Changelog verze T4.4

  Would you like to know what’s going on in the Tournament 2017 Finals?
  Keep yourself updated by reading "The Corner"!

  • Changelog updatu z 09.11.2016 10:00 (update s výpadkem až 15 minut)

   Funkce:
   TRAIVBXXIV-3320 Hrdina může být oživen, pokud je produkce negativní kvůli počtu jednotek. Nemůže být i nadále oživen, pokud je produkce negativní kvůli počtu obyvatel ve vesnici.
   TRAIVBXXIV-3293 Aktualizována zpráva s informací o zásahu systému proti nadměrnému posílání surovin ve verzi RoA - místo hráče je tam uvedena vesnice.
   TRAIVBXXIV-3321 Stavová lišta aliančního bonusu nyní zobrazuje stav darů na další úrovni, pokud hráč daroval více surovin než bylo potřeba na dokončení aktuální úrovně.
   TRAIVBXXIV-3294 Ambasáda: Potvrzovací fajfka u pozvánky do aliance je zašedlá, pokud již aliance nemá volné místo.
   TRAIVBXXIV-3319 Změna velikosti okna prohlížeče při zobrazené mapě již nezpůsobuje obnovení celé stránky.
   TRAIVBXXIV-2860 Přehled vesnice: Záložka Sklad: Hráči můžou řadit jednotlivé sloupečky.
   TRAIVBXXIV-3282 Artefakt blázna: Nyní se zobrazuje, kdy nastane změna efektu.
   TRAIVBXXIV-3233 Pozadí obrázku hrdiny se mění podle toho, jestli hrdina brání, je zajat nebo je na cestě.
   TRAIVBXXIV-3234 Hrdina: Přidána funkce nastavení oblíbené záložky.

   Opravené chyby:
   TRAIVBXXIV-3402 Hrdina: Aukce: Filtry na nákup a nabídky vedly na stránku s přehledem hrdiny.
   TRAIVBXXIV-3383 Hlášení o podpoře od přírody obsahovalo nesprávné zobrazení doby cesty + doba cesty nebyla správně vypočítána.
   TRAIVBXXIV-3353 Mazání neaktivního hráče mohlo způsobit nekonečnou smyčku na pozadí.
   TRAIVBXXIV-3364 Aliance: Hlášení o útocích: Hlášení nebyla filtrována podle vybrané ikony.
   TRAIVBXXIV-3366 Uživatelské rozhraní: Dobrodružství: Text nebyl správně zarovnán.
   TRAIVBXXIV-3361 Statistiky vesnic: Slot útoků je prázdný při zakládání nové vesnice.
   TRAIVBXXIV-3367 RoA: Reset atributů způsoboval pokles % zdraví, pokud měl hráč body v regeneraci.
   TRAIVBXXIV-3360 Aliance: Hlášení o útocích: V hlášeních nebyla zobrazena příroda jako obránce.
   TRAIVBXXIV-3358 Přehled vesnice: Příchozí/odchozí útoky: Klikatelná plocha ikon byla příliš malá.
   TRAIVBXXIV-3365 Menu zlatých: Vydělat zlaté: Referenční odkaz: Sloupeček s vesnicemi zobrazoval nesprávné informace.
   TRAIVBXXIV-3338 Pokladnice: Tabulky s malými a velkými artefakty se zobrazují nesprávně, pokud nejsou k dispozici žádné artefakty.
   TRAIVBXXIV-3357 Aliance: Fórum: Odkaz "K fóru" libovolné aliance vždy vedl na fórum vlastní aliance.
   TRAIVBXXIV-3339 Slučování jednotek: Výpočet ceny zlatých zahrnuje i spotřebu jednotek.
   TRAIVBXXIV-3356 RoA: Aliance: Členové: Chybějící ikony útoku.
   TRAIVBXXIV-3348 RoA: Alianční bonus: Nově pozvaní hráči nemůžou využít bonus ani po uplynutí 24 hodin od vstupu do aliance.
   TRAIVBXXIV-3329 Aliance: Bonusy: Text o času resetu není zarovnán.
   TRAIVBXXIV-3344 Bonus: Hráči z jiných serverů než RoA získají 50 zlatých za odměnu, pokud má pozvaný hráč na serveru RoA 2 vesnice.
   TRAIVBXXIV-3331 Oázy: Na obsazenou oázu není možné vyslat normální útok.
   TRAIVBXXIV-3323 Shromaždiště: Uhýbání jednotek: Útočící jednotky zmizí, pokud je účet obránce novým účtem.
   TRAIVBXXIV-3313 IE9: Pozadí surovinových polí je průhledné.
   TRAIVBXXIV-3307 Mapa pro pomalé připojení: Tlačítko OK není zarovnáno.
   TRAIVBXXIV-3314 Budovy: Videa: Rozšiřování po zhlédnutí videa nezačne.
   TRAIVBXXIV-3310 Firefox: Tutoriál: Červený kroužek pro dobrodružství se táhne z pravé strany prohlížeče.
   TRAIVBXXIV-3315 Nákup zlatých: Hráči můžou kupovat zlaté i když jim běží mazání účtu.
   TRAIVBXXIV-3301 Tržiště: Uloženy nesprávné souřadnice při posílání surovin.
   TRAIVBXXIV-3459 Shromaždiště: Slučování jednotek: Sloučeno nesprávné množství jednotek, pokud ve chvíli, kdy máte otevřenou stránku se sloučením, dorazí podpory.
   TRAIVBXXIV-3456 Slučování jednotek: Je možné zobrazit jednotky kohokoliv.
   TRAIVBXXIV-3448 Hlavní stránka: Převod zlatých: Cílový hráč nemůže být nalezen, pokud jeho jméno obsahuje mezeru.
   TRAIVBXXIV-3451 Kasárny: Je možné vycvičit dvojnásobek jednotek, pokud nemáte dost surovin pro druhou skupinu.
  • Changelog updatu z 23.11.2016 10:00 (update s výpadkem až 15 minut)

