מכירים את זה שיש שותף שלא עושה ומתלונן על הכול?

    • Speed 3x

    Would you like to know what’s going on in the Tournament 2017 Finals?
    Keep yourself updated by reading "The Corner"!