T 4.4 izmaiņas

  • Scattered Empire tikai:
   TRAIVBXXIV-2080 - Rats: Race Condition -> salabots
   TRAIVBXXIV-2091 - laimes rats: "nepareizi uzrādītas cenas kazarmām un stallim > fixed
   TRAIVBXXIV-2090 - Varonis: kamēr varonis pārvietojas kā papildspēki, uzrādās divi statusi-> fixed
   TRAIVBXXIV-2085 - Tikšanās vieta: sēdētaji nevar pārvietot kareivjus -> fixed
   TRAIVBXXIV-1868 - Reģions: RTL versija ir otrādi fixed
   TRAIVBXXIV-2116 - Reģions parāda nepareizu eidzīvotaju skaitu-> fixed
   TRAIVBXXIV-2158 - kareivju papildspēki: nepareizs ātrums tiek atrādīts fixed
   TRAIVBXXIV-2051 - Firefox: Rats: melns rāmis parādās-> fixed
   TRAIVBXXIV-2157 - Kareivju pārvietošana: kareivji pazūd -> fixed
   TRAIVBXXIV-2172 - kareivju pārvietošana: kareivji nevar tikt pārvietoti no oāzēm -> fixed
   TRAIVBXXIV-2019 - Statistika: reģions: uzlabotas meklēšanas funkcijas
   TRAIVBXXIV-2128 - Rats: stallis un barakas neuzrādas balvu -> izlabots
   TRAIVBXXIV-2131 - Rats: problēma ar "apstiprināt" -> izlabots
   TRAIVBXXIV-2118 - Rats: Varonis pāātrinās kad kareivji atnāk atpakaļ-> fixed
   TRAIVBXXIV-2117 - Rats: Makšajuma kļuda: spēlētaji netiek redirektēti pareizi
   TRAIVBXXIV-2209 - Rats: bija iespējams smaukties ar resursiem -> fixed
   TRAIVBXXIV-2217 - Teritorija: kareivju pārvietošana: citreiz zelts tiek noņemts dubultā > fixed
   Funkcijas:
   TRAIVBXXIV-2015 - Karte: poga tagad ir redzama
   TRAIVBXXIV-2097 - karte: Pievienots attālums līdz aktīvajam ciemam
   TRAIVBXXIV-2144 - Palielināts resursu drop piedzīvojumiem
   TRAIVBXXIV-2120 - Spēlētaju statistikas: ir peivienots papildus iestatījumsn izvēlēties veco jau jauno fermu sarakstu
   Bugfixes:
   TRAIVBXXIV-9 - Atskaite: Natāru uzbrukumi satur nederīgu informāciju ->fixed
   TRAIVBXXIV-54 - Atskaites: ja Jūs uzbruciet sev bez zaudejumiem, alianse var redzēt info ->fixed
   TRAIVBXXIV-70 - Varonis: mākslas darbs pazūd ja ievada ciparu 0 -> fixed
   TRAIVBXXIV-1952 - Atvaļinajums: uzrādās nepareizs beigu datums -> fixed
   TRAIVBXXIV-198 - SYs ziņa: "maintenance" un "server overload" ir nepareizā valodā-> fixed
   TRAIVBXXIV-2049 - Spēlētāja dzēšana: neatgriežas spēlētaja pārsūtītie kareivji-> fixed
   TRAIVBXXIV-927 - Profils: jaunie reģistrētie profili saņem Moldovas karogu-> fixed
   TRAIVBXXIV-925 - IMG: Vēstules aprāda BB kodus ja valodas atšķiras-> fixed
   TRAIVBXXIV-2086 - Alianse: alianses biedru reidi uzrādās kā aprasti uzbrukumi-> fixed
   TRAIVBXXIV-2107 - Celtnes: akadēmija: rādās oražs teksts pat ja ir visi priekšnosacījumi-> fixed
   TRAIVBXXIV-495 - Labība: popup logs parāda nepareizu informāciju -> fixed
   TRAIVBXXIV-953 - Iestatītijumi: _blank popup logs nospiežot uz ievadītā spēlētāja vārdu -> fixed
   TRAIVBXXIV-1070 - Pulcēšanās vieta: nepareiza informācija parādās, kas nospiež "sūtīt atpakqaļ"-> fixed
   TRAIVBXXIV-1196 - Varonis: Divas dažādas vēstules ienāk ja ir faktors "tikai 5 piedāvājumi"
   TRAIVBXXIV-1352 - Varonis: Nav "enter" pogas zelta konvercijā-> fixed
   TRAIVBXXIV-1635 - UI: Alianses pogas: saite nav Bold formātā-> fixed
   TRAIVBXXIV-2036 - Firefox: Maksajumu lapa: CSS nestrādā -> fixed
   TRAIVBXXIV-527 - UI: bubble funkcija uzrāda nepareizu rezultātu cik ir pieejami piedzīvojumi-> fixed
   TRAIVBXXIV-78 - Spēlētāja profils: Nav brīdinājuma teksts ja persona jau ir sēdētājs diviem kontiem-> fixed
   TRAIVBXXIV-72 - Tirgus: nebija iespējams uztaisīt "tukšu" tirgus ceļu-> fixed
   TRAIVBXXIV-2088 - ciems: kareivji atgriežas instanti dzēstajos ciemos/oāzēs-> fixed
   TRAIVBXXIV-1210 - Izsoles: solīšanas taimeris apstājas-> fixed
   TRAIVBXXIV-1378 - Reģistrācija: konta izveidoša var nenostrādāt ar vietas izvēli-> fixed
   TRAIVBXXIV-1992 - Ciema statistika: Ciemam pelēkajā zonā ir kultūras produkcija-> fixed
   TRAIVBXXIV-2105 - Uzbrūkot natāriem kareivji centās vēlreiz uzbrukt ja kādas no natāru vienībām izdzīvoja-> fixed
   TRAIVBXXIV-2142 - Daļā no palīdzības lapas nestrādāja-> fixed
   TRAIVBXXIV-2147 - Konts: konta dzēšana nestrādāja-> fixed
   TRAIVBXXIV-2219 - Galvena celtne: Svinības neietekmē lojalitāti-> fixed
  • Uzlabojumi:
   TRAIVBXXIV-2340 Tagad ir iespēja pievienot ziņu spelētaju profiliem. šīs ziņas ir redzamas konta īpasniekam un sēdētājiem, bet izlabot tās var tikai konta īpašnieks
   TRAIVBXXIV-2335 alianses lapa uzlabota ar papildus informāciju
   TRAIVBXXIV-2339 alianses profila lapā, biedru apakšejā sadaļa ved uz jaunām sadaļām
   TRAIVBXXIV-2345 alianses profila sadaļa, biedru apakšejā sadaļa var tikt specializēta
   TRAIVBXXIV-2189 atskaišu lapas pārskatā tagad var iezīmēt iemīļotāko lapu
   TRAIVBXXIV-2350 alianses profilā tagad var iezīmēt iemīlotāko apakšlapu
   TRAIVBXXIV-2366 alianses pārskatās būs redzama lielāka informācija kā iekarotie artefakti, PB ciemu iekarošana, PB ciemu zaudējumi
   TRAIVBXXIV-2307 Bloķētie un konti, kuri ir uzlikti uz atvaļinājumu netiks ieskaitīti reģiona apdzīvotībā
   TRAIVBXXIV-2512 Alianse: Atskaites: "atzīmēt kā neuizlasītu" poga ir izņemta
   TRAIVBXXIV-2190 atskaišu sadaļa reorganizēta, lai spēlētajam būtu vieglāk atrast noteikto atskaiti
   TRAIVBXXIV-2199 uzlabota atskaišu sadaļa ar filtriem
   TRAIVBXXIV-2094 nospiezot uz varoņa vārdu, saite aizvadīs uz spēlētaja profilu
   Bugfixes:

   TRAIVBXXIV-2420 Dienas uzdevumi: jauna sistēma: spēlētājs iegūst 200 sudraba iegūstot 100 punktus > izlabots
   TRAIVBXXIV-1528 spelētajiem, kuri ir bloķēti par maksajumiem iemesliem ir iespējams uzbrukt caur fermu sarakstu
   TRAIVBXXIV-1877 maiņas daļa: parādījās nepareiza ziņa ja tika ievadīta sudraba summa, kas nav pieejama
   TRAIVBXXIV-633 kaujas atskaites: katapultas: ja tēmē pa divām neeksistējošām celtnēm, parādās tikai pirmā
   TRAIVBXXIV-2273 papildus noliktavas uzrāda nekorektu patreizejo kapacitāti, ja ēkas līmenis ir 1.
