T 4.4 izmaiņas

  • Izmaiņu žurnāls un ieviešanas plāns
   T4.4 (Seamonkey) versija – 1 (3181)
   Funkcijas
   Sākumlapas pieteikšanās logam tika pievienota izvēles rūtiņa zemas izšķirtspējas režīma ieslēgšanai.
   Novērstās kļūdas
   Spēles grafika: galvenais veidotājs netika sākts pareizi.
   Spēles grafika: reģiona kartē ciems bija novietots neprecīzi.
   Spēles grafika: pulcēšanās vieta natāru ciemos nebija novietota pareizi.
   Spēles grafika: kļūdaina cilnes darbība statistikas skatā.
   Spēles grafika — lietotāja saskarnes pārklājums: novērstas klikšķināmo vietu kļūdas.
   Spēles grafika — RTL: vairākās pārlūkprogrammās lietotāja saskarnes saites neatbilda grafikai.
   Spēles grafika — karte: ciema/oāzes uznirstošais logs: sānu ciļņi bija pārāk mazi.
   Spēles grafika — KP: ciema progresa joslā trūka ekrāna padoma.
   Spēles grafika — “Safari”: ap lietotāja saskarnes elementiem bija redzams pelēks rāmis.
   Spēles grafika: atlasot cilti un sākotnējo atrašanās vietu, apstiprināšanas poga bija caurspīdīga.
   Spēles grafika: noklikšķinot uz cilnēm, lapas renderēšanas laikā logs uz neilgu brīdi tiek iezīmēts augšējā kreisajā stūrī un pēc tam tiek pārvietots centrā.
   Jauna galvenā lapa: pārtrauktu aktivizāciju e-pastā nebija iespējams turpināt.
   Drauga uzaicināšana: draugam nosūtītajā uzaicinājuma e-pasta ziņojumā bija redzams nepareizs teksts.
   Alianses lapa – Pārskats: izslēdzot no alianses kādu spēlētāju, notikumu sadaļā tika attēlota nepareiza informācija.
   Tirgus laukums – Sūtīt resursus: noklikšķinot uz resursu sūtīšanas cilnes, radās fatāla kļūda.
   Ciema pārskats – Resursi: nepareizi attēlots bezmaksas tirgotāju skaits.
   Varonis – Krājumi: varoņa ārstēšanas laikā ziežu informācija netika attēlota pareizi.
   Zirgu dzirdītava nedarbojās pareizi.
   Jauna galvenā lapa: neaktivizēta konta spēles pasaules atkopšanas laikā radās kļūda “e-pasta pakalpojuma kļūda”.
   Jauna sākumlapa: atverot saiti zelta pārsūtīšanas e-pasta ziņojumā, uznirstošais logs tika atvērts.
   Pamācība – Padomi: dažiem lietotāja saskarnes elementiem bija nepareizs izcēluma efekts.
   Valoda: visu valstu valodām tika lietots vienāds atdalītājs.
   Kaujas atskaite: veidojot atskaiti, artefaktu efekts sirojumos netika iekļauts.
  • Funkcijas
   TRAIVBXXIV-3592Izveidota uzlabota lietotāju saskarne ēku uzlabošanas funkcijai.
   TRAIVBXXIV-3589Uzlabots pulcēšanās vietas oāzes pārskats.
   TRAIVBXXIV-3608Kad spēles pasaule ir beigusies, oāzes logā tagad tiek attēlotas tādas pašas paskaidres kā ciemata pārskatā.
   TRAIVBXXIV-3609Tagad spēlētāji tiek informēti, kad izsole tiek atcelta.
   Izlabotās kļūdas
   TRAIVBXXIV-3684Atskaitēs un ziņojumos izlabots kolonnas “nosūtīts” nosaukums.
   TRAIVBXXIV-3715Pulcēšanās vieta — pārsūtīšana: Pēc otrreizējas pārsūtīšanas kareivji pazuda, bet joprojām izmantoja labību.
   TRAIVBXXIV-3688Karte — oāze: Neokupētu oāžu raidošanas saite bija nepareizi atslēgta.
   TRAIVBXXIV-3606Goda medaļas: Medaļu paskaidrēs tika attēlots “???”, nevis spēlētāja vārds, jo netika attēlotas rakstzīmes, kas nav latīņu alfabētā.
   TRAIVBXXIV-3678Banošana — neokupētas oāzes: Nobanotie spēlētāji nevarēja atvērt neokupētas oāzes.
   TRAIVBXXIV-3651Dienas uzdevumi: Spēlētāji saņēma punktus par karavīru apmācīšanu, faktiski neapmācot karavīrus.
   TRAIVBXXIV-3641Profils: Pēc saglabāšanas lodziņā teksts netika pareizi aplauzts.