   Funkce
   TRAIVBXXIV-3391 Celá lišta s minimapou je nyní klikatelná, takže hráč se již nemusí "trefovat" tak přesně jako dříve
   TRAIVBXXIV-3398 Vyřešen problém s ukončenými dobrodružstvími, zatímco hrdina je na cestě na ně
   TRAIVBXXIV-3363 Oznámení míru v infoboxu za účelem zlepšení informovanosti hráčů
   TRAIVBXXIV-3188 Možnost poslání zprávy více příjemcům (na základě přání hráčů)

   Opravené chyby
   TRAIVBXXIV-3499 RoA: hrdina: vlastnosti: změna vzhledu hrdiny nezměnila obrázek v záložce Vlastnosti
   TRAIVBXXIV-3455 RoA: alianční bonusy: tlačítko na darování 3x nefungovalo
   TRAIVBXXIV-3428 RoA: shromaždiště: jednotky nedošly do oázy a nevrátily se
   TRAIVBXXIV-3419 RoA: denní úkoly: po resetu úkolů se občas připsalo jedno nebo dvě splnění k úkolu "získej nebo utrať zlaté"
   TRAIVBXXIV-3514 Ambasáda: na běžných herních světech se objevoval panel "Regiony"
   TRAIVBXXIV-3377 Aliance: fórum: odkaz "K fóru" byl vidět i tam, kde neměl být
   TRAIVBXXIV-3364 Aliance: hlášení o útocích: hlášení nebyla filtrována podle vybrané ikony
   TRAIVBXXIV-3407 Aliance: profil: odkaz "K fóru" nebyl viditelný pro všechny hráče
   TRAIVBXXIV-3357 Aliance: fórum: odkaz "K fóru" libovolné aliance vždy vedl na fórum vlastní aliance
   TRAIVBXXIV-3459 Shromaždiště: slučování jednotek: bylo sloučeno nesprávné množství jednotek, pokud ve chvíli, kdy jste měli otevřenou stránku se sloučením, dorazily podpory
   TRAIVBXXIV-3401 Byly upraveny vizuální detaily na uvítací a úvodní obrazovce, aby byly konzistentní s designem
   TRAIVBXXIV-3402 Hrdina: aukce: filtry na nákup a nabídky vedly na stránku s přehledem hrdiny
   TRAIVBXXIV-3397 Pasti: po vyrobení maximálního počtu pastí se zlaté tlačítko NPC obchodníka u pastí změní na neaktivní
   TRAIVBXXIV-3400 Ve zprávě s pozvánkou do aliance je odkaz na ambasádu, takže hráčům stačí na něj jen kliknout
   TRAIVBXXIV-3441 Na základě přání hráčů byly ikonky online stavu hráčů v alianci změněny zpět na původní
   TRAIVBXXIV-3456 Slučování jednotek: bylo možné zobrazit jednotky kohokoliv
   TRAIVBXXIV-3449 Začátečnická ochrana: nebylo možné zaútočit na Natary na mapě během aktivní začátečnické ochrany
   TRAIVBXXIV-3451 Kasárny: hráči mohli vycvičit dvojnásobek jednotek, když neměli dostatek surovin na druhou skupinu
   TRAIVBXXIV-3448 Hlavní stránka: převod zlatých: cílový hráč nemohl být nalezen, pokud jeho jméno obsahuje mezeru
   TRAIVBXXIV-3426 Budovy: výcvik jednotek: text u výzkumu jednotek se zobrazoval nesprávně
   TRAIVBXXIV-3375 Zrychleno generování medailí
   TRAIVBXXIV-3416 Zástupce mohl použít zlaté na spojení jednotek i přesto, že na to neměl práva
   TRAIVBXXIV-3324 Zvýšena přesnost regenerace hrdiny
   TRAIVBXXIV-3351 Zlepšena odezva při otevírání obchodu se zlatými

   The post was edited 1 time, last by Black ().

