Pinned [SE] Förändringslogg T4.4

  • T4.4 (fatcat) Snabbuppdatering 48.7 (3535)

   Åtgärdade buggar:

   - Rutan med hjälptext slutar inte längre att fungera när man växlar guld och silver
   - Det är inte längre möjligt att få en allians interna infosida att sluta fungera
   - Den felaktiga ordningen på flikarna i livestatistiken för spelvärlden har korrigerats
   - Data laddas numera korrekt när man växlar mellan farmlistor
   - Anfallsalternativet är numera avstängt för sitters när man öppnar en natarby från kartan
   - En bugg som förhindrade att spelare fick en ny inbjudan från samma allians har åtgärdats
   - Ett dialogfönster öppnas inte längre om man försöker lämna en allians och anger ett felaktigt lösenord
   - Poster dupliceras inte längre när man ändrar plundringar i farmlistan
   - Upprepade anfallskoordinater är numera förifyllda när man väljer en annan by i rapporterna
   - Felmeddelanden i farmlistan visas numera i dialogfönster

   T4.4 (deadcat) Version 102 (3542)

   Funktion:

   - Spelare kan se alliansinbjudanden i ambassaden, även om man redan har en allians

   Åtgärdade buggar:

   - En bugg som gjorde att rutan för alliansbonusen visades felaktigt när sidan uppdaterades har korrigerats
   - Karta: Skärmen rörde sig om man flyttade muspekaren till kartans sydöstra hörn
   - Samlingsplats, marknadsplats, karta: Det gick inte att klistra in båda koordinaterna tillsammans
   - Statistik: Spelare med samma värden visades på olika placering i olika flikar
   - Allians: Tilldela position: Spelarnamn klipptes av i RTL
   - Marknadsplats: Skicka råvaror: Antalet handelsmän kontrollerades inte mellan leveranser
   - Regioner: Konton som höll på att raderas av Multihunter inkluderades i regionens befolkning

   Svenska servrar: uppdateringen kommer att ske den 16 augusti 2018 ~kl. 10.00 (svensk tid)
   NYS Nordics/ts30: uppdateringen kommer att ske den 16 augusti 2018 ~kl. 13:00 (svensk tid)


   Beräknad nedtid på ~5-20 minuter.

   Om du upplever problem efter uppdateringen, vänligen prova att radera cache.

   Så här rensar man cache på de vanligaste webbläsarna:

   1) Tryck Ctrl+Shift+Delete
   2) Välj ”radera cache”
   3) Välj ”från tidens början” (eller liknande)
   4) Klicka på radera cache

   The post was edited 1 time, last by Stellamini ().

  • T4.4 (deadcat) Release 116.1 (3588)

   Åtgärdade buggar:

   TRAIVBXXIV-6168 - Sitters kommer nu att få verktygstips över den grå knappen "Acceptera" i T&C för att få information om att endast ägaren av kontot kan acceptera T&C.
   TRAIVBXXIV-5650 - I spelarprofilen så kommer inte längre backslash (\) att visas som ?92 när det används i bynamnen.
   TRAIVBXXIV-5724 - Långa bynamn förstör inte längre layouten på Hjältens egendom.
   TRAIVBXXIV-5296 - Gränssnittshjälp: Texter överlappas inte längre av andra element när bredden miskas.
   TRAIVBXXIV-5623 - Kartan: Mobil: På iOs touch screens-enheter så rör sig inte hela sidan längre när man scrollar.
   TRAIVBXXIV-5896 - Åtgärdade ett mindre layout-problem med uppdragsgivaren.
   TRAIVBXXIV-6189 - Trupper: Nybyggarnas hastighet är numera korrekt för egyptier, germaner och romare.
   TRAIVBXXIV-6080 - IGM: När man byter språkinställningarna så ändras även språket för betalningsmeddelanden.
   TRAIVBXXIV-5371 - Flikarna går nu att klicka på även nära kanten.

