สอบถามการยึดเมืองครับ

    • สอบถามการยึดเมืองครับ

      พอดีว่าจะทำการยึดเมือง แต่ถูกไอดีนั้นตั้งเป็น Sitter จึงทำให้ยึดไม่ได้ อยากทราบว่า ต้องใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะยึดได้หรอครับ