Pinned [SE] Förändringslogg T4.4

  • [SE] Förändringslogg T4.4

   Seamonkey (28+31)


   Åtgärdade buggar:
   • Fire and Sand: Vattenverkets produktion använde fel procentsats
   • Inforuta: Rutan fortsatte inte att vara minimerad efter att sidan uppdaterades
   • Bakgrundsbilden "village2" klippte och överlappade en annan bild
   • Ange flik som favorit: Texten och stjärnan fick ibland inte plats på raden med fliknamnet
   • Val av startposition: Bilden av kartan hade en felaktig vit kant
   • Låg upplösning: Kartan kunde inte visas i låg upplösning
   • Hjälte – RTL: Värdena för hjältens erfarenhet och hälsa bytte plats i RTL-rapporter
   • Översättningar – RTL: Förhållandet i vissa områden visades inte enligt riktlinjerna
   • Små layoutjusteringar har gjorts för korta instruktioner
   • Övergångslayout – Hjälp med gränssnittet: Knappen till startsidan överlappade ramen och kunde klickas på
   • Övergångslayout: Meddelandet om vilken stam som rekommenderades överlappade stamnamnet på vissa språk
   • Övergångslayout – Bygg ny byggnad: Knappen för att växla råvaror var för nära andra element på sidan
   • Övergångslayout: Bakgrunden till titeln för de dagliga uppdragen skars av
   • Inforuta: Nedräkningen till artefaktsläppet visades inte i inforutan
   • RTL – Karta: Koordinaterna visades inte i fullskärmsläget
   • RTL – Uppgiftsöversikt – Låg upplösning: Texten visades på fel sida av dialogen
   • RTL – Hjältens bild: Bilden på hjälten var inte centrerad
   • Karta: Byar som grundades nära kartans kant visades inte på kartan
   • Fire and Sand – Hjälteföremål: Vissa av de egyptiska vapnen hade felaktiga namn
   • Fire and Sand: Den inzoomade bilden av egypternas enhet "Resheph kärra" visade en annan enhet
   • Statistik – Allmän: Siffrorna på den vertikala axeln i diagrammen över antalet anfall och förluster syntes inte helt
   • Inforuta: Ord som var länkar gjorde att resten av meningen fortsatte på en ny rad
   • Allians – Profil: Siffrorna i den första kolumnen var inte centrerade
   • Allians – Bonusar: Information om de totala bidragen fick inte plats på en rad på vissa språk
   • Knappar: Vissa knappar har en avslutande punkt
   Funktioner:
   • Trädgrafiken i bakgrunden "village2" har bytts ut
   • Den dagliga alliansdonationsuppgiften kan uppfyllas automatiskt för allianser med full bonus, så att det fortfarande är möjligt att få 100 poäng
   • Den nuvarande bakgrundsbilden i "village2" har bytts ut
   • Den nuvarande bakgrundsbilden i "village1" har bytts ut
   • Forum-truppikonerna har ändrats
   • Välkomstmeddelandet har förbättrats
   • Det är nu möjligt att välja mellan servertid och lokal tid, efter önskemål från spelare
   Uppdateringen kommer att göras 18.10.2017 ~13:00 och medför en nedtid på 15-45 minuter.

   The post was edited 2 times, last by Stellamini ().

  • T4.4 (Seamonkey) Patch – 41.1 (3228)

   Åtgärdade buggar:
   Alla versioner:

   • Ett fält på kartan har bytts ut för att göra kartan mer konsekvent
   • IE11: Vissa sidelement i spelet kunde inte klickas på
   • Marknadsplats – Skicka råvaror: Vissa spelare hade fel antal tillgängliga handelsmän
   • Allians: Spelare kunde inte titta på andra alliansers profiler om deras favoritflik i alliansen var forumet
   • Statistik för Pluskonton: Diagrammen i "Allmänt"-fliken saknades
   • Rapporter: Inga truppbilder eller namn visades i stridsrapporter efter att försvararens konto hade raderats eller blivit en natar
   • RTL – Översättningar: Förhållandet i vissa områden visades inte enligt riktlinjerna
   • RTL – Karta: Koordinaterna visades inte i fullskärmsläget


   Endast Fire and Sand:
   • FaS – Skattkammare: Fel beskrivning (RoA) av skattkammaren visades
   Uppdateringen kommer att göras 15.11.2017 - kl. 10:00 med en beräknad nedtid på 15-45 minuter.

