Artefakty - ogólne informacje oraz odpowiedzi na często pojawiające się pytania.

  Would you like to know what’s going on in the Tournament 2017 Finals?
  Keep yourself updated by reading "The Corner"!

  • Artefakty - ogólne informacje oraz odpowiedzi na często pojawiające się pytania.

   Podstawowe informacje:

   1. Artefakty dzielą się na 3 typy pod względem zasięgu działania:
    • małe, o mocy obejmującej tylko osadę, w której są przechowywane,
    • duże, o mocy obejmującej całe konto (ale bonus jest zazwyczaj mniejszy),
    • unikatowe, o mocy obejmującej całe konto.
    • Wyjątek - artefakty o mocy losowej (patrz następna część)
   2. Każdy gracz może mieć aktywny tylko jeden artefakt o zasięgu na całe konto (więcej szczegółów w kolejnym poście w tym ogłoszeniu).
   3. Każdy gracz może posiadać więcej artefaktów, ale aktywny będzie maksymalnie jeden o zasięgu na całe konto (przejęty najwcześniej), a w sumie maksymalnie 3 (przejęte najwcześniej).
   4. Artefakt zaczyna działać po upływie 24 godzin od jego przejęcia. Dotyczy to także przejęcia artefaktu przez inną osadę tego samego gracza.
   5. Czas przejęcia, obecny właściciel i nazwa osady, w której jest przechowywany, oraz opis każdego artefaktu pokazane będą w Skarbcu.
   6. Artefakty małe będą zastępowały na terenie swojej osady moc artefaktów dużych lub unikatowych o tym samym działaniu.
   7. Artefakty nie są aktywne w osadach Natarów (po pojawieniu się w grze, aż ktoś je przejmie).
   8. Natarska obrona artefaktów jest tym większa, im rzadziej występuje i im bardziej cenny jest artefakt. Największą obronę mają artefakty unikatowe, najmniejszą - małe. Liczba obrońców zależy także od serwera - im lepsi gracze, tym większa obrona (decyduje wielkość armii najpotężniejszych graczy).
   9. Plany budowy Cudu Świata będą wprowadzane tak, jak dotychczas - pod koniec gry. Są wymienione na liście poniżej, ponieważ zaliczają się do artefaktów.   Artefakty specjalne - Szyderstwo Natarów i Czterolistna koniczyna

   1. Artefakty te nie mają przypisanej stałej mocy. Zamiast tego co 24 godziny zmienia się losowo ich działanie, zasięg i siła.
   2. Przy każdym przejęciu artefaktu zmienia się jego działanie (nowość: od kwietnia 2010).
   3. Zmiana następuje też co 24 godziny od momentu przejęcia artefaktu, po zaokrągleniu w dół do pełnej godziny. Przykład: Czterolistna koniczyna została przejęta o 11:24. Zmiany będą następowały o 11 każdego dnia.
   4. Szyderstwo Natarów może mieć działanie odwrotne od działania normalnych artefaktów - niekorzystne dla gracza. Czterolistna Koniczyna, w przypadku jeśli wylosuje się takie działanie, automatycznie się wyłącza i nie szkodzi graczowi (ale też nie daje wtedy żadnego bonusu).
   5. Grupy artefaktów, których działanie mogą przyjąć Szyderstwo Natarów i Czterolistna koniczyna: 2, 4, 5, 6, 8, 10.
   6. Negatywne działanie artefaktów z tej grupy może mieć formę przeciwną do działania artefaktów z grup: 2, 4, 5, 6, 8, 10.


   Artefakty z grupy 10 - Amfora Mgły, Mapa podziemi i Czarny Obelisk

   1. Jeśli napastnik wskaże jako cel pole surowców, katapulty trafią w losowo wybrane pole surowców.
   2. Jeśli napastnik wskaże jako cel budynek, zostanie trafiony losowo wybrany budynek.
   3. Jeśli napastnik wskaże jako cel Cud Świata, katapulty zawsze trafią.
   4. Jeśli napastnik wybierze jako cel Skarbiec, zostanie on trafiony (mały i duży artefakt).
   5. Wszystko to dotyczy tylko sytuacji, gdy artefakt obrońcy jest aktywny w trakcie bitwy (liczy się czas dotarcia wojsk nieprzyjaciela).   Wszystkie te informacje można znaleźć w ładniejszej formie w naszym answers.

   ____________________________________________________________________________________________________________________________________

   FAQ:


   Czy bonus do wytrzymałości budynków działa też na fortyfikacje i na Cud Świata?

   Na fortyfikacje tak, ale na Cud Świata nie.


   Mam 2 artefakty o takim samym działaniu, np. przyspieszające przemarsz wojsk. Jeden to artefakt duży, jeden mały. Co się stanie?

   Efekty nie dodadzą się do siebie. W osadzie zawierającej artefakt mały zadziała tylko moc tego artefaktu, w pozostałych osadach konta zadziała moc artefaktu dużego.


   Mój artefakt Szyderstwo Natarów lub Czterolistna koniczyna zmienił swój zasięg na całe konto. Ale mam już jeden artefakt o takim zasięgu. Co się stanie?

