เซิฟเวอร์พิเศษนั้นแตกต่างจากเดิมอย่างไร

  Would you like to know what’s going on in the Tournament 2017 Finals?
  Keep yourself updated by reading "The Corner"!

  • เซิฟเวอร์พิเศษนั้นแตกต่างจากเดิมอย่างไร

   Jake 1 ในทีมงานของเรา ได้โพสวิดีโอให้ทุกท่านได้ดูเพื่อตอบคำถามของเซิฟเวอร์พิเศษ Travian: Fire and Sand ไว้ที่นี่

   ตอนที่ 1
   youtube.com/watch?v=0hCRMLzbiPQ

   ตอนที่ 2
   youtube.com/watch?v=HxzncDtEy_8&feature=youtu.be

   ตอนที่ 3
   youtube.com/watch?v=IB6LezCDqV8&feature=youtu.be

   และมีิอย่างอื่นที่แตกต่างจากเดิมอะไรบ้าง
   - แผนที่อ้างอิงจากแผนที่ยุโรป
   - คุณสามารถก่อตั้งหมู่บ้านในแคว้นถัดไปได้ก็ต่อเมื่อแคว้นเดิมมีประชากรมากกว่า 10,000
   - การจะชนะในเซิฟเวอร์นี้ได้ คุณจะต้องมีคะแนนชัยชนะที่สูงที่สุด
   - สำหรับสิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ของคนโง่นั้นจะมีผลต่างจากเดิม แคว้นที่มีสิ่งประดิษฐ์นี้จะให้คะแนนชัยชนะเพิ่มมากขึ้น
   - สิ่งประดิษฐ์ที่มี จะครอบครองได้ก็ต่อเมื่อพันธมิตรของคุณครอบครองแคว้นดังกล่าวแล้ว โดยจะสามารถเปิดใช้พลังได้ในคลังสมบัติ
   - ผู้เล่นแต่ละคนสามารถเปิดใช้พลัังของสิ่งประดิษฐ์ได้วันละ 1 ครั้ง แต่คุณสามารถใช้ทองเพื่อใช้พลังจากสิ่งประดิษฐ์อื่นในหมู่บ้านอื่นๆของคุณได้เช่นกัน
   - สามารถรวมทหารจากหลายหมู่บ้านเข้ามาไว้ด้วยกัน
   - เส้นทางการค้าสามารถใช้ขนส่งทรัพยากรระหว่างหมู่บ้านของคุณได้เท่านั้น

   The post was edited 1 time, last by Kap ().