  • Changelog updatu z 07.12.2016 10:00 (update s výpadkem až 15 minut)

   Funkce & změny
   Všechny plánované a odchozí aktivity obchodníků jsou zrušeny při přebrání vesnice
   Stránka s úpravou hráčského profilu byla upravena
   Hráči jsou po přihlášení přesměrováni na původně zadaný odkaz
   Každý panel v platebním okně je dostupný pomocí odkazu
   RoA: úkol "Vycvič 3 osadníky" se dokončí po vycvičení 3 osadníků
   Medaile vázané na e-mail (veterán, turnaj apod.) se aktualizují i po změně e-mailu

   Opravené chyby
   Hrdina: předměty: aukce: nebylo možné prodat poníka za 100 zlatých, i když už jste měli jiného koně
   Hrdina: mrtvý hrdina: tlačítko na výměnu surovin bylo neaktivní, pokud byl dostatek surovin
   Hrdina: aukce: příhozy: nebylo možné vymazat příhoz (hráč byl přesměrován do záložky s vlastnostmi)
   Hrdina: mrtvý hrdina: pokud bylo zobrazeno tlačítko na výměnu surovin, hodiny byly špatně umístěny v layoutu
   Hrdina: mrtvý hrdina: text vedle tlačítka na výměnu surovin v Mozille nebyl zarovnán doleva
   Shromaždiště: jednotky byly přidány do vesnice ještě než dorazily, což ve vzácných případech způsobilo jejich smazání
   Shromaždiště: založit vesnici: dvojité kliknutí na tlačítko založit poslalo dvě skupiny osadníků
   Hlášení: označení jako nepřečtené neaktualizovalo bublinu s počtem nepřečtených hlášení
   Zprávy: nebylo možné smazat zprávy od ostatních hráčů
   Zprávy: nebylo možné na první pokus smazat zprávy poslané sám sobě
   Vydělat zlaté: tabulka se neaktualizovala hned po přidání zlatých
   Zlaté menu: výhody: odpočet bonusu se neaktualizoval
   Artefakty: artefakt blázna nezvyšoval kapacitu úkrytu
   Aukce a smazání hráče: opraveny různé chyby, které se objevovaly v případě, že smazaný hráč měl nejvyšší příhoz
   Aliance: členové: online stav byl zobrazen nesprávně
   Panely: panely se po najetí myší posunuly kousek dolů
   Jednotky: katapulty trefovaly cíle ve špatném pořadí
   Možnosti: po zadání smazání účtu se neobjevil odečet (až po aktualizaci stránky)
   Zástupce: když zástupce napsal zprávu, nezobrazilo se tam "posláno zástupcem"
   Pokladnice: artefakt blázna někdy nezrušil svůj efekt po změně
   Rezidence/palác: loajalita rostla i bez rezidence/paláce
   Konec hry: v systémové zprávě se neobjevily informace o aliancích a hráčích
  • Changelog updatu z 08.02.2017 10:00 (update s výpadkem až 15 minut)
   Server CZ8 tento update již obsahuje.

   Funkce & změny
   TRAIVBXXIV-3607 Po konci herního světa se již zobrazuje správný důvod, proč hráči nemůžou posílat suroviny.
   TRAIVBXXIV-3592 Implementováno aktualizované uživatelské rozhraní pro rozšiřování budov
   TRAIVBXXIV-3589 Vylepšen přehled oáz na shromaždišti
   TRAIVBXXIV-3608 Po konci herního světa se u oáz zobrazují stejné tooltipy jako v přehledu vesnice
   TRAIVBXXIV-3609 Hráči jsou nyní informováni o zrušení aukce


   Opravené chyby
   TRAIVBXXIV-3644 Nataři: natarská vesnice se stavebním plánem nezmizela po jeho dobytí
   TRAIVBXXIV-3550 Aukce: směnárna: potvrzení transakce bylo možné vyvolat vícekrát, což vedlo ke stržení více zlatých než bylo zobrazeno
   TRAIVBXXIV-3631 RoA: antipushing: při loupeži v obsazené oáze nebylo možné ukrást suroviny
   TRAIVBXXIV-3576 RoA: alianční bonusy: při obnovení nebo změně stránky se resetovalo nastavené rozbalení přehledu bonusu
   TRAIVBXXIV-3612 Rezidence/palác: při rozšíření budovy se nezvýšila rychlost generování loajality
   TRAIVBXXIV-3478 Odkazy na dotazník spokojenosti s podporou se ve zprávách zobrazovaly nesprávně
   TRAIVBXXIV-3464 Hlášení: bránící hrdina byl při útoku na vlastní vesnici zobrazen v tabulce útočníka
   TRAIVBXXIV-3468 Produkce surovin: po aktivaci bonusu na obilí se na stránce dorf1.php neaktualizovala produkce obilí
   TRAIVBXXIV-3567 Přeposílání jednotek: po přeposlání jednotek z oázy se neaktualizovala produkce obilí
   TRAIVBXXIV-3512 Infobox: zmizel infobox o končící bonusové produkci surovin
   TRAIVBXXIV-3524 Zprávy: zprávy z Help Center poškodily zobrazení zpráv
   TRAIVBXXIV-3684 Opraven název sloupečku "posláno" v hlášeních a zprávách
   TRAIVBXXIV-3715 Shromaždiště: přeposílání: jednotky po druhém přeposlání zmizely, ale stále spotřebovávaly obilí
   TRAIVBXXIV-3688 Mapa: oázy: odkaz na vyloupení neobsazené oázy byl nesprávně deaktivován
   TRAIVBXXIV-3606 Medaile za účast v turnaji: tooltip zobrazoval ??? místo jména hráče, pokud jeho jméno nebylo v latince
   TRAIVBXXIV-3678 Oázy: zablokovaní hráči nemohli otevřít okno neobsazené oázy
   TRAIVBXXIV-3651 Denní úkoly: hráči dostávali body za výcvik jednotek i když žádné nevycvičili
   TRAIVBXXIV-3641 Profil: po uložení nebyl text správně ohraničen
  • Changelog updatu z 15.03.2017 10:00 (update s výpadkem 15 až 45 minut)

