite jam per Discord. Jie įkels jūsų istoriją už jus ir įsitikins, kad jūsų slapyvardis rodomas kaip rašytojas.  Jūsų „Travian: Legends“ komanda

 • Dear players,


  We are aware that with the closing of our forum, some of you will not have a place to share your work anymore. We mean to amend that. We want to keep supporting your creativity!


  This is why we are introducing the Content Creator role for our official Travian: Legends blog. Perhaps you write an elaborate server analysis or write stories about your adventures while playing. You have interviews with alliances etc. We do not want these types of stories to get lost as they are important to us. If you recognize yourself in the description above then please consider joining the Blog as a Content Creator!


  How to Become a Content Creator

  • If you want to actively contribute to the community with Travian: Legends-related content in the form of guides, game world analysis, fan art, fan fiction, interviews, battle stories, please >apply here< and show your interest with a concrete example of the type of content you want to provide.
  • Once your request is processed, you will be granted a special role and access to our official Travian: Legends blog.
  • Following an easy guide provided by your Community Manager, you will be able to create a blog post yourself. You are free to design the layout of your post yourself and include the images you wish to have. The post will be sent to review to make sure it follows our guidelines and it will be published shortly after.

  Content guidelines

  • Original content in the form of guides, game world analysis, fan art, fan fiction, interviews, battle stories. Unleash your creativity!
  • Personal opinions are welcome and appreciated, but content that includes threats, hate speech, belittlement, and similar behavior shall not be published.

  If you do not wish to be a Content Creator but still have a story you’d like to share simply let your Community Manager know via the contact button on the blog or send them a message in Discord. They will upload your story for you and make sure your nickname is displayed as a writer.


  Your Travian: Legends Team