Pinned Gemenskapsriktlinjer

  By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

  • Gemenskapsriktlinjer

   Gemenskapsriktlinjer


   Välkommen till Travian: Legends forum!

   På detta forum kan du föra intressanta diskussioner med andra spelare och Travian-teamet. Vill du diskutera dina idéer med andra, få information om spelet, få hjälp eller hjälpa andra har du kommit till rätt ställe.

   Dessa riktlinjer utgör en del av de allmänna villkoren. Genom att registrera sig på forumet godkänner man dessa riktlinjer, såväl som de allmänna villkoren och förbinder sig att följa dem, särskilt sektion §11.

   1. Allmänt uppförande
   Följande uppförande kommer inte att tolereras, utöver det som redan nämnts i de allmänna villkoren:
   • Multikonto. Man får endast ha ett konto på forumet.
   • Spam, svordomar och förolämpningar. Ett forum är bara en trevlig mötesplats om det råder en hövlig och respektfull stämning.
   • Överdrivet/upprepat publicerande av liknande texter. Inlägg får endast publiceras en gång och i en forumsektion.
   • Att utge sig för att vara en moderator, inklusive att påpeka att någon bryter mot reglerna.
   • Trådar eller inlägg som skapas i syfte att marknadsföra webbplatser eller produkter som inte är relaterade till Travian: Legends eller andra spel från Travian Games GmbH.
   • Publicering av material som kan anses vara olagligt eller bryta mot internationella lagar om upphovsrätt.
   2. Ämnesrelevanta inlägg
   Gör ditt bästa för att föra en objektiv argumentation i dina svar. Försök att hålla dig till ämnet. Formulera dina åsikter på ett lättförståeligt sätt och ta andras argument i beaktande. Anklagelser eller misstankar som inte kan verifieras ska inte publiceras. Konstruktiv kritik är välkommen, om den är skriven på ett respektfullt och sakligt sätt och med relevanta argument.


   3. Varningar och avstängning
   Ett konto som bryter mot de allmänna villkoren eller dessa riktlinjer kommer att varnas, stängas av eller raderas av moderatorerna, beroende på hur allvarlig överträdelsen är.

   4. Moderatorer
   Moderatorer ser till att riktlinjerna följs. Frågor om avstängningar riktas till moderatorn i ett privatmeddelande. Finns det god anledning att anta att moderatorn missbrukar sin makt kan administratören kontaktas på admin@travian.se

   5. Externa länkar
   Travian Games har inget ansvar för innehållet hos externa länkar. Ansvaret för innehållet ligger helt på ägaren av den aktuella webbplatsen. Det är inte rimligt att den som sprider länken regelbundet kontrollerar sidans innehåll. Upptäcker vi att innehållet hos en extern länk bryter mot riktlinjerna kommer den att tas bort. Till dess klickar man på länkar på egen risk.

   6. Organisation

   Travian: Legends-teamet förbehåller sig rätten att ändra riktlinjerna när som helst.

   The post was edited 1 time, last by Stellamini ().