   Funkce & změny
   TRAIVBXXIV-3753 Denní úkol "daruj na alianční bonus" byl přepracován tak, aby se potřebný dar zvyšoval s počtem vesnic.
   TRAIVBXXIV-3784 Změněn text v rezidenci/paláci, aby více odpovídal účelům těchto budov.
   TRAIVBXXIV-3685 Zobrazuje se lepší vysvětlení u antipushingu na serverech RoA.
   TRAIVBXXIV-3776 Opravena chyba u videí, takže se již neobjevuje problém při využití stavbyvedoucího.
   TRAIVBXXIV-3777 Přidán speed faktor u opravování pastí, takže se pasti na speed serverech opravují rychleji.
   TRAIVBXXIV-3778 Pro opuštěná údolí jsou nyní po konci serveru zobrazovány stejné tooltipy jako pro vesnice a oázy.
   TRAIVBXXIV-3779 Pokud hráč nemá žádné volné obilí na stavbu budov, je tlačítko na výměnu NPC deaktivováno.
   TRAIVBXXIV-3780 Text "zobrazit více" byl na některých místech změněn na "zobrazit méně", aby odrážel to, co se skutečně stane.
   TRAIVBXXIV-3838 Hráči můžou nyní využít stavbyvedoucího i když mají dostatek surovin, ale nemají k dispozici volný slot na stavění.
   TRAIVBXXIV-3823 Jména aliancí již nejde změnit po konci serveru.   Opravené chyby
   TRAIVBXXIV-3745 RoA: bonus aliance: opravena pozice bubliny.
   TRAIVBXXIV-3720 Stavbyvedoucí: při rozšiřování na maximální úroveň se nezobrazovalo, že budova je ve výstavbě.
   TRAIVBXXIV-3711 Zbrojnice: tlačítko na vylepšení se nedeaktivovalo, pokud měl hráč nedostatek surovin.
   TRAIVBXXIV-3752 RoA: barva regionu byla změněna, takže hranice jsou nyní viditelnější.
   TRAIVBXXIV-3725 Nataři: po útocích od Natarů na vesnici v šedé zóně hráč nedostal žádná hlášení.
   TRAIVBXXIV-3817 Akademie/zbrojnice: opraveno zobrazení doby výzkumu.
   TRAIVBXXIV-3906 Aliance: spojenecká fóra se nezobrazovala po znovu otevření stránky.
   TRAIVBXXIV-3861 Tržiště: příchozí obchodníci byli zrušeni po přebrání vesnice.
   TRAIVBXXIV-3731 Dovolená: hráči nemohli aktivovat režim dovolené, pokud šly útoky na oázu, kterou předtím hráči v hrdinském dvoře opustili.
   TRAIVBXXIV-3822 Uživatelské rozhraní: ve francouzské verzi hry byly popisy úkrytu a dalších budov zakryty obrázkem budovy.
   TRAIVBXXIV-3712 Denní úkoly: u úkolu "Vyhraj aukci" byl nesprávný text.
   TRAIVBXXIV-3693 Hlavní budova: bylo možné zbourat budovu ve chvíli, kdy se rozšiřovala.
   TRAIVBXXIV-3740 Zprávy: kliknutí na sloupeček "Přijato" nebo "Odesláno" neseřadilo zprávy podle času.
   TRAIVBXXIV-3827 Zprávy: zprávy od smazaného hráče nešlo přečíst.
   TRAIVBXXIV-3665 Hlášení: počet přeživších jednotek v hlášení z boje byl zobrazen nesprávně kvůli chybě v zaokrouhlování.
   TRAIVBXXIV-3662 Hrdina – vlastnosti: po sbalení sekce "Vlastnosti" se nezobrazovaly dostupné body.
   TRAIVBXXIV-3687 Hrdina – vlastnosti: šipka nezměnila směr po kliknutí.
   TRAIVBXXIV-3661 Hrdina – vlastnosti: při přepínání mezi různými panely v přehledu hrdiny se na vteřinu objevoval oranžový text žádající o uložení změn.
   TRAIVBXXIV-3830 Aliance: systém neposkytl žádnou zpětnou vazbu po kliknutí na opuštění aliance, pokud hráč neměl ambasádu.
   TRAIVBXXIV-3811 Aliance: odkaz na ambasádu ve zprávě s pozvánkou do aliance byl nefunkční.
   TRAIVBXXIV-3628 Statistiky – obecné: ve zobrazeném textu chyběly dvojtečky.

