• Thread statistics for: La vie du serveur tournoi 2017