   TRAIVBXXIV-2380 Video: ja uzlabo 0. līmeņa ēku ar video, uzlabojas cits lauks
   TRAIVBXXIV-2386 Rats: varoņa sprints: nedarbojas vairakās valodās
   TRAIVBXXIV-2333 oāzes: papildspeki neatgriežas ja oāze ir atbrīvota
   TRAIVBXXIV-2392 Jauniņo aizsardzība: bija iespējams pagarināt nenospiezot pogu
   TRAIVBXXIV-2422 Scattered Empire: 2xSpeed: reģiona pārvaldība: uzrādījās nepareizs uzvaras punktu skaits
   TRAIVBXXIV-700 skatoties uz ciema uzraksta koordinātēm, aizmugurējais fons strādā
   TRAIVBXXIV-2411 atskaites: kareivju izvairīšanās informācija neparādījās visos gaījumos
   TRAIVBXXIV-2449 fermu saraksts: pārvietojot ciemus no viena saraksta uz otru, vecais pazūd
   TRAIVBXXIV-2450 Arhitekta palīdzība laiki citreiz neatjaunojās uzreiz, kad tas iztecēja
   TRAIVBXXIV-2291 jauns izskatas maksājumu interfeisā RTL versijā slaideri bija bojāti
   TRAIVBXXIV-2298 jauns izskatas maksājumu interfeisā nepareizs burtu izskats
   TRAIVBXXIV-2300 jauns izskatas maksājumu interfeisā nospiežot uz paketēm bija iespēja, ka radīs konsoles kļūdas
   TRAIVBXXIV-2396 teritorija: dārgumu glabātuve: teksts, aks uzrāda ja Jūs pārvaldat reģionu nepareizs
   TRAIVBXXIV-2397 alianse: noņemot tekstu no apraksta lapas parādījās teksts 0
   TRAIVBXXIV-2398 Alliance: Alliance profile page does not update after editing description page
   TRAIVBXXIV-2403 Cauldron: Quests: Instant Smithy prize doesn't trigger after voucher usage ->fixed
   TRAIVBXXIV-2411 Reports: Undefined variable on every attack ->the message why troops did not escape is no longer missing from reports
   TRAIVBXXIV-2418 Rally Point: TAB key became obsolete after SmallHorn 4.3 ->fixed
   TRAIVBXXIV-2422 Territorial: Speed: Region overview: Wrong amount of Victory points are displayed ->fixed
   TRAIVBXXIV-2426 Village: 0 inhabitants: If player changes capital, you can get 0 population without having the village deleted ->fixed
   TRAIVBXXIV-2319 Reports: After some time details within archived reports are deleted ->fixed
   TRAIVBXXIV-2402 Layout: Daily Quests/Tutorial: Resizing browser window breaks layout ->fixed
   TRAIVBXXIV-2404 Alliance: Creating an alliance error message, the error is displayed twice ->fixed
   TRAIVBXXIV-2408 Player Profile: Inserting too many characters into player notes does nothing ->fixed, the note will be shortened to 500 characters and saved
   TRAIVBXXIV-2417 Map: Crop Finder: Long region names break layout ->fixed
   TRAIVBXXIV-2419 Alliance overview: Member: Several popups if double-clicking ->fixed
   TRAIVBXXIV-2421 Daily Quests: Layout: 100 point window layout breaks in russian ->fixed
   TRAIVBXXIV-2440 Infobox: some messages cannot be deleted ->fixed
   TRAIVBXXIV-2450 Master builder: Master builder queue times don't update when finishing current constructions immediately ->fixed
   TRAIVBXXIV-2434 Video: Upgrading from lvl1 to lvl 2 using the video while lvl 1 is being built is not working ->fixed
   TRAIVBXXIV-2449 Farmlist: Moving targets from one list to another village's list causes list deletion ->fixed
   TRAIVBXXIV-2474 Alliance: Members: List is not sorted by population, descending ->fixed
   TRAIVBXXIV-2473 Alliance: Members: Note: Long Tooltips break in small browser window ->fixed
   TRAIVBXXIV-2480 Report: archived Report shows no troop information after some time
   TRAIVBXXIV-2493 Master Builder: building slots can get blocked by buildings queued via masterbuilder if the player has not enough gold ->fixed
   TRAIVBXXIV-2489 IGM: Sending a message sends multiple copies ->fixed
   TRAIVBXXIV-2487 Quests: Reward: small text error ->fixed
   TRAIVBXXIV-2502 Alliance internal info page: BB-codes for troop losses don't work in different languages ->fixed
   TRAIVBXXIV-2497 RTL: Tooltip: Position isn't right in narrowed browser window ->fixed
   TRAIVBXXIV-2509 Residence: Expansion: Under circumstances you can have a natar village in your expansion slot ->fixed
   TRAIVBXXIV-2438 Report: Reinforcement: You cannot see your own reinforcing troops in the report ->fixed
   TRAIVBXXIV-2514 The daily quests: 6) + 7) have a wrong max number of points to achieve displayed ->fixed
   TRAIVBXXIV-2516 Quests: 'world 8: join an alliance' doesn't trigger everytime ->fixed
   TRAIVBXXIV-2519 Alliance: Members: adding Att/Def icons re-arranges player names and online status ->fixed
   TRAIVBXXIV-2520 Popup window: Content is off center -> fixed
   TRAIVBXXIV-2537 Rally Point: Pressing 'Enter' doesn't start troop movement -> fixed
   TRAIVBXXIV-2539 Messages: Ignored Players: The ignore list changes the number of columns when having more players -> fixed
   TRAIVBXXIV-2546 Map: village popup: reports: wrong tooltip: "This village does not exist anymore" -> fixed
   TRAIVBXXIV-2547 Village Overview: Language variables shown for some text -> fixed
   TRAIVBXXIV-2572 Report: Tabs: Favourite: setting a tab as favourite is not saved if you open the page next time -> fixed
   TRAIVBXXIV-2549 IGM: BB codes: message scrolls down automatically if you have a long text and add BB codes -> fixed
   TRAIVBXXIV-2557 Tab 'Village overview': Tab 'troops': subtab 'Troops in villages': table breaks window with many troops ->fixed
   TRAIVBXXIV-2579 Videos: Resource Field: When upgrading a resource field via videos a different resource field is upgraded instead -> fixed
   TRAIVBXXIV-2580 Reports: "Previous report" doesn't bring the previous report if sorting is time descending -> fixed
   TRAIVBXXIV-2593 Reports: Wrong outcome displayed -> fixed
   TRAIVBXXIV-2609 Gold feature: Linklist: Feature is not useable -> fixed
   TRAIVBXXIV-2610 Timers are not updating -> fixed
   TRAIVBXXIV-2611 Reports: Surrounding paginator acts incorrectly -> fixed
  • [FONT=&amp]Features:
   TRAIVBXXIV-2507 Kareivju pārvietošana un savienošana tiks aktivizēta parastajās pasaulēs
   TRAIVBXXIV-2575 video tika noņemts no celtnēm, lai padarītu celtņu sarakstu vienkāršāku
   TRAIVBXXIV-2576 Celtņu uzlabošanas sadaļa pārdizainēta
   TRAIVBXXIV-2013 Dārgumu glabātuve: Artefakti: Pievients attālums līdz artefaktam
   TRAIVBXXIV-2582 Tagad ir iespējams vienmēr dibināt jaunus ciemus regionos, kur atrodas galvaspilsēta
   TRAIVBXXIV-2585 video: noņemts no PB ciemiem