   Svenska servrar: uppdateringen kommer att ske den 23 augusti 2018 ~kl. 10.00 (svensk tid)
   NYS Nordics/ts30: uppdateringen kommer att ske den 23 augusti 2018 ~kl. 13:00 (svensk tid)
   Beräknad nedtid på ~5-20 minuter.


   Om du upplever problem efter uppdateringen, vänligen prova att radera cache.

   Så här rensar man cache på de vanligaste webbläsarna:

   1) Tryck Ctrl+Shift+Delete
   2) Välj ”radera cache”
   3) Välj ”från tidens början” (eller liknande)
   4) Klicka på radera cache

   The post was edited 1 time, last by Stellamini ().

  • Hej alla!

   Idag, 3 september 2018 ~kl. 15:00, kommer det att installeras en hotfix på alla våra servrar globalt. Det kommer att bli en beräknad nedtid på 5-20 minuter.

   T4.4 (deadcat) Hotfix 116.8 (3629)

   Buggar som har åtgärdats:

   TRAIVBXXIV-6289 - Stadshus: Det är möjligt att ha båda sorterna av fester och det är möjligt att starta festerna flera gånger.

   Vi ber om ursäkt för de problem som detta ställer till med.

   Om du upplever problem efter uppdateringen, vänligen prova att radera cache.

   Så här rensar man cache på de vanligaste webbläsarna:

   1) Tryck Ctrl+Shift+Delete
   2) Välj ”radera cache”
   3) Välj ”från tidens början” (eller liknande)
   4) Klicka på radera cache

   The post was edited 1 time, last by Stellamini ().

  • T4.4 (deadcat) Hotfix 116.12 (3642)

   Bugs som har fixats:
   TRAIVBXXIV-6313 - Överbelastade databaser orsakade lagg på spelservrar
   TRAIVBXXIV-6296 - Hjältens föremål: Det kan ta några sekunder att utrusta hjälten med hjälm som ger kulturpoängsbonus

   Med nedtid (~1 till ~5 minuter)

   06.09.2018 ~11:00 GMT+2 -- Globalt

   Vi ber om ursäkt för att vi inte kunnat meddela detta tidigare!

   Ert Travian: Legends-team


   Om du upplever problem efter uppdateringen, vänligen prova att radera cache.

   Så här rensar man cache på de vanligaste webbläsarna:

   1) Tryck Ctrl+Shift+Delete
   2) Välj ”radera cache”
   3) Välj ”från tidens början” (eller liknande)
   4) Klicka på radera cache
  • Kära spelare!

   Idag har följande uppdatering gjorts på våra servrar:

   T4.4 (deadcat) Hotfix 116.15 (3652)

   Buggar som rättats till:
   TRAIVBXXIV-6317 - Nybyggare som försvinner spårlöst är löst

   Nedtiden var (~1 to ~5 Minutes)
   Uppdateringen skedde:
   12.09.2018 ~11:00 GMT+2

   Vi ber om ursäkt för att vi inte kunde förvarna om detta!

   Som vanligt:
   Om Travian inte fungerar som det borde, prova att rensa cache i webbläsaren (ctrl+shift+delete).

   Ert Travian: Legends-team
  • Uppdatering för Path To Pandora

   epic-TRAIVBXXIV-5154 190.1 (3658)