   The post was edited 2 times, last by Black ().

  • Changelog updatu ze 17. 5. 2017 13:00

   Opravy/novinky

   - def body získané zvířaty na podpoře ve vesnici se připíšou majiteli vesnice
   - přidáno varování o záporné produkci obilí při aktivaci režimu dovolené
   - dovolená: zástupci se po kliknutí na tlačítko se zrušením dovolené objevovala nesprávná zpráva
   - statistiky aliancí: v žebříčku top10 populace se nezobrazoval přírůstek populace, pokud aliance nebyla v top10
   - pokud je hráč zablokován za problémy s platbou nebo za používání botů/scriptů, po 72 hodinách blokace můžou ostatní hráči útočit na jeho oázy, vesnice s artefakty a vesnice s divem světa
  • Changelog updatu ze 06. 06. 2017 13:00

   Opravy/novinky

   - Blokace účtu za problémy s platbou nebo za použití scriptů/botů: po odblokování účtu nebo po konci herního světa zůstával v infoboxu odpočet.
   - Shromaždiště: opravena chyba, která vedla k nespojení všech zvířat do jedné skupiny.
   - Hrdina: po odeslání hrdiny na dobrodružství a zrušení cesty dobrodružství okamžitě zmizelo.
   - RoA – pokladnice: opraven nesprávný text v popisu pokladnice.
  • Changelog updatu ze dne 18.07.2017 13:00

   Opravy chyb

   - Obrázky jezera byly upraveny, aby již na mapě nezakrývaly možná políčka pro osídlení.
   - Nápověda po přejetí myší u smazání farmlistu je nyní srozumitelnější.
   - Blokace účtu za problémy s platbou nebo za použití scriptů/botů: po odblokování účtu nebo po konci herního světa zůstával v infoboxu odpočet.
   - Hrdina – dobrodružství: pokud byla dvě dobrodružství na stejných souřadnicích, vyskytla se grafická chyba.
   - Mapa: po přejetí myší přes hlavní vesnici Natarů se zobrazovalo, že jde o opuštěné údolí.
   - Útok na opuštěnou vesnici někdy způsobil nekonečnou smyčku pokusů o útok.
   - Bitevní simulátor: počet ztrát byl nesprávný při špehování vesnice se zdí.
   - Úkol "Vycvič tři osadníky" se splnil, když hráč chytil tři slony.
   - Hlášení: v některých případech byly zobrazeny nesprávné cíle katapultů.
   - Hlášení: podpory od přírody zobrazovaly nesprávné informace o odesilateli.
  • Changelog updatu ze dne 06.09.2017 10:00

   Funkce

   - Přidáno zaškrtávací políčko na přihlašovací obrazovce, které umožňuje výběr režimu s nižším rozlišením


   Opravené chyby

   - Stavbyvedoucí nezačal správně
   - Vesnice byla na mapě oblasti umístěna špatně
   - Shromaždiště bylo v natarských vesnicích umístěno na špatné parcele
   - Záložka ve statistikách se chovala nesprávně
   - Uživatelské rozhraní: opravena klikatelná místa
   - RTL: odkazy v uživatelském rozhraní neodpovídaly grafice
   - Mapa: pop-up s vesnicí či oázou: boční panely byly příliš malé
   - Kulturní body: u lišty s počtem KB nad seznamem vesnic chyběl tooltip
   - Prohlížeč Safari: kolem prvků uživatelského rozhraní se objevovaly šedé plochy
   - Potvrzovací tlačítko při výběru národa a startovní pozice bylo průhledné
   - Při překlikávání mezi panely se stránka při načítání vykreslovala špatně
   - Nová hlavní stránka: nebylo možné pokračovat v přerušené aktivaci
   - Pozvat kamaráda: v e-mailu s pozvánkou pro kamaráda se zobrazoval nesprávný text
   - Přehled aliance: v seznamu událostí se při vyhození hráče objevily nesprávné informace
   - Tržiště: při kliknutí na panel s posíláním surovin se objevila chyba
   - Přehled vesnice: počet volných obchodníků byl zobrazen nesprávně
   - Předměty hrdiny: při uzdravování hrdiny byly masti zobrazeny nesprávně
   - Koňské napajedlo nefungovalo správně
   - Nová hlavní stránka: při pokusu o zjištění herního světa u neaktivovaných účtů se objevila chyba
   - Nová hlavní stránka: po otevření odkazu na převod zlatých se neobjevilo vyskakovací okno s převodem
   - Tutoriál: u několika prvků rozhraní nefungovalo správně zvýraznění
   - Jazyk: všechny země měly stejný oddělovač
   - Hlášení z boje: efekt artefaktu nebyl kontrolován při loupežích
  • Changelog updatu ze dne 20.09.2017 15:00

   Funkce:

   - Regiony jsou odemčeny dříve, což je výhodné na menší mapě
   - Obrázky pro tutoriál a úkoly byly aktualizovány

   Opravy chyb:

