Aktualizacja obowiązujących Zasad Gry - 07/06/2021

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
  • Droga społeczności,


    Biorąc pod uwagę Wasze uwagi do obowiązujących zasad gry postanowiliśmy usunąć słowo "wyłącznie" z punktu 1.1.b.

    Zapewniamy, że konto, które będzie grać zarówno na swój rozwój, jak i współdzielić część swoich zasobów z innym kontem spoza tego samego sojuszu lub konfederacji poprzez mechanikę grabieży, jest i zawsze było karane zgodnie z tą zasadą.


    Nowe brzmienie zasad gry możesz ➡️ przeczytać tutaj.


    Pamiętajcie, że ta zmiana nie wpłynie na bieżące działania zespołu ds. egzekwowania zasad gry, który cały czas pracuje w celu usunięcia prywatnych farm z wszystkich serwerów gry.


    Mamy nadzieję, że ta zmiana zasad gry pomoże wyjaśnić i dokładniej zdefiniować zasadę, aby zmniejszyć liczbę nieporozumień. Dziękujemy za Waszą pomoc.


    Wasz zespół Traviana: Legends


    Zmiany:

    • Punkt 1.1.b - usunięcie słowa "wyłącznie" z drugiego i trzeciego zdania.

    glacier.png


    Supporterzy oraz Moderatorzy pracują na zasadach wolontariatu i nie są dostępni przez 24 godziny na dobę.