Pinned [Người tuyết] - Trận đánh "máy phóng tuyết"

  • Đây là các kho báu ẩn phía dưới:   Mình sẽ tổng hợp các bài đạt giải và trao thưởng ở bài kế tiếp.


   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!
  • Các vị trí mục tiêu có phần quà gồm:
   A15: 30 vàng
   B03: 100 điểm nhiệm vụ hàng ngày
   C13: 100 điểm nhiệm vụ hàng ngày
   F10: cuộc thám hiểm mở rộng
   G07: 100 vàng
   I02: 30 vàng
   J04: cuộc thám hiểm mở rộng
   L09: cuộc thám hiểm mở rộng
   M14: 300 vàng (giải đặc biệt - duy nhất*)
   N01: 100 điểm nhiệm vụ hàng ngày

   Những người chơi sau đây đã bắn trúng mục tiêu có phần thưởng:
   lalang357 bắn trúng G7

   hoangdiep_VN bắn trúng G7

   vuasutu_VN bắn trúng M14 (sớm nhất, giành giải đặc biệt)

   Lync bắn trúng M14 (bắn sau, hết giải đặc biệt)

   bvtv bắn trúng L9


   Như vậy:

   lalang357hoangdiep_VN nhận 100 vàng
   vuasutu_VN nhận 300 vàng
   bvtv nhận thêm 1 cuộc thám hiểm
   Lync không nhận được phần thưởng

   Vui lòng gửi tin nhắn trong game tới người nhận là Admin hoặc gửi email tới admin@travian.com.vn xác nhận email diễn đàn, tên tài khoản và máy chủ muốn nhận phần thưởng trước ngày 31/1/2018. Sau thời điểm này, phần quà sẽ biến mất.


   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!