   TRAIVBXXIV-2623 pievienots apraksts varoņa stavoklim
   TRAIVBXXIV-2129 ciema pārskats: smēdē pievienots kareivju saraksts
   TRAIVBXXIV-2071 Pulcēšanās vieta: mobilā vide: pievienota ciparu klaviatūra

   Bugfixes:
   TRAIVBXXIV-2581 Varonis: varoņa statusa saraksts rāda pareizo informāciju
   TRAIVBXXIV-2583 Neatjaunojas varoņa portreta apraksts. Izlabots
   TRAIVBXXIV-2588 divas kolonnas dažos aprakstos. izlabots
   TRAIVBXXIV-2625 atskaites: ciema pārskats varēja atšķirties spelētajiem. izlabots
   TRAIVBXXIV-2628 Pamiers: nevar aplūkot atskaites citu ciems apmeklēts. izlabots
   TRAIVBXXIV-2635 Teritorija: reģiona statusu var ietekmēt neeksistejošas alianses. izlabots
   TRAIVBXXIV-2606 Alianse: biedri: online ikona nerādījās pareiza. izlabots
   TRAIVBXXIV-2666 Alianse biedru saraksts: online indikators nerādījā pareizu informāciju. izlabots
   TRAIVBXXIV-2627 varonis: ūdens spainim nepareizs teksts. izlabots
   TRAIVBXXIV-2638 Ciema pārskats: valodas mainīgais redzams dorf1.php ar vairāk kā vienu varoni. izlabots
   TRAIVBXXIV-2639 Alianse: uzbrukuma ziņojumi nerādījās pareizi. izlabots
   TRAIVBXXIV-2645 Celtnes: "jau strādā" nepareizs teksts. izlabots
   TRAIVBXXIV-2589 UI: Pogas nav ar lielo burtu. izlabots
   TRAIVBXXIV-2683 Atskaite: nepareizs upuru skaits, kad tie nonāk lamatās. izlabots
   TRAIVBXXIV-2684 termini izlec ātrāk nekā vajag. -> izlabots[/FONT]
  • TRAIVBXXIV-2733 Celtnes: Visas 19. līmeņa celtnes neuzrādīja cik izmaksās tas uzlabot
   TRAIVBXXIV-2737 Ciema pārskats: negatīvs labības ienakums neuzrādījās sarkans
   TRAIVBXXIV-2739 Tirgus placis: resursu sūtīšana: Lapa automātiski neatjauninājās
   TRAIVBXXIV-2750 Alianse: regiona pārskats: Konti bez alianses parādās top5 teritorijas kontrolē
  • Bugfixes:
   TRAIVBXXIV-2625 Reports: Ciema pārskats var atšķirties spelētajiem -> fixed

   TRAIVBXXIV-2680 tirgus laukums: kļūdas ziņojums izveidojot tirgus ceļu
   TRAIVBXXIV-2678 Profils: izmainot profilu, parādās kļūdas ziņojums
   TRAIVBXXIV-2683 Atskaites: nepareizs zaudēto kareivju skaits, kad kareivji noķerti lamatās
   TRAIVBXXIV-2688 Atjaunināšana nestrādā, ja ta notiek ilgak par vienu sekundi
   TRAIVBXXIV-2689 Teritorijas: Alianse: top 5 alianšu saraksts nedarbojās
   TRAIVBXXIV-2690 Saišu saraksts: atskaišu saite aizved uz arhīvu ja zelta klubs ir aktīvs
   TRAIVBXXIV-2631 Spelētāja dzēšana: Dzēsto spēlētaju saites saglabājas atskaitēs
   TRAIVBXXIV-2692 Vēstules: padomi ziņa bija klikšķināma
   TRAIVBXXIV-2538 Statistikas: iespēja iegūt aizsardzības punktus neaizsargajoties
   TRAIVBXXIV-2552 Ciemā pārskats: nepareizs kareivju badošanās laiks
   TRAIVBXXIV-2643 Galvenā celtne: PB: ir iespējams uzlikt 0. līmeņa PB uz nojaukšanu
   TRAIVBXXIV-2696 Uzdevumi: World_07a neiedeva balvu
   TRAIVBXXIV-1634 Chrome + IE11: popup logi neparādās pēc klikšķa
   TRAIVBXXIV-2651 Artifakts: mulķa artifakts citreiz neizmaina vērtības
   TRAIVBXXIV-2720 UI: Kultūras punkti: Patreizejie KP netika atjaunoti pareizi
   TRAIVBXXIV-2733 Celtnes: visas 19. līmeņa celtnes neuzrādīja resursu daudzumu, lai tas uzlabotu uz 20. līmeni
   TRAIVBXXIV-2751 karte: karte neiecentrējās uz aktīvo cienu pilnskatā
   TRAIVBXXIV-260 IE11 un edge: karte: neparādīja karogus
   TRAIVBXXIV-2748 Tirgus placis: Resursu sūtīšana: nevarēja nospiest uz ikonām, lai iezīmētu maksimālo sūtīšanas daudzumu
   TRAIVBXXIV-2749 Konta dzēsana: [COUNTDOWN] parādījās, ja kontu nevareja izdzēst
   TRAIVBXXIV-2750 Scattered Empire: Alianse: top5 spēlētaji bez alianses parādījās teritorijas kontroles sarakstā
   TRAIVBXXIV-2746 Lamatas: Kad lamatu celšanas laiks beidzas, spēle aizved uz dorf2.php lapu
   TRAIVBXXIV-2740 T&C: Bloķētie spēlētaji varēja turpināt spēlēt
   TRAIVBXXIV-2744 Internet Explorer: Visi laiki neradījās pareizi


   TRAIVBXXIV-2854 Statistics: Alianses att/def punkti netika atradīti ja uzbrucējs vai aizsargs nav aliansē
  • Uzlabojumi

   ir iespēja izveidot apakšcilnes vēstniecībai
   Ir pievienota poga "pamest aliansi"
   Pievienoti komati datumiem, lai vieglak būtu izlasīt
   Tiek parādītas atskaites ciema/oāzes detāļu skatījumā
   Ir iespējams izdzēst tirdzniečības ceļus uz PB, kad konfederācijas attiečības ir beigušās
   Izlabots teksts "nevar nomainīt varoņa ciemu"
   Uzdevumu balvas tiek krāsu kodētas
   ir izveidota poga "labot" kareivju sadaļā
   Vairs anv nepieciešams atjaunot lapu pēc zelta iegādes
   Labības patēriņš tiek iekrāsots sarkans, pie pārāk lielas patērēšanas
   kareivju izvēlnē kareivju ikonām pievienotas saites
   Izmantojot ziedi, kareivja dzīvības automātiski parādās aktuālās, neatjauninot lapu
   Papildus ilustrācijas ciema pārskatā
   Papildus informācija kavalērijas vienībām
   Cookie izmantošana pārveidota uz kontu, nevis pārlūku
   Oāzes apsekojums ietver arī saiti uz kaujas simulātoru
   Pameira vēstule ir paslēpta pēc pamiera beigām   Kļūdu labojumi:
   Tirgus placis: nospiežot pogu "sūtīt resursus", saņemšanas laiks iesaldējas
   UI: video: pogas un teksts nebija iecentrēts
   Pulcēšanās vieta: Iespējams ievadīts negatīvu kareivju skaitu
   Pasaules brīnums: Bija iespējams uzlabot PB ar neaktīviem celtniecības plāniem
   Alianse: Nebiaj redzams ziņojums, kad ienāk sistēmā kā sēdētājs
   Stumšanas aizsardzība: Nebija iespējams nosūtīt resursus, ja uzrādās 3. līmeņa konekcija
   Infobox: zelta poga "pagarināt": nerādījās apraksts
   Konfederācija: aizsardzība beidzas, pievienojoties aliansei
   Ciema pārskats: nepareizas krāsas
   dorf3.php smēdes sadaļā
   Ciema pārskats: smēde: "progresā" varoņu ikonas varēja būt nesakārtotas, ja izpēta vairāk kā vienā ciemā
   Izsoles: biaj iespējams pārkāpt zelta apstiprināšanas logu, mainot zeltu pret sudrabu
   Krāsas: alianse: krāsu ikonas netika izmantotas
   pulcēšanās vieta: fermu saraksts: Us/UK salauza izskatu "pēdējais reids"
   Izsoles: valūtas maiņā neatvēra mazāk pakas izlecošo logu
   Pamācība: "Unknown id" uzrādījās, ja mēģina izlaist apmācību
   Pasaules brīnums: Bilde instrukcijas logā parāda melnu fonu
   Servera laiks: nomainot laika zonu, laiks dažās lapās nemainījās
   Izkārtojuma kļūda: ciema kartes pārskats: pārklājas līnija pāri UI
   Alianses profils: Nebiaj redzama atvaļinajuma laika zīmīte