   The post was edited 2 times, last by Stellamini ().

  • T4.4 (Seamonkey) Release – 48 (3237)

   Åtgärdade buggar:
   • Uppdrag: Träna 3 nybyggare kunde i vissa fall inte slutföra
   • Fälla: Råvaru-ikonen saknas i beskrivningen
   • Trupper åtföljda av stamledare/senator/hövding försvinner av okänd anledning


   Uppdateringen kommer att ske den 15 november ca kl. 10:00 med en beräknad nedtid på 15-45 minuter
  • T4.4 (Adventure) Patch - 8 (3246)

   Funktioner:
   • Ordningen på de första uppgifterna har ändrats för att förbättra spelets inledning
   • Uppdragsbelöningen för vetekvarnen ger numera råvaror
   • Texterna för residenset/palatset/stabslägret har förbättrats

   • Hunnerna och egyptierna visas numera i truppöversikten tillsammans med de andra stammarna


   Åtgärdade buggar:
   • Handelsvägar startade inte
   • Det var ett allvarligt fel i uppdragssystemet
   • Meddelandet i slutet av spelvärlden visades alltid på engelska på italienska servrar, även om ett annat språk hade valts i spelet
   • Den blåa konturen försvann inte efter att man expanderat/minimerat info- eller hjälterutan
   • Låg upplösning – Kort instruktion: Kraven för trupper visades inte på rätt ställe
   • Låg upplösning – RTL: Kartknappen överlappade en av sökrutorna för koordinater
   • RTL – Karta: Zoomprocenten och cropfinnaren visades i LTR-format
   • GTL: E-posttexten var inaktuell och missvisande
   • Världsundret hade flera visningsfel
   • Backvända snedstreck visades som ?92 när de användes i bynamn


   Åtgärdade fel på startsidan:
   • Inloggning: Det var inte möjligt att logga in med e-postadressen innan man valt en stam
   • Raderade konton nämndes i "Glömt spelvärld"-meddelanden
   • Spelare i Estland och Lettland hänvisades till Litauens startsida och forum


   Uppdateringen kommer att ske 12.12.2017 ~13:00 GMT+1 med en förväntad nedtid på 15-45 minuter.

  • T4.4 (Adventure) version 18.1 – (3261)

   Åtgärdade buggar:

   Alla versioner:

   • RTL – Karta: Zoomprocenten och cropfinnaren visades i VTH-format
   • Bystatistik – Smedja: Byarnas namn var centrerade och har nu vänsterjusterats för att vara konsekventa med liknande tabeller
   • Samlingsplats: Översättningen av "Slå samman trupper" har korrigerats
   • Dagliga uppdrag: Det var en felstavning i hjälptexten för prestationen
   • Karta: Byar som spelaren markerat syntes inte efter utzoomning (8 %) i vissa regioner
   • Truppöversikt: Alla trupper syntes inte på truppöversikten i dorf1
   • Murar: Murnivån räknades inte i spanarstrider


   Uppdateringen kommer att ske 21.12.2107 ~10:00 med en förväntad nedtid på ~15 to ~45 minuter.

   The post was edited 1 time, last by Stellamini ().

  • T4.4 (Adventure) Uppdatering 49 – (3292)

   Funktioner:

   Äventyrsbelöningar har uppdaterats. Detta gäller råvarubyten: mängderna råvaror som man kan få på äventyr ökas ju längre in i rundan man kommer, detta för att passa alla nivåer i spelet. Ökningen märks mest i senare del av spelet.
   Indikatorn för byggnadsnivåer har uppgraderats
   Snöanimation
   Ny uppdragsmästare för stammarna

   Buggar:
   Mur: Murnivån räknades inte i spanarstrider
   Rapporter: Murinformationen visades två gånger i spaningsrapporter
   samt många fler åtgärdade buggar

   Beräknad nedtid på servrarna med 15-45 minuter

   Uppdateringen på svenska servrar sker den 31 januari 2018 kl. 10:00 GMT+1

   Uppdateringen på NYS (ts30.com/Nordic) sker den 31 januari 2018 kl. 13:00 GMT+1

   Det är viktigt att rensa cache och cookies efter uppdateringen, för att spelet ska fungera korrekt.