   Tylko jeden artefakt o zasięgu na całe konto może być aktywny. Liczy się data przejęcia - aktywny będzie zawsze ten wcześniej przejęty.


   Przejąłem mój czwarty artefakt. Jest to artefakt duży. Pozostałe 3 moje artefakty są małe. Czy mój nowy, duży artefakt zacznie działać po 24 godzinach?

   Tak. Gracz może mieć aktywne tylko 3 artefakty, z których tylko jeden z zasięgiem na całe konto. Jeżeli gracz posiada 3 artefakty po czym zdobywa kolejny, który obejmuje zasięgiem całe konto, wtedy trzeci (mały) artefakt zostanie zdezaktywowany, a aktywuje się czwarty artefakt (ten z zasięgiem na całe konto). Tylko 3 najwcześniej przejęte artefakty będą działały (ale maksymalnie tylko jeden o zasięgu na całe konto).


   Mam 2 artefakty o zasięgu na całe konto i jeden mały (aktywny jest tylko jeden o zasięgu na całe konto i mały). Co się stanie, jeśli przejmę teraz kolejny mały artefakt? Będę miał wtedy 4 artefakty, w tym 2 o zasięgu na całe konto i dwa małe. Ile będzie działało?

   Będzie działał 1 artefakt o zasięgu na całe konto (ten starszy) i dwa małe artefakty.


   Podbiłem 3 osady, z których każda miała artefakt unikatowy. Czy po 24 godzinach będę miał 3 działające artefakty unikatowe?

   Nie. Artefakt unikatowy ma zasięg na całe konto, a tylko jeden taki artefakt może być aktywny na koncie. Decyduje kolejność przejmowania, aktywny jest zawsze ten najwcześniej przejęty.


   Czy artefakty obniżające zużycie zboża działają na osady z Cudem Świata?

   Tak, jeśli artefakt ma działanie o zasięgu na całe konto.


   Czy aby wybudować Duży Spichlerz i Duży Magazyn zawsze potrzebne jest odpowiedni artefakt?

   Nie, w osadzie z Cudem Świata można wybudować te budynki niezależnie od posiadanych artefaktów.


   Czy utrata Planów lub Projektu budowy Dużego Spichlerza i Dużego Magazynu powoduje stratę tych budynków?

   Nie, ten artefakt potrzebny jest tylko do wybudowania i rozbudowywania tych budynków.


   W jaki sposób liczony jest bonus zmniejszający zużycie zboża w wypadku jednoczesnego działania Wodopoju i odpowiedniego artefaktu?

   Najpierw liczony jest bonus z Wodopoju, dopiero potem działanie artefaktu.


   Czy można podbić osadę Natarów z artefaktem i tym samym zdobyć ten artefakt.

   Tak.


   Czy w tak podbitej osadzie Natarów z artefaktem wojsko żywione jest normalnie, czy na zasadach osad z Cudem Świata (tj. połowę)?

   Wojsko potrzebuje normalnej ilości zboża.


   "Artefakt zaczyna działać po upływie 24 godzin... ". Czy dotyczy to również Planów budowy Cudu Świata.

   Tak.

   Artefakt można zdobyć na dwa sposoby:

   1. wykradzenie z osady po zniszczeniu Skarbca,
   2. podbicie osady, w której się on znajduje.


   Gracz może wykraść tylko jeden artefakt unikatowy lub duży. Artefakt o zasięgu na całe konto można wykraść tylko, gdy nie ma się już artefaktu o takim samym zasięgu.
   W przypadku Szyderstwa Natarów i Czterolistnej koniczyny liczy się działanie w momencie bitwy. Oznacza to, że:


   • gracz, który ma artefakt duży lub unikatowy, nie może przejąć innego dużego, unikatowego lub Szyderstwa Natarów, jeśli ma ono w momencie bitwy zasięg na całe konto. Niezależnie od swojego działania, Czterolistna koniczyna to artefakt unikatowy.
   • gracz, który ma artefakt Szyderstwo Natarów, nie może przejąć artefaktu, który w momencie bitwy ma zasięg na całe konto, jeśli jego Szyderstwo Natarów też ma zasięg na całe konto.
   Uwaga - powyższe nie dotyczy wykradania artefaktów z własnej osady (na przykład w celu przeniesienia do innej osady lub zmiany kolejności przejęcia artefaktów). Zatem jeśli gracz ma 2 artefakty duże/unikatowe, to i tak może jeden z nich wykraść samemu sobie z innej osady.


   Gracz może wykraść maksymalnie trzy artefakty.
   Co oznacza, że gracz, który jest w posiadaniu trzech artefaktów, następnego nie wykradnie.   Zdobywanie artefaktów przez podbijanie osad powoduje, że gracz może posiadać więcej niż jeden artefakt duży lub unikatowy i więcej niż trzy artefakty.
   W takim wypadku działają tylko trzy najwcześniej zdobyte artefakty (te, którymi gracz dysponuje najdłużej).

   Uwaga: Plan budowy Cudu Świata działa na całe konto, a nawet na sojusz, ale liczony jest jako mały artefakt (wystarczy Skarbiec na 10. poziomie, posiadanie tego artefaktu nie wyłącza działania dużego artefaktu - oczywiście nadal działa zasada "3 najstarsze").