   Åtgärdade buggar:
   TRAIVBXXIV-6150 - Specialfall där rapporten sade att lojaliteten minskade från ett lägre till ett högre värde ska inte längre kunna inträffa.
   TRAIVBXXIV-6301 - Bilderna för alliansmedaljer visas åter.
   TRAIVBXXIV-6304 - Uppdraget att träna 3 nybyggare markeras numera som slutfört även om man grundar en ny by innan uppdraget markerats som tillgängligt.
   TRAIVBXXIV-6309 - Statistik 2.0: Ikoner i översatta texter är inte längre felplacerade.
   TRAIVBXXIV-6314 - Bystatistik: Trupper: Egna trupper: Har spelaren flera byar ändras inte längre ordningen när sidan uppdateras.
   TRAIVBXXIV-6313 - En överbelastad databas orsakar inte längre lagg på spelservern.
   TRAIVBXXIV-6321 - AS2018: Truppernas hastighet i erövrade byar har korrigerats.
   TRAIVBXXIV-6258 - Federation: Forum: Den inbjuda alliansen kan numera se federationens forum (forumfliken).
   TRAIVBXXIV-6266 - Statistik: Alliansfliken visade tidigare endast en tom sida, även om det fanns flera allianser på servern. Detta har nu korrigerats.
   TRAIVBXXIV-6273 - AS2018: Marknadsplats: Handelsvägar: Beräkningen av antal handelsmän har korrigerats.
   TRAIVBXXIV-6275 - AS2018: Byöversikt: Trupper byter inte längre stam beroende på vilken by som är aktiv.
   TRAIVBXXIV-6255 - Mobil: Informationssidorna för byar och oaser kan nu åter öppnas från den högupplösta kartan.


   epic-TRAIVBXXIV-5154 190.2 (3661)

   Åtgärdade buggar:
   TRAIVBXXIV-6333 - Statistik: Rätt textformat används nu i den defensiva styrke-jämförelsen
   TRAIVBXXIV-6332 - Statistik: Summan av den genomsnittliga defensiva truppstyrkan visas rätt
   TRAIVBXXIV-6315 - När hjälten utrustas med föremål beter de sig numera korrekt.
   TRAIVBXXIV-6317 - Grunda by: Nybyggarna försvann, byn raderades om byn grundades när det var hög belastning på databaserna

   Denna uppdatering gäller för Path to Pandora Nordics (ts19) och kommer att ske den 20 september 2018 ~kl. 10:20 (svensk tid)
   Beräknad nedtid är ~5-20 minuter.

   The post was edited 2 times, last by Stellamini ().

  • New

   T4.4 (hotdog) version 141 (3654)

   Åtgärdade buggar:
   TRAIVBXXIV-6162 - Kulturpoäng från alliansbonusar redovisas numera separat i statistiken.
   TRAIVBXXIV-6019 - Spelet stannar inte längre kvar på samma sida (filter och sidan nollställs inte) om en spelare skickar vidare förstärkningar.
   TRAIVBXXIV-6195 - Nya byggnadsbilder har lagts till.
   TRAIVBXXIV-6315 - När hjälten utrustas med föremål beter de sig numera korrekt.
   TRAIVBXXIV-5779 - Samlingsplats, marknadsplats, karta: Det är åter möjligt att klistra in båda koordinaterna tillsammans.
   TRAIVBXXIV-6301 - Bilderna för alliansmedaljer visas åter.
   TRAIVBXXIV-6304 - Uppdraget att träna 3 nybyggare markeras numera som slutfört även om man grundar en ny by innan uppdraget markerats som slutfört.
   TRAIVBXXIV-6255 - Mobil: Informationssidorna för byar och oaser kan nu åter öppnas i hög upplösning från kartan.
   TRAIVBXXIV-6210 - Karta: Markörer för federationer och IAP:er visas numera korrekt.
   TRAIVBXXIV-5754 - Knappar som placerades felaktigt i Firefox har åtgärdats.
   TRAIVBXXIV-6207 - Stadshus: Små fester visar numera rätt mängd kulturpoäng.
   TRAIVBXXIV-6201 - Marknadsplats: Fel vid växling av råvaror har korrigerats.
   TRAIVBXXIV-6223 - IE11: Win7: Bycentrum: Det går åter att klicka på byggnaderna.

   Uppdateringen kommer att ske 25.09.2018 ~10:00 GMT+2 (svensk tid).
   Planerad nedtid är mellan 5 och 20 minuter.


   Uppdateringen är uppskjuten!

   The post was edited 1 time, last by Stellamini ().