   - Nízké rozlišení: nebylo možné zobrazit mapu v nízkém rozlišení
   - Hlavní stránka: pokus o přihlášení vedl k chybě
   - Hlavní stránka – zapomenuté heslo: bylo možné nastavit uživatelské jméno jako nové heslo
   - Nový design: při používání tabulátoru bylo téměř neviditelné ohraničení vybrané položky
   - Režim dovolené: v prohlížečích IE11 a Edge nebylo možné aktivovat režim dovolené
   - Po aktivaci stavebních plánů se ve vesnicích s divem světa nesnížila spotřeba obilí jednotek
   - Medaile: Během prvního týdne dostali medaile hráči s 0 body
   - Fire & Sand – předměty pro hrdinu: některé egyptské zbraně měly špatný název
   - Mapa: zobrazení na celou obrazovku způsobilo nesprávné zobrazení souřadnic vpravo a dole
   - FF47/IE11: některé prvky uživatelského rozhraní nebylo možné rozkliknout a otevřít tak vyskakovací okno
   - IE11: nebylo možné dokončit úkol se zavřením okna během tutoriálu
   - Překlady: u jazyků psaných zprava doleva byly špatně zobrazeny poměry
   - Firefox: tlačítka v hlášeních a na přehledu shromaždiště nebyla vycentrována
   - Tutoriál: po vyzvednutí odměny za úkol se stránka načetla 2x
   - Rozložení: obrázek na pozadí při náhledu vesnice při posouvání ořízl spodní část stránky
   - Rozložení: v náhledu vesnice měla ikona Travian Answers žluté ohraničení
   - Rozložení: při přihlášení/odhlášení byl obrázek na pozadí oříznut
   - Rozložení: kapacita skladu a sýpky v přehledu surovin nahoře zobrazovala 0
   - Rozložení: při renderování stránky se okno mírně posunulo doleva
   - Rozložení: tlačítka nebyla vždy zobrazena správně
  • Changelog updatu ze dne 12.10.2017 13:00

   Opravy chyb:

   TRAIVBXXIV-4934 Fire and Sand: Chybné zobrazení procent k bonusu produkce z vodárny
   TRAIVBXXIV-4935 Okno nezůstalo minimalizované po obnovení stránky
   TRAIVBXXIV-4956 Pozadí na stránce s centrem vesnice bylo oříznuté a překrývalo se s jiným obrázkem
   TRAIVBXXIV-4569 Nastavení oblíbené záložky: Text a hvězda se někdy nevešly na řádek s názvem záložky
   TRAIVBXXIV-4869 Obrázek mapy při aktivaci účtu měl "rozbitý" bílý okraj
   TRAIVBXXIV-4876 Nízké rozlišení: nebylo možné zobrazit mapu v nízkém rozlišení
   TRAIVBXXIV-4953 Hrdina: hodnoty hrdinova zdraví a zkušeností byly prohozeny v jazycích píšících se zprava doleva
   TRAIVBXXIV-4789 Překlady: u jazyků psaných zprava doleva byly špatně zobrazeny poměry
   TRAIVBXXIV-4939 Byly provedeny drobné úpravy rozložení stránky se stručnými informacemi
   TRAIVBXXIV-4748 Tutoriál – nápověda k rozhraní: tlačítko vedoucí na hlavní stránku bylo mimo rámeček a klikatelné
   TRAIVBXXIV-4705 Registrace: informace o doporučeném národu se u některých jazyků překrývaly se jménem národa
   TRAIVBXXIV-4928 Stavba nové budovy: tlačítko na výměnu surovin bylo příliš blízko ostatních prvků
   TRAIVBXXIV-4603 Pozadí „cedulky“ s denními úkoly bylo oříznuto
   TRAIVBXXIV-4810 Infobox: nezobrazoval se odpočet do artefaktů
   TRAIVBXXIV-4962 U RTL jazyků se při otevřené mapě na celou obrazovku nezobrazovaly souřadnice
   TRAIVBXXIV-4882 U RTL jazyků se v přehledu úkolů při nízkém rozlišení text objevoval na špatné straně vyskakovacího okna
   TRAIVBXXIV-4818 U RTL jazyků nebyl obrázek hrdiny správně vycentrovaný
   TRAIVBXXIV-4961 Mapa: vesnice založené poblíž kraje mapy se na mapě nezobrazovaly
   TRAIVBXXIV-4775 Fire & Sand – předměty pro hrdinu: některé egyptské zbraně měly špatný název
   TRAIVBXXIV-4968 Fire & Sand: přiblížený obrázek egyptské jednotky Rešepův vůz zobrazoval něco jiného
   TRAIVBXXIV-4774 Statistika – Všeobecně: čísla u grafů s útoky a ztrátami nebyla zobrazena celá
   TRAIVBXXIV-4941 Infobox: slova s odkazy způsobovala posunutí zbytku věty na nový řádek
   TRAIVBXXIV-4936 Profil aliance: čísla v prvních sloupečcích nebyla vycentrována
   TRAIVBXXIV-4644 Alianční bonusy: přehled všech dárců se u některých jazyků nevešel na řádek
   TRAIVBXXIV-4879 Tlačítka: u některých tlačítek byla na konci tečka

