[International 4] ts4.x1.international mở cửa 22h ngày 10/6

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • Asia 2x


  Chào các bạn!

  Chúng tôi vui mừng thông tin tới các bạn TS4 (1x) trực thuộc Quốc tế với 5 bộ lạc sẽ khởi động vào hồi 22h (10 giờ khuya) ngày 10/06/2021  Dưới đây là các thông tin cần biết về máy chủ này:

  Ngày giờ khởi động 22h 10/6/2021 (giờ VN)
  Giờ bắt đầu 10 giờ đêm
  Ngôn ngữ Mọi ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt và English)
  Phiên bản game T4.6 (5 tộc - xây WW) (chi tiết tính năng trên T4.6)
  Cỡ bản đồ 401x401 (nhỏ)
  Tốc độ máy chủ 1x
  Bảo vệ tân thủ 5 ngày
  Kéo dài bảo vệ tân thủ 3 ngày
  Bảo vệ xâm chiếm 2 ngày
  Cổ vật sau 90 ngày (có sẵn thông tin trong game)
  Bản thảo xây dựng sau 180 ngày (có sẵn thông tin trong game)
  Natar xây xong Kỳ quan sau 250 ngày (có sẵn thông tin trong game)
  Tên máy chủ TS4 X1 (International 4)
  Link đăng ký http://ts4.x1.international.travian.com/anmelden.php
  Cách đăng ký và đăng nhập Mở trang chính travian.com/vn và chọn máy chủ hoặc đăng nhập (nếu có vấn đề về ngôn ngữ)  Hãy mài sắc thanh kiếm và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đang tới gần lắm rồi!


  BQT TraTeam


  ServerStart_AfterEffects_10fps_960px.gif

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().