   The post was edited 4 times, last by Stellamini ().

  • Idag har en hotfix implementerats på våra servrar och bland annat följande buggar har rättats till:

   Marknadsplats: Skicka råvaror: Det är åter möjligt att klicka på råvaruikonen för att maximera mängden råvaror som dina handelsmän kan bära
   Marknadsplats: Skicka råvaror: Man får felmeddelande om man skriver in mer råvaror än handelsmännen kan bära
   Skicka resurser: Bynamnen för målbyn står kvar när man byter by
   Karta: Attacksymbolerna (svärden) när man anfaller/plundrar visas på rätt ställe

   Ifall ni upplever att Travian inte fungerar som det ska, så prova att rensa cache och cookies.
   Om problemen ändå kvarstår så skriv till Support ingame.
  • T4.4 (Jasmine) version – 12 (3310) + (Jasmine) PATCH 12.1 (3315)

   Buggar:

   Skicka råvaror: Bynamn sparades inte när man bytte fokus till en annan by
   Karta: Svärdsymbolen vid anfall/plundringar visades på fel ställe
   Marknadsplats – Skicka råvaror: Största möjliga mängd råvaror valdes inte längre när man klickade på ikonerna
   Marknadsplats – Skicka råvaror: Felmeddelande saknades när spelaren angav för många råvaror
   Mobil: Kartan kunde inte flyttas i hög upplösning
   Visuella ändringar av gallernas uppdragsmästare
   Karta: Rutnätsfunktionen fungerade inte korrekt
   IGM: Autokompletteringen för mottagare fungerade inte
   och lite till... ;)

   Beräknad nedtid på 5-20 minuter.

   På svenska servrar kommer uppdateringen att ske 21 februari 2018 ~kl. 10:00 GMT+1.
   På Nordic/ts30 kommer uppdateringen att ske 21 februari 2018 ~13:00 GMT+1.

   Som vanligt kan ni behöva rensa cache efter uppdateringen för att Travian ska fungera korrekt.
  • T4.4 (fatcat) Release 6 (3325)

   Funktioner:

   Färgen på kartan har ändrats för att förbättra utseendet.
   Sorteringen i farmlistan behålls efter att ändringar har gjorts, vilket gör den mer användarvänlig.
   Farmlistans användarvänlighet har förbättrats genom att rullgardinsmenyn med förvalda mål numera beter sig på samma sätt som i samlingsplatsen.

   Åtgärdade buggar:

   Chrome: Sidan beter sig numera korrekt när man håller muspekaren över ett sidelement.
   Lokal tid: Tiden visades inkonsekvent när servertiden var satt till lokal tid.
   Poster i inforutan visades som raderbara trots att de inte var det.
   Betalning – Tjäna guld: Det gick inte att klicka på sidväljaren i översikten över inbjudna spelare.
   IGM – Meddelanden: Autofyllfunktionen i mottagarfältet fungerade inte.

   T4.4 (fatcat) Patch 6.5 (3339)

   Åtgärdade buggar:

   Bygga ny byggnad: Meddelandet "illräckligt med råvaror" ska stämma överens med den byggnad som det refereras till
   Touch screen: När man zoomar på kartan så visades det fel text vid rutorna
   Rapporter: När man markerat ett meddelande som läst så kom man tillbaka till sida 1
   Farmlista: Visning av senaste mål avbryts när man byter farmlista.

   Beräknad nedtid på 5-20 minuter

   På svenska servrar kommer uppdateringen att ske onsdagen den 21 mars 2018 ~kl. 10:00 GMT+1

   På New Years Special (ts30/Nordic) kommer uppdateringen att ske onsdagen den 21 mars 2018 ~kl. 13:00 GMT+1
  • T4.4 (fatcat) Patch 6.6 (3343)

   Åtgärdade buggar:

   Uppdragsgivaren popup: Räknaren för fullgjorda äventyr visade alltid 0

   På svenska servrar utförs uppdateringen den 27 mars 2018 ~kl. 10:00.