   Funkce:

   TRAIVBXXIV-4886 Změněna grafika stromů v pozadí na stránce s centrem vesnice
   TRAIVBXXIV-4838 Denní úkoly s aliančními dary se nyní budou plnit automaticky pro hráče v aliancích, které již mají všechny bonusy na maximu, aby tito hráči mohli dosáhnout 100 bodů
   TRAIVBXXIV-4746 Změněno pozadí na stránce s centrem vesnice
   TRAIVBXXIV-4664 Změněno pozadí na stránce se surovinovými doly
   TRAIVBXXIV-4920 Upraveny ikony jednotek, které lze vkládat do zpráv
   TRAIVBXXIV-4929 Uvítací zpráva byla vylepšena
   TRAIVBXXIV-4872 Přidána možnost přepínání mezi lokálním/serverovým časem na základě přání hráčů
  • Changelog updatu ze dne 14.11.2017 15:00

   Opravy chyb:

   TRAIVBXXIV-4056 Úkoly: úkol "Vycvič tři osadníky" nešlo v některých případech dokončit
   TRAIVBXXIV-5086 Pasti: v popisu chyběly ikony suroviny
   TRAIVBXXIV-4019 Shromaždiště: jednotky doprovázené vůdci/náčelníky/senátory z neznámých příčin mizely
   TRAIVBXXIV-4972 Nahrazeno jedno políčko na mapě, aby byla mapa konzistentní
   TRAIVBXXIV-5042 Některé prvky ve hře nebyly v IE11 klikatelné
   TRAIVBXXIV-4181 Tržiště – poslat suroviny: u některých hráčů se zobrazoval nesprávný počet dostupných obchodníků
   TRAIVBXXIV-4971 Aliance: hráči se nemohli podívat na profil jiné aliance, když měli jako oblíbenou záložku v přehledu aliance nastavené fórum
   TRAIVBXXIV-4974 Statistiky – Plus: v záložce „Všeobecné“ chyběla čísla na osách grafů
   TRAIVBXXIV-4904 Hlášení: nezobrazovaly se ikony a názvy jednotek, pokud byl účet obránce smazán nebo převzat Natary
   TRAIVBXXIV-4789 Překlady: u jazyků psaných zprava doleva byly špatně zobrazeny poměry
   TRAIVBXXIV-4962 U RTL jazyků se při otevřené mapě na celou obrazovku nezobrazovaly souřadnice
   TRAIVBXXIV-5018 Fire and Sand: Pokladnice: v popisu se zobrazoval nesprávný název scénáře
  • Changelog updatu ze dne 07.12.2017 13:00

   Funkce:
   TRAIVBXXIV-5080 Změněno pořadí některých Bonifácových úkolů
   TRAIVBXXIV-5078 Odměnou za postavení mlýna jsou nyní suroviny
   TRAIVBXXIV-5013 Přidány nové budovy, které ovlivňují jednotky v boji
   TRAIVBXXIV-4979 Upraven text pro rezidenci, palác a velitelský stan
   TRAIVBXXIV-5066 Hunové a Egypťané se nyní v seznamu jednotek ve vesnici zobrazují společně s ostatními národy nahoře

   Opravy chyb:
   TRAIVBXXIV-5163 Obchodní cesty někdy nezačaly správně
   TRAIVBXXIV-5161 V systému úkolů byla fatální chyba
   TRAIVBXXIV-5064 Na lokálních herních světech byly zprávy o konci hry zobrazeny v angličtině i v případě, že ve hře byl vybrán jiný jazyk
   TRAIVBXXIV-5058 Po kliknutí na šipku pro zmenšení/roztáhnutí infoboxu nebo přehledu hrdiny nezmizelo modré orámování šipky
   TRAIVBXXIV-5037 Režim s nízkým rozlišením: ve stručných instrukcích byly požadavky na jednotky zobrazeny nesprávně
   TRAIVBXXIV-4884 Režim s nízkým rozlišením: u jazyků psaných zprava doleva překrývalo tlačítko mapy vyhledávací políčka na souřadnice
   TRAIVBXXIV-4820 Mapa: u jazyků psaných zprava doleva byla procenta u úrovně přiblížení a vyhledávače multicropů zobrazena obráceně
   TRAIVBXXIV-5112 Odkaz na převod zlatých: text e-mailu byl zastaralý a zavádějící
   TRAIVBXXIV-5067 Několik zobrazovacích problémů u divů světa
   TRAIVBXXIV-5050 Zpětné lomítko se při použití ve jméně vesnice zobrazovalo jako ?92

   Opravy na hlavní stránce:
   TRAIVBXXIV-5113 Přihlášení: nebylo možné se přihlásit pomocí e-mailu před vybráním národa
   TRAIVBXXIV-5128 V e-mailu poslaném po použití funkce "zapomenutý herní svět" byly zmíněné i smazané účty
   TRAIVBXXIV-5159 Hráči z Estonska a Lotyšska byli přesměrováváni na litevskou hlavní stránku a fórum
  • Changelog updatu ze dne 20.12.2017 15:00