   Ciema nosaukums: Ja ciems tika nosaukts kā "Hangul Filler" pēc Unicode 3164, ciemam nevarēja uzbrukt
   IE: JS kļūda liedz atvērt zelta veikalu
   Atskaites: Arhīvs: Atskaites nerādījās pareiza priekš papildspēkiem
   Apmācība: "padomi on/off" poga nerādījās pareizi
   Statistikas: Dzēsts spēlētājs: Pēc dzēsanās parādījās tukša līnija
   Pamācība: Tika izlaists solis izslēgt palīdzības lapu
   Maksājumi: Bloķētie spēlētaji nevar atvērt zelta veikalu
  • [TABLE='width: 494']
   [TR]
   [TD]T4.4 izmaiņu žurnāla (Pineapple) versija – 46.2 (3026)[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Funkcijas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Var tikt attēloti vairāk nekā 99 999 uzvaras punkti.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Mainīta pergamentu sniegtās pieredzes noapaļošanas sistēma, lai spēlētājiem nebūtu jāizmanto pergamenti pa vienam.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Medaļas tagad tiek izveidotas katru svētdienu, bez izņēmumiem.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]10 saraksta augšpusē esošie spēlētāji ar 0 punktu var tikt paslēpti, lai tiktu attēloti tikai tie spēlētāji, kas ir kaut ko sasnieguši.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA – Dienas uzdevumi – Ieguldījums: Tika piešķirts pārāk daudz punktu.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA – Kareivju pārsūtīšana: Kareivji pazuda ceļā uz ciematu, kas tikko tika iekarots.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • [TABLE='width: 599']
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Negatīva labības bilance: Pat ja ciemats neatbilda ražošanas prasībām, bija iespējams uzcelt noliktavu, klēti un galveno ēku, kad ciematam bija negatīva labības bilance (nebija pieejama “brīvā labība”). Tagad to var izdarīt tikai tad, ja ciemata labības ražošana ir vienāda vai lielāka par sešu 6. līmeņa labības lauku ražošanas apjomu.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Publiskais forums: Spēlētāji bez alianses nevarēja balsot/atbildēt uz ierakstiem.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Lietotāja saskarne: Statistika: Virsraksta josla labajā pusē bija nogriezta.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ziņojumi: Konkurentu apjukuma artefakts: Ja viens no katapultas mērķiem bija dārgumu glabātuve vai pasaules brīnums, atskaitē netika iekļauts ziņojums par artefaktu.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēles ietvaros sūtīti ziņojumi: Citiem dalībniekiem netika attēlots dzēsta spēlētāja vārds ziņojumā.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • [TABLE='width: 498']
   [TR]
   [TD]Funkcijas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēlētāji tagad var izmantot būvmeistaru, ja ir pietiekami daudz resursu, bet nav pieejamas celtniecības vietas.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pēc spēles servera beigām alianšu nosaukumus vairs nevar mainīt.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Alianse: Pēc lapas atkārtotas atvēršanas vairs netika attēloti konfederācijas forumi.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tirgus laukums: Pēc ciemata iekarošanas tika atceltas ienākošo tirgotāju misijas.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Atvaļinājums – Oāze: Spēlētāji nevarēja aktivizēt atvaļinājuma režīmu, ja kāds uzbruka oāzei, kas iepriekš varoņa savrupmājā jau tika dzēsta no īpašumu saraksta.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Lietotāja saskarne: Franču valodas versijā paslēptuves un citu ēku aprakstu aizsedza ēkas attēls.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Dienas uzdevumi: Uzdevumā “Uzvariet izsolē” bija nepareizs mainīgais teksts.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Galvenā ēka – Nojaukt: Kļūda radīja iespējamību nojaukt ēku, kamēr tā tiek uzlabota.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēles ietvaros sūtīti ziņojumi: Noklikšķinot uz kolonnas "Saņemts" vai "Nosūtīts", ziņojumi netika šķiroti pēc laika.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Dzēšana: Nebija iespējams izlasīt spēles ietvaros sūtītus ziņojumus no dzēstiem spēlētājiem.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Atskaites – pulcēšanās vieta: Noapaļošanas kļūdas dēļ kaujas atskaitē nepareizi tika attēlots izdzīvojušo kareivju skaits.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Atribūti: Pēc sadaļas "Atribūti" aizvēršanas netika pareizi attēloti pieejamie punkti.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Atribūti: Pēc noklikšķināšanas uz bultiņas, tā nenomainīja virzienu.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Atribūti: Pārslēdzoties starp cilnēm varoņa pārskatā uz brīdi parādījās oranža atzīme "Lūdzu, saglabājiet izmaiņas".[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Alianse: Ja nav uzcelta vēstniecības ēka, pēc noklikšķināšanas uz pogas “Pamest aliansi” sistēma neizdeva nekādu informāciju.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Alianse – Ielūguma ziņojums: Saite uz vēstniecību nedarbojās.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Statistika – Vispārīgi: Attēlotajā tekstā iztrūka koli.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • [TABLE='width: 469']
   [TR]
   [TD]Funkcija[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Dienas uzdevums “Ieguldi resursus alianses bonusā” tika pielabots, lai nepieciešamie ieguldījumi pieaugtu atkarībā no spēlētāja ciematu skaita.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tika mainīts rezidences un pils apraksta teksts, lai izskaidrotu reālo ēkas pielietojumu.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tagad tiek attēlots RoA stumšanas aizsardzības skaidrojums, lai padoms būtu noderīgs.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pielabotas video attēlošanas malas, lai tām netraucētu būvmeistara logs.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Servera ātruma koeficients tagad tiek piemērots lamatu labošanai, lai ātrajos serveros lamatas tiktu izlabotas ātrāk.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tagad pamestām ielejām tiek izmantotas tādas pašas paskaidres kā ciematiem un oāzēm, lai spēles pasaules nobeigumā tiktu ievērota konsekvence.