คุณสามารถเสนอชื่อผู้เล่น "ตำนานแห่งปี 2017" ได้ที่นี่

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Would you like to know what’s going on in the Tournament 2017 Finals?
  Keep yourself updated by reading "The Corner"!

  • คุณสามารถเสนอชื่อผู้เล่น "ตำนานแห่งปี 2017" ได้ที่นี่

   ตำนานแห่งปี 2017 – เป็นการเสนอชื่อผู้เล่นที่มีผลงานโดดเด่นในการก่อสร้าง / โจมตี / ป้องกัน/ ใช้เทคนิคการประสานงาน เอาชนะศัตรูได้มากที่สุด สร้างกองทัพที่ใหญ่ที่สุดหรืออาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา อาจเป็นผู้นำหรือผู้ประสานงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ได้


   ตัวอย่าง:

   ประเภท: ตำนานแห่งปี 2017

   ผู้เ่ล่น: XXX (ชื่อฟอรั่ม YYY)

   เหตุผล: ใน [server] ผู้เล่นคนนี้ฝึกฟาแลงซ์ 1 ล้านคน และสามารถปกป้อง WW ได้สำเร็จ หลักