מכירים את זה שיש שותף שלא עושה ומתלונן על הכול?

    • Speed 3x