   På ts30/NYS Nordics utförs uppdateringen den 27 mars 2018 ~kl 13:00.

   Beräknad nedtid är 5-20 minuter.
  • T4.4 (fatcat) Release 12 (3340)

   Åtgärdade buggar:

   Meddelandet "tillräckligt med resurser" medan "konstruera en ny byggnad" har omarbetats för att få rätt tid.

   Diverse andra uppdateringar.

   På svenska servrar kommer uppdateringan att ske 03.04.2018 ~10:00 GMT+2

   På ts30/NYS Nordic kommer uppdateringen att ske 03.04.2018 ~13:00 GMT+2

   Beräknad nedtid är 5-20 minuter.

   För att Travian ska fungera korrekt, så kan det behövas en rensning av cache efter uppdateringen.

   The post was edited 2 times, last by Stellamini ().

  • T4.4 (fatcat) version 15 (3354) och T4.4 (fatcat) Patch 15.3 (3372)

   Åtgärdade buggar:

   Spelarprofil: 2018 visades om inget annat födelsedatum angetts
   Textfält: Fälten för x- och y-koordinater accepterade även bokstäver och specialtecken
   Uppdragsmästarens fönster: Räknaren visade alltid 0 slutförda uppgifter
   Meddelanden: Alliansmeddelanden är numera undantagna från spamskyddet
   Inställningar: Sitterns namn syns nu medan man skriver det
   Guldklubb: Farmlista: När man har redigerat en by i farmlistan, så sparas det när man trycker på enter
   Att trycka på enter-knappen i dialogrutor fungerar nu korrekt
   Profil: Flagga: Den moldaviska flaggan visades istället för den danska flaggan
   Man får felmeddelande om man skickar mer än 10k attacker med farmlistan
   Kryssrutan för "byt hjältens huvudby" i samlingsplatsen har blivit justerad
   Meddelande: Nytt välkomstmeddelande vill nu skickas ut
   NPC-handel: Nytt felmeddelande när man försöker växla för små summor

   Beräknad nedtid är 5-20 minuter.

   På svenska spelvärldar sker uppdateringen den 18 april ~kl. 10:00 svensk tid.
   På ts30/NYS Nordic och på ts21/FaS x3 Nordic sker uppdateringen den 18 april ~kl. 13:00 svensk tid.

   The post was edited 1 time, last by Stellamini ().

  • T4.4 (fatcat) version 29 (3384)

   Åtgärdade buggar:

   Inställningarna för truppundvikande visas numera endast i huvudbyn
   De nya stammarna inkluderas numera i beräkningen för artefaktbyarnas styrka
   Uppdragsmästare: Uppdragslistan visar numera korrekt antal uppdrag
   Spelmeddelanden: visar numera rätt Travian Answers-länk
   En bugg vid x3-donationer till alliansbonusen har åtgärdats

   T4.4 (fatcat) Patch 29.4 (3403)

   Åtgärdade buggar:

   Byövertag: Allierade kunde inte erövra byar från varandra trots att lojaliteten var 0%
   Samlingsplats: Farmlista: plundringar skickades inte efter att man redigerat en farmlista

   T4.4 (fatcat)Release 35(3405)

   Åtgärdade buggar:

   Meddelandet man får när man försöker skicka råvaror under nybörjarskydd har ändrats
   När en by med ambassad blir övertagen, så blir ambassad-knappen inaktiverad

   Beräknad nedtid 5-20 minuter
   Uppdateringen sker på svenska servrar den 24 maj 2018 ~kl. 10:00 svensk tid
   Uppdateringen sker på nordiska servrar (com21 och com30) den 24 maj 2018 ~kl. 13:00 svensk tid


   Uppdateringen stoppad pga en bugg som gör att trupper svälter trots att de inte borde göra det. Ny tid för uppdateringen kommer senare.[/b]

   The post was edited 2 times, last by Stellamini ().

  • Idag vid 10-tiden har det varit uppdatering på våra servrar.

   Om ni upplever att Travian inte fungerar som det "ska" (det går inte att skicka råvaror, skicka IGM, mm), så prova att rensa cache. Ctrl+shift+delete brukar öppna sidan i webbläsaren där man rensar cache.