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ja nav brīvas labības, maiņas pogas vizuāli tiek atspējotas, lai spēlētāji nejustos apdalīti.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Teksts “rādīt vairāk” noteiktās vietās ir aizvietots ar “rādīt mazāk”, lai atbilstu faktiskajai darbībai.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA – Alianses bonuss: Atzīme nebija vienā vietā ar līmeņa norādi.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Būvmeistars: Kad ēkai tiek veikts uzlabojums uz maksimālo līmeni, netika attēlota norāde, ka ēkā notiek celtniecības darbi.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Smēde: Uzlabojumu poga netika atspējota, ja nebija pietiekami resursu.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Reģiona krāsa tika mainīta, lai būtu vieglāk atšķirt robežas.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Natāri: Atrodoties pelēkajā nāves zonā, uzbrukuma laikā netika izdots paziņojums.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Akadēmija/smēde: Tika noņemts izpētes taimeris.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • [TABLE='width: 332']
   [TR]
   [TD]Funkcijas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izveidota uzlabota lietotāju saskarne ēku uzlabošanas funkcijai.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Uzlabots pulcēšanās vietas oāzes pārskats.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Kad spēles pasaule ir beigusies, oāzes logā tagad tiek attēlotas tādas pašas paskaidres kā ciemata pārskatā.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tagad spēlētāji tiek informēti, kad izsole tiek atcelta.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Atskaitēs un ziņojumos izlabots kolonnas “nosūtīts” nosaukums.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pulcēšanās vieta — pārsūtīšana: Pēc otrreizējas pārsūtīšanas kareivji pazuda, bet joprojām izmantoja labību.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Karte — oāze: Neokupētu oāžu raidošanas saite bija nepareizi atslēgta.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Goda medaļas: Medaļu paskaidrēs tika attēlots “???”, nevis spēlētāja vārds, jo netika attēlotas rakstzīmes, kas nav latīņu alfabētā.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Banošana — neokupētas oāzes: Nobanotie spēlētāji nevarēja atvērt neokupētas oāzes.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Dienas uzdevumi: Spēlētāji saņēma punktus par karavīru apmācīšanu, faktiski neapmācot karavīrus.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Profils: Pēc saglabāšanas lodziņā teksts netika pareizi aplauzts.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • [TABLE='width: 332']
   [TR]
   [TD]Funkcijas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izveidota uzlabota lietotāju saskarne ēku uzlabošanas funkcijai.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Uzlabots pulcēšanās vietas oāzes pārskats.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Kad spēles pasaule ir beigusies, oāzes logā tagad tiek attēlotas tādas pašas paskaidres kā ciemata pārskatā.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tagad spēlētāji tiek informēti, kad izsole tiek atcelta.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Atskaitēs un ziņojumos izlabots kolonnas “nosūtīts” nosaukums.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pulcēšanās vieta — pārsūtīšana: Pēc otrreizējas pārsūtīšanas kareivji pazuda, bet joprojām izmantoja labību.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Karte — oāze: Neokupētu oāžu raidošanas saite bija nepareizi atslēgta.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Goda medaļas: Medaļu paskaidrēs tika attēlots “???”, nevis spēlētāja vārds, jo netika attēlotas rakstzīmes, kas nav latīņu alfabētā.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Banošana — neokupētas oāzes: Nobanotie spēlētāji nevarēja atvērt neokupētas oāzes.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Dienas uzdevumi: Spēlētāji saņēma punktus par karavīru apmācīšanu, faktiski neapmācot karavīrus.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Profils: Pēc saglabāšanas lodziņā teksts netika pareizi aplauzts.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • [TABLE='width: 607']
   [TR]
   [TD]Funkcija[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tagad tiek attēlots pareizs iemesls, kāpēc pēc spēles servera beigām spēlētāji vairs nevar nosūtīt resursus.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pasaules brīnums: Pēc artefakta iekarošanas nepazuda Natāru ciemata ēku plāns.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izsole — Sudraba maiņa: Bija iespējams vairākas reizes izsaukt apstiprinājuma logu, tādējādi tika apmainīts vairāk zelta nekā norādīts.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA — Aizsardzība pret stumšanu: Okupētas oāzes reidošanas rezultātā nevarēja iegūt resursus.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA — Alianse — Bonusu cilne: Pārlādējot lapu vai pārejot uz citu lapu, bonusu pārskata lodziņam tika atiestatīts sakļautais režīms.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Rezidence/Pils: Ēkas līmenis nepaaugstināja lojalitātes palielināšanās ātrumu.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēles ietvaros sūtītajos ziņojumos nepareizi tika attēlotas saites uz klientu apkalpošanas aptaujām.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ziņojumi: Ja tiek uzbrukts savam ciemam, aizsargājošais varonis tika attēlots uzbrucēja pusē.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Resursu ražošana: Pēc labības bonusa aktivizēšanas lapā dorf1.php netika atjaunināts labības ražošanas statuss.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Karavīru pārsūtīšana — Labības patēriņš: Pēc karavīru pārsūtīšanas no oāzes netika atjaunināta labības ražošana.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Informatīvais lodziņš — Resursu bonuss: Pazuda informatīvais lodziņš par bonusa beigšanos.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ziņojumu sistēma: Palīdzības centra ziņojumi izraisīja spēles ietvaros sūtītu ziņojumu skata kropļojumus.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • [TABLE='width: 607']
   [TR]