   Opravy chyb:
   TRAIVBXXIV-4820 Mapa: u jazyků psaných zprava doleva byla procenta u úrovně přiblížení a vyhledávače multicropů zobrazena obráceně
   TRAIVBXXIV-5136 Statistiky vesnic – Zbrojnice: jména vesnic byla vycentrována; nyní jsou zarovnána doleva stejně jako u všech ostatních tabulek
   TRAIVBXXIV-5137 Shromaždiště: text u sloučení jednotek je nyní přeložen správně
   TRAIVBXXIV-5162 Denní úkoly: opraven překlep u tooltipu
   TRAIVBXXIV-5189 Mapa: v některých regionech nebyly při 8% zoomu vidět vesnice označené hráčem
   TRAIVBXXIV-5203 Přehled jednotek: v přehledu jednotek na stránce dorf1 nebyly zobrazeny všechny jednotky
   TRAIVBXXIV-5242 Zdi: úroveň zdí nebyla brána v úvahu při špehováních
  • Changelog updatu ze dne 30.01.2018 15:00

   Funkce:
   TRAIVBXXIV-5190 Aktualizovány odměny z dobrodružných výprav
   TRAIVBXXIV-5251 Nové obrázky surovinových polí
   TRAIVBXXIV-4387 Vylepšen indikátor úrovní budov
   TRAIVBXXIV-5231 Animace sněhu
   TRAIVBXXIV-5244 Nový "Bonifác" pro jednotlivé národy

   Opravy chyb:
   TRAIVBXXIV-5242 Zdi: úroveň zdí nebyla brána v úvahu při špehováních
   TRAIVBXXIV-5262 Hlášení: informace o zdi byla zobrazena dvakrát v hlášení o špehování

   a mnoho dalších opravených chyb
  • Changelog hotfixu ze dne 01.02.2018

   Opravy chyb:
   - Posílání surovin: při přepínání vesnic nezůstávala uložená jména vesnic
   - Mapa: symbol útoku/loupeže (meče) se na mapě zobrazoval na nesprávných políčkách
   - Posílání surovin: kliknutím na ikonu suroviny se nevložilo maximální možné množství surovin
   - Posílání surovin: chybějící chybová hláška při zadání příliš mnoha surovin
  • Changelog hotfixu ze dne 20.02.2018 15:00

   Opravy chyb:
   - TRAIVBXXIV-5442 Posílání surovin: při přepínání vesnic nezůstávala uložená jména vesnic
   - TRAIVBXXIV-5459 Mapa: symbol útoku/loupeže (meče) se na mapě zobrazoval na nesprávných políčkách
   - TRAIVBXXIV-5421 Posílání surovin: kliknutím na ikonu suroviny se nevložilo maximální možné množství surovin
   - TRAIVBXXIV-5441 Posílání surovin: chybějící chybová hláška při zadání příliš mnoha surovin
   - TRAIVBXXIV-5472 Mobil: při vyšším rozlišení nebylo možné pohybovat se na mapě
   - TRAIVBXXIV-5432 Grafická změna u galského Bonifáce
   - TRAIVBXXIV-5431 Mapa: funkce na přepínání mřížky nefungovala správně
   - TRAIVBXXIV-5485 IGM: zpravy: automaticke doplnovani prijemce nebylo funkcni
   - TRAIVBXXIV-5513 Chrome: "Mousemove" spoustel pri "Mousedown"
  • New

   Changelog hotfixu ze dne 20.03.2018 15:00

   Funkce:
   - TRAIVBXXIV-5594 Změněna barva mapy za účelem zlepšení vzhledu.
   - TRAIVBXXIV-5424 Vylepšena použitelnost farmlistu zachováním pořadí i po úpravě.
   - TRAIVBXXIV-5139 Vylepšena použitelnost farmlistu změnou rozbalovacího menu ve farmlistu tak, aby se chovalo stejně jako na shromaždišti.

   Opravené chyby:
   - TRAIVBXXIV-5513 Chrome: přejetí myší přes prvky nyní funguje správně.
   - TRAIVBXXIV-5587 Místní čas: docházelo k nekonzistentnímu zobrazování časů, pokud byl serverový čas nastaven na místní.
   - TRAIVBXXIV-5491 Zprávy v infoboxu byly označeny jako smazatelné, i když ve skutečnosti smazatelné nebyly.
   - TRAIVBXXIV-5498 Pozvání nového hráče: stránkování v přehledu pozvaných hráčů nebylo klikatelné.
   - TRAIVBXXIV-5485 Zprávy: funkce autodokončení v políčku pro příjemce nefungovala.

   - TRAIVBXXIV-5560 Stavba nove budovy: hlaseni o dostatku surovin jiz zobrazuje spravnou budovu
   - TRAIVBXXIV-5633 Dotykove obrazovky: zoom na mape zpusoboval nespravne zobrazeni informaci jednotlivych poli
   - TRAIVBXXIV-5536 Hlaseni: oznaceni hlaseni jako prectene vas presmerovavalo na stranku 1 hlaseni- TRAIVBXXIV-5520 Farmlist: zobrazeni poslednich cilu se pokazilo po prepnuti do jineho farmlistu