   Ert Travian: Legends-team
  • Åtgärdade buggar:

   Råvaruproduktionsbonusen: En skylt som saknats för att förlänga produktionsbonusen har lagts till
   Marknadsplats: Skicka råvaror: Antalet handelsmän kontrolleras nu mellan leveranserna så att rätt mängd råvaror skickas Beroende på antalet tillgängliga handelsmän
   Regioner: Spelare under radering räknas inte löngre in i den regionala poplulationen
   Marknadsplats: Specialtecken i bynamn försvann när man bytte by

   Uppdateringen kommer att ske den 7 juni 2018 ~kl.10:00
   Ingen förväntad nedtid.

   Om ni upplever att Travian inte fungerar som det "borde", så prova att rensa cache. Ctrl+shift+delete öppnar sidan för att rensa cache på de flesta webbläsarna.

   The post was edited 3 times, last by Stellamini ().

  • T4.4 (fatcat) Release 48 (3441)

   Åtgärdade buggar:
   Alliansbonus: Att donera med någon råvara misslyckas inte vid negativ veteproduktion och vetet är 0.
   Marknadsplats: När man byter by, så försvinner inte special-tecken från bynamnet längre

   På svenska servrar sker uppdateringen den 20 juni 2018 ~kl. 10:00 svensk tid.
   På ts30 NYS och ts21 FaS x3 sker uppdateringen den 20 juni 2018 ~kl. 13:00 svensk tid.


   Förväntad nedtid är ~5 till ~20 minuter.

   Om ni upplever att Travian inte fungerar som det "borde" efter uppdateringen, så prova att rensa cache. Ctrl+shift+delete öppnar sidan för att rensa cache på de flesta webbläsare.

   The post was edited 1 time, last by Stellamini ().

  • T4.4 (fatcat) Patch 48.2 (3478)

   Fixade bugg:

   - Hinken visade fel nedräkningstid.

   Uppdateringen utförs på alla spelvärldar den 28 juni 2018 ~kl. 10:00 svensk tid

   Ingen förväntad nedtid.

   Som vanligt ifall ni upplever att Travian inte fungerar som förväntat, så kan rensning av cache behöva göras. (Ctrl+shift+delete).
  • T4.4 (fatcat) Hotfix 48.5 (3495)

   En ny uppdatering kommer att installeras på våra spelvärldar.

   Fixade buggar:

   - Spelare som farmar sina egna byar får inte längre farmningspoäng

   Den här uppdateringen innehåller även en viktig förändring i spelets mekanik:

   - Spelare får inte längre offensiva/defensiva poäng samt får inte hjälte-erfarenhet när de dödar egna trupper

   Uppdateringen kommer att göras den 5 juli 2018 ~kl. 10:00 (svensk tid)

   Ingen förväntad nedtid

   Om Travian inte fungerar som det borde efter uppdateringen, radera cache:
   Ctrl+shift+delete, välj att radera från tidens början (eller liknande, kan stå olika beroende på webbläsare), bekräfta.

   The post was edited 4 times, last by Stellamini ().

  • New

   Kära spelare!

   Efter den senaste uppdateringen finns det en bugg:

   När spelare är med och försvarar så räknas inte alla försvarspoäng in för alliansen i "Veckans försvarare".

   Denna bugg har hög prioritet och det kommer en hotfix för att fixa detta inom en snar framtid.

   Vi ber om ursäkt för detta och kommer att hålla er underrättade.

   Ert Travian: Legends-team
  • New

   Kära spelare,

   Det kommer att installeras en hotfix på alla servrar.

   TRAIVBXXIV-6053 - Alliansmedlemmars nya poäng beräknas korrekt på ”Veckans försvarare”.

   Rollout: med nedtid (~1 - ~5 min)

   Date: 10.07.2018 ~16:00 svensk tid

   Vi ber om ursäkt för den korta framförhållningen.

   Om du upplever problem efter uppdateringen, vänligen prova att radera cache först.

   Så här rensar man cachepå de vanligaste webbläsarna:

   1) Tryck Ctrl+Shift+Delete
   2) Välj ”radera cache”
   3) Välj ”från tidens början” (eller liknande)
   4) Klicka på radera cache