   [TD]Funkcija[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tagad tiek attēlots pareizs iemesls, kāpēc pēc spēles servera beigām spēlētāji vairs nevar nosūtīt resursus.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pasaules brīnums: Pēc artefakta iekarošanas nepazuda Natāru ciemata ēku plāns.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izsole — Sudraba maiņa: Bija iespējams vairākas reizes izsaukt apstiprinājuma logu, tādējādi tika apmainīts vairāk zelta nekā norādīts.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA — Aizsardzība pret stumšanu: Okupētas oāzes reidošanas rezultātā nevarēja iegūt resursus.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA — Alianse — Bonusu cilne: Pārlādējot lapu vai pārejot uz citu lapu, bonusu pārskata lodziņam tika atiestatīts sakļautais režīms.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Rezidence/Pils: Ēkas līmenis nepaaugstināja lojalitātes palielināšanās ātrumu.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēles ietvaros sūtītajos ziņojumos nepareizi tika attēlotas saites uz klientu apkalpošanas aptaujām.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ziņojumi: Ja tiek uzbrukts savam ciemam, aizsargājošais varonis tika attēlots uzbrucēja pusē.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Resursu ražošana: Pēc labības bonusa aktivizēšanas lapā dorf1.php netika atjaunināts labības ražošanas statuss.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Karavīru pārsūtīšana — Labības patēriņš: Pēc karavīru pārsūtīšanas no oāzes netika atjaunināta labības ražošana.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Informatīvais lodziņš — Resursu bonuss: Pazuda informatīvais lodziņš par bonusa beigšanos.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ziņojumu sistēma: Palīdzības centra ziņojumi izraisīja spēles ietvaros sūtītu ziņojumu skata kropļojumus.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • [TABLE='width: 647']
   [TR]
   [TD]Iespējas un izmaiņas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Visas plānotās un notiekošās tirgotāja aktivitātes tiek atceltas, ja ciemats tiek iekarots.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēlētāja profila labošanas lapa sakārtota, lai elementi būtu līdzināti.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pēc ienākšanas kontā spēlētāji tiek novirzīti uz sākotnejo URL adresi.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Iznirstošā maksājuma loga katra cilne ir pieejama, izmantojot URL adresi.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA: Uzdevums “Apmācīt 3 kolonistus” ir pabeigts uzreiz pēc 3 kolonistu apmācīšanas.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Goda medaļas tiek saglabātas, ja tiek mainīta e-pasta adrese.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Varonis: Mantas: Izsole: Nav iespējams pārdot mierīgo zirgu par 100 sudraba gabaliem, ja jau ir cits zirgs.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Varonis: Atribūti: Miruša varoņa informācija: Zelta apmaiņas poga nebija aktīva, ja nebija pietiekami daudz resursu.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Varonis: Izsole: Likmes: Nebija iespējams dzēst likmi (spēlētājs tika pārvirzīts uz atribūtu cilni).[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Miruša varoņa informācija: Atribūti: Kad tiek attēlota zelta apmaiņas poga, pulksteņa izvietojums bija nepareizs.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Miruša varoņa informācija: Mozilla: Teksts blakus maiņas pogai nebija līdzināts pie kreisās puses.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pulcēšanās vieta: Kareivji tika pievienoti ciematam pirms ierašanās, tāpēc retos gadījumos tie tika dzēsti.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pulcēšanās vieta: Ciemata kolonizēšana: Dubultklikšķis uz kolonizēšanas pogas nosūta divas kolonistu grupas.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēles ietvaros sūtīti ziņojumi: Atskaites: Atzīmējot ziņojumu kā nelasītu, netiek atjaunināta nelasītā ziņojuma atzīme.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēles ietvaros sūtīti ziņojumi: Nebija iespējams izdzēst ziņojumus no citiem spēlētājiem.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēles ietvaros sūtīti ziņojumi: Ziņojumus sev nebija iespējams dzēst pirmajā reizē.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Zelta pelnīšana: Kad tiek piešķirts zelts, tabula netika uzreiz atjaunināta.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Zelta izvēlne: Priekšrocības: Bonusu laika atskaites taimeris netika atjaunināts.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Artefakts: Muļķa artefaktam neizdevās aktivizēt efektu, kas palielina paslēptuves kapacitāti (*500 , *200).[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izsoles un spēlētāju dzēšana: Ja dzēsts spēlētājs bija augstākais solītājs, radās vairākas problēmas.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Alianse: Biedri: Netika pareizi attēlots tiešsaistes statuss.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Cilnes: Uzbraucot ar peles kursoru virs cilnes, tā pārvietojās nedaudz uz leju.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Kareivji: Kaujas: Katapultas šāva pa mērķiem nepareizā secībā.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Iespējas: Konts: Konta dzēšana neparādīja taimeri (tikai pēc loga atsvaidzināšanas).[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Konta uzraudzītājs: Kad konta uzraudzītājs rakstīja vēstules, netika iekļauta piezīme, ka autors ir konta uzraudzītājs.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Dārgumu glabātuve: Muļķa artefakts reizēm neatcelta efektu, kad tas tika mainīts.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Rezidence/Pils: Lojalitātes punkti ģenerējās bez rezidences/pils.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Spēles beigas: Sistēmas ziņojums neaizpildīja alianšu un spēlētāju vietturus.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • [TABLE='width: 628']
   [TR]
