Pinned หลักเกณฑ์ชุมชน

  Would you like to know what’s going on in the Tournament 2017 Finals?
  Keep yourself updated by reading "The Corner"!

  • หลักเกณฑ์ชุมชน

   หลักเกณฑ์ชุมชน

   ยินดีต้อนรับสู่ฟอรัม Travian: Legends!

   ฟอรัมนี้เป็นพื้นที่ให้คุณพูดคุยในเรื่องที่น่าสนใจกับผู้เล่นอื่นและทีมงานทราเวียน ถ้าคุณต้องการจะพูดคุยเกี่ยวกับความคิดของคุณกับผู้อื่น กำลังหาข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ หรือสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ คุณมาถูกที่แล้ว

   หลักเกณฑ์ชุมชนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเมื่อลงทะเบียนในฟอรัม ผู้ใช้แต่ละรายต้องยอมรับหลักเกณฑ์ชุมชนเหล่านี้ รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไข และยอมรับที่จะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ โดยเฉพาะในหมวด §11

   • ความประพฤติทั่วไป
    • นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว ความประพฤติต่อไปนี้ไม่ได้รับการยอมรับ:
     • การมีหลายบัญชีในฟอรัมไม่สามารถกระทำได้ ผู้เล่นสามารถมีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
     • การสแปม สบถ และดูถูก ฟอรัมจะมีสภาพแวดล้อมที่น่าพอใจก็ต่อเมื่อมีบรรยากาศที่สุภาพและเคารพต่อกันเท่านั้น
     • การโพสต์ข้อความที่เหมือนกันมากเกินไปหรือซ้ำๆ การโพสต์ควรจะโพสต์ในหมวดฟอรัมเดียว และไม่โพสต์ซ้ำๆ
     • การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการโพสต์ที่ผู้ใช้ชี้ให้เห็นว่ามีบางคนละเมิดกฎ
     • Travian: Legends หรือเกมอื่นๆ ของ Travian Games GmbH
     • การโพสต์เนื้อหาที่อาจพิจารณาว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
   • สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์และหัวข้อ
    • โปรดพยายามให้เหตุผลในการโต้แย้งเมื่อตอบกลับพยายามยึดหัวข้อในการสนทนาไว้ ถ่ายทอดความคิดเห็นของคุณในรูปแบบที่เข้าใจได้และคำนึงถึงเหตุผลของผู้ใช้อื่นไม่ควรโพสต์กล่าวหาหรือตั้งข้อสงสัยที่ไม่สามารถยืนยันได้ยินดีให้เขียนคำวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ หากคำวิจารณ์นั้นเขียนขึ้นด้วยความเคารพและเป็นความจริงและได้รับการสนับสนุนจากเหตุผลที่เกี่ยวข้อ
   • การเตือนและแบน
    • บัญชีใดก็ตามที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ชุมชนเหล่านี้อาจได้รับคำเตือนโดนแบน หรือถูกลบโดยเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของของการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นกับกฎเหล่านี้


   • การดูแลเกม
    • ผู้ดูแลเกมมีหน้าที่ตรวจสอบการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ชุมชนหากมีคำถามเกี่ยวกับการแบนโปรดติดต่อผู้ดูแลเกมที่เกี่ยวข้องผ่านทางข้อความส่วนตัว หากมีเหตุผลที่เหมาะสมเกี่ยวกับการที่ผู้ดูแลเกมใช้อำนาจในทางที่ผิดสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ admin@travian.asia   • ลิงก์ภายนอก
    • Travian Games ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาจากลิงก์ภายนอก ความรับผิดชอบนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของเว็บเพจดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ให้บริการที่จะต้องตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกเชื่อมโยงเป็นประจำหากเราพบการละเมิดจากลิงก์ภายนอก ลิงก์เหล่านั้นจะถูกลบทิ้ง จนกว่าจะถึงตอนนั้นการคลิกลิงก์ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง
   • เรื่ององค์กร
    • ทีมงาน Travian: Legends สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เมื่อใดก็ได้

   The post was edited 1 time, last by Kap ().