Žaidimo Taisyklių Atnaujinimas Birželio 7d/ [EN] Game Rules update Monday June 7th

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • Gerbiama bendruomenė,  Remdamiesi žaidėjų atsiliepimais, nusprendėme iš taisyklės 1.1.b pašalinti žodį „tik“.

  Siekiant užtikrinti, kad jeigu paskyra veiks ir dėl jos vystymosi, ir dalinsis savo ištekliais su kita paskyra, nepriklausančia tam pačiam aljansui ar konfederacijai, naudojant reidų mechaniką, yra ir visada buvo baudžiama pagal šią taisyklę.


  Atminkite, kad šis pakeitimas neturės įtakos dabartiniams taisyklių vykdymo veiksmams, kurie ir toliau atliekami siekiant pašalinti privačias fermas iš serverių.


  Galite perskaityti taisykles ➡️ čia.


  Tikimės, kad šis žaidimo taisyklių pakeitimas padės paaiškinti ir apibrėžti taisyklę, kad būtų mažiau nesusipratimų. Dėkojame už jūsų atsiliepimus.


  Jūsų Travian: Legends Komanda


  Atnaujinimas:

  • Taisyklė 1.1.b - pašalinti “tik” iš antro ir trečio sakinio.  ---------------------------------

  Dear community,


  Based on player feedback, we have decided to remove the word “solely” from the rule 1.1.b.
  Ensuring that an account will both play for its development, and share a part of their resources with another account outside the same alliance or confederacy via raiding mechanics is and always was punishable as per this rule.


  You can read the rules ➡️ here.


  Please note that this change will not affect the current rule enforcement actions that continue to be done in order to remove Private Farms from the servers.


  We hope that this change to the Game Rules helps to clarify and define the rule further for fewer misunderstandings. Thank you for your feedback.


  Your Travian: Legends Team


  Changelog:

  • Rule 1.1.b - removed “solely” from the second and third sentence.