   [TD]Funkcijas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Reaģējot uz klientu vēlmēm, Irānai ir pieejamas mainītas sieviešu kārtas varones[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Padarīta klikšķināma visa mazās kartes josla, lai spēlētājiem nebūtu jāklikšķina tik precīzi[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Reaģējot uz spēlētāju sniegto informāciju, atrisināta problēma “varoņa piedzīvojumi beidzas, kamēr varonis vēl ir ceļā”[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izveidots Twitter klients savietošanai ar Twitter API, lai sagatavotos Twitter integrācijai[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Lai pamiera paziņojumu padarītu pamanāmāku, tas tiek attēlots informatīvā lodziņā[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Reaģējot uz spēlētāju vēlmēm, spēles ietvaros sūtītiem ziņojumiem var pievienot vairākus adresātus[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Izlabotās kļūdas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA: Varonis: Atribūti: Spēlētājam mainot varoņa izskatu, “Atribūtu” cilnē netika nomainīts attēls[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA: Alianses bonusi: Nedarbojās trīskāršās ieguldīšanas poga[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA: ACP: Noklikšķinot uz pogas “piešķirt godalgu manuāli”, radās fatāla kļūda[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA: Pulcēšanās vieta: Karavīri nevarēja nokļūt nevienā oāzē un neatgriezās[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]RoA: Dienas uzdevumi: Uzdevumu atiestates gadījumā reizēm tika piešķirts viens vai divi bonusi par uzdevumu “iegūt vai iztērēt zeltu”[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Vēstniecība: Reģiona cilne tika attēlota parastajos serveros[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Alianse: Forums: Saite “uz forumu” tika attēlota arī tad, kad tai nebija jābūt attēlotai[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Alianse: Uzbrukumu atskaites: Ziņojumi netika filtrēti atbilstoši noklikšķinātajai ikonai[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Alianse: Profils: Saite “uz forumu” vairs nebija redzama visiem spēlētājiem[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Alianse: Forums: Jebkuras alianses saite “uz forumu” vienmēr atver paša spēlētāja alianses foruma lapu[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Pulcēšanās vieta: Karavīru savienošana: Ja savienošanas loga atvēršanas laikā ieradās papildspēki, tika savienots nepareizs karavīru skaits[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sveiciena un ievada ekrāna vizuālais tēls tiks pielāgots kopējam dizainam[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Twitter saziņai tika pievienots tvītu ierobežojums, lai tā nekļūtu kaitinoša spēlētājiem[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Varonis: Izsole: Filtri cilnē “Pirkšana un solīšana” atvēra varoņa pārskata lapu[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ja slazdu vietas ir izmantotas, Zelta poga tiek aizvietota ar atspējotu Zelta pogu[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ielūguma ziņojumā tiek attēlota saite uz vēstniecību, lai spēlētāji varētu vieglāk to atvērt un saņemt papildu informāciju[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Reaģējot uz spēlētāju vēlmēm, alianses dalībnieku lapā tika atjaunotas tiešsaistes statusa ikonas[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Karavīru savienošana: Bija iespējams apskatīt jebkuras personas karavīrus[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Jauniņo aizsardzība: Kartes skatā nebija iespējams uzbrukt Natāriem, ja nebija beigusies aizsardzība[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]ACP: Vairāku parametru meklēšana bija ārkārtīgi lēna, un attēloto rezultātu secība bija nepareiza[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Kazarmas: Spēlētāji varēja rekrutēt divreiz vairāk armijas, pat ja otrajai grupai nepietika resursu[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]ShopV2: Reģistrācija: Kad tika reģistrēts GoldShopV2 iespējots spēlētājs, radās kļūda TGException[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Galvenā lapa: GTL (Zelta nosūtīšanas saite): Nebija iespējams atrast spēlētāju, kuram sūtīt zeltu, ja lietotājvārdā ir izmantota atstarpe.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ēkas: Karavīru apmācība: Tika nepareizi attēlots karavīru pētniecības teksts[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Medaļu iegūšana tika paātrināta[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Konta uzraudzītājs varēja izmantot zeltu, lai savienotu karavīrus, pat ja viņam nebija atbilstošu tiesību[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tika uzlabota varoņa veselības atjaunošanas precizitāte[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Mēs vēlējāmies saņemt atsauksmes uzreiz pēc maksājuma loga atvēršanas[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
  • Funkcijas:
   TRAIVBXXIV-3320 Varoni var atdzīvināt, ja labības patēriņš ir negatīvs armijas, nevis ēku dēļ.
   TRAIVBXXIV-3293 Atjaunināts RoA paziņojums par aizsardzību pret stumšanu, lai norādes būtu par ciematiem, nevis spēlētājiem.
   TRAIVBXXIV-3321 Ja spēlētājs alianses bonusā ir ieguldījis vairāk nekā nepieciešams pašreizējā līmeņa pabeigšanai, bonusa progresa stabiņā tagad ir norādīts, ka ieguldījums novirzīts nākamajam līmenim.
   TRAIVBXXIV-3294 Vēstniecība: Ja uzaicinājumu izsūtošajā aliansē nav brīvu vietu, uzaicinājuma pieņemšanas atzīme ir padarīta neaktīva.
   TRAIVBXXIV-3319 Ja kartes lapas laikā tiek mainīts pārlūkprogrammas loga izmērs, vairs netiek atsvaidzināta visa lapa.
   TRAIVBXXIV-2860 Ciemata pārskats: Noliktavas cilne: Spēlētājus var sašķirot pa ailēm.
   TRAIVBXXIV-3282 Muļķa artefakts: Tagad tiek attēlotas efekta izmaiņas.
   TRAIVBXXIV-3233 Varoņa attēla fons mainās atkarībā no tā, vai viņš aizsargājas, ir noķerts lamatās vai pārvietojas.
   TRAIVBXXIV-3234 Varoņa cilne: Izveidota saites funkcija.

   Izlabotās kļūdas:
   TRAIVBXXIV-3402 Varonis: Izsole: Pirkšanas un solīšanas cilnes filtri atver varoņa pārskata lapu.
   TRAIVBXXIV-3383 Atskaites: Dabas kareivju atskaitēs norādīts nepareizs atlikušais ilgums un ierašanās ilgums netiek aprēķināts pareizi.
   TRAIVBXXIV-3353 Neaktīva spēlētāja dzēšanas rezultātā fona darbs var ieiet bezgalīgas cilpas režīmā.
