Ask Travian #35 ~ Travian Tournament 2021

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • Phần này của #AskTravian sẽ chia sẻ các thông tin cần thiết về Tua du đấu quốc tế Travian Tournament bắt đầu vòng loại vào 16/6/2021. Sẵn sàng chứ?


  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  Nội dung theo phút:

  0:00 Chào mừng Ask Travian

  1:00 Lưu ngày tháng

  1:53 Tournament với phiên bản 4.6

  2:34 Mời bạn bè?

  2:42 Điều kiện và giải đấu

  3:57 Key may mắn

  4:11 Giải thưởng


  Phụ đề có cho các ngôn ngữ: English, German, Spanish, Turkish, Polish, Portuguese, Russian, Italian, Arabic, French, Czech.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?