   TRAIVBXXIV-3364 Alianse: Uzbrukumu atskaites: Ziņojumi netiek filtrēti atbilstoši noklikšķinātajai ikonai.
   TRAIVBXXIV-3366 Saskarne: Piedzīvojumi: Teksts nav izlīdzināts pie labās malas.
   TRAIVBXXIV-3361 Ciemata statistika: Kad tiek veidots jauns ciemats, uzbrukumu daļa ir tukša.
   TRAIVBXXIV-3367 RoA: Atribūtu atiestatīšana: Ja esat ieguldījuši punktus atjaunināšanā, atiestatīšanas rezultātā tiek samazināta pašreizējā veselība.
   TRAIVBXXIV-3360 Alianse: Uzbrukumu atskaites: Ziņojumu tabulā kā aizstāvis nav attēloti dabas kareivji.
   TRAIVBXXIV-3358 Resursu skats: Ienākošie/izejošie karavīri: Pārāk maza klikšķināmā zona.
   TRAIVBXXIV-3365 Zelta izvēlne: Zelta pelnīšana: Nodošanas saite: Ciematu stabiņā tiek attēlota nepareiza informācija.
   TRAIVBXXIV-3338 Dārgumu glabātuve: Ja nav atrasts neviens artefakts, nepareizi tiek attēlotas nelielo artefaktu un lielo artefaktu tabulas.
   TRAIVBXXIV-3357 Alianse: Forums: Jebkuras alianses saite uz forumu vienmēr atver paša spēlētāja alianses foruma lapu.
   TRAIVBXXIV-3339 Karavīru savienošana: Zelta izmaksu aprēķinā iekļauts labības patēriņš.
   TRAIVBXXIV-3356 RoA: Alianse: Biedri: Trūkst uzbrukuma ikonu.
   TRAIVBXXIV-3348 RoA: Alianses bonuss: Nesen uzaicinātiem spēlētājiem arī pēc sākotnējā lokauta perioda beigām joprojām nav pieejams bonuss.
   TRAIVBXXIV-3329 Alianse: Bonusu cilne: Teksts par atiestatīšanas laiku nav izlīdzināts.
   TRAIVBXXIV-3344 Bonusu programma: Spēlētāji no ne-RoA serveriem saņems 50 zeltu kā ieteikuma bonusu brīdī, kad uzaicinātais spēlētājs RoA serverī būs izveidojis 2 ciematus.
   TRAIVBXXIV-3331 Oāze: Uz okupētajām oāzēm nevar sūtīt normālus uzbrukumus.
   TRAIVBXXIV-3323 Pulcēšanās vietas: Kareivju izvairīšanās: Uzbrūkošie kareivji pazūd, ja aizsargātāja konts ir jaunizveidots konts.
   TRAIVBXXIV-3313 IE9: Resursu lauku fons ir caurspīdīgs, nevis pakāpenisks/jebkādā krāsā.
   TRAIVBXXIV-3307 Zemas izšķirtspējas karte: Poga “Labi” nav pareizi novietota.
   TRAIVBXXIV-3314 Ēkas: Reklāmas: Ēku uzlabošanas darbi netiek sākti pēc video noskatīšanās.
   TRAIVBXXIV-3310 Apmācība: Pārlūkprogrammā Firefox piedzīvojumu sarkanais aplis tiek izstiepts no labās puses.
   TRAIVBXXIV-3315 Maksājumi: Spēlētāji var iegādāties zeltu, pat ja konta dzēšanas process jau ir uzsākts.
   TRAIVBXXIV-3301 Tirgus Laukums: Nosūtot resursus, tiek saglabātas nepareizas koordinātas.
   TRAIVBXXIV-3459 Pulcēšanās vietas: Karavīru savienošana: Ja savienošanas loga atvēršanas laikā ierodas papildspēki, tiek savienots nepareizs karavīru skaits.
   TRAIVBXXIV-3456 Karavīru savienošana: Var apskatīt jebkuras personas karavīrus.
   TRAIVBXXIV-3448 Galvenā lapa: Zelta pārsūtīšanas lapa: Nav iespējams atrast spēlētāju, kuram sūtīt, ja lietotājvārdā ir izmantota atstarpe.
   TRAIVBXXIV-3451 Kazarmas: Var rekrutēt divreiz vairāk armijas, pat ja otrajai grupai nepietiek resursu.
  • T4.4 (Cheesecake) labojums – 19 (3065)

   Kļūdu labojumi

   • TRAIVBXXIV-4157 Bloķēšana: Maksājumi— skripti vai boti— informācijas lauks: Kad konts tiek atbloķēts vai kad beidzies spēles serveris, joprojām tika attēlots laika atskaites informācijas lauks.
   • TRAIVBXXIV-4212 Pulcēšanās vieta— dabas kareivji: Problēma saistībā ar dabas kareivjiem, kas nebija apvienoti vienā grupā, nebija pilnībā izlabota.
   • TRAIVBXXIV-4194 Varonis— piedzīvojumi: Piedzīvojumi tika izmantoti uzreiz pēc to uzsākšanas.
   • TRAIVBXXIV-4161 RoA— Dārgumu glabātava: Dārgumu glabātavas aprakstā bija nepareiza rinda.   Tiks atjaunināts - 01.06.2017 ~14:00
  • [TABLE='width: 1182']
   [TR]
   [TD]T4.4 (Bagelfish) ielāps – 23.1 (3104)[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Kļūdu labojumi[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ezera attēls kartē nosedza iespējamās apmetņu vietas, tāpēc tika pielāgots.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Padarīta saprotamāka informācija, kad ar peles kursoru tiek uzbraukts virs fermu saraksta dzēšanas pogas.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Bloķēšana: Maksājumi — skripti vai boti — informācijas lauks: Laika atskaites informācijas lauks saglabājās arī pēc konta atbloķēšanas vai pēc spēles pasaules apturēšanas.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Varonis: Piedzīvojumi: Ja diviem piedzīvojumiem bija vienas un tās pašas koordinātas, radās attēlojuma kļūda.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Karte: Uzbraucot ar peles kursoru virs Natāru galvaspilsētas, tika attēlota pamesta ieleja.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Uzbrukums pamestiem ciematiem lika armijai ieiet bezgalīgas cilpas režīmā.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Kaujas simulators: Zaudējumu lielums bija nepareizs, ja tika spiegots ciematā ar mūri.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Uzdevumi: Uzdevums “Apmācīt trīs kolonistus” tika izpildīts, ja spēlētājs noķēra trīs ziloņus.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Atskaites: Noteiktos gadījumos reizēm tika attēloti nepareizi katapultu mērķi.[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Atskaites: Dabas kareivju papildspēkiem tika attēlota nepareiza informācija par nosūtītāju.[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]


   Tiks atjaunināts 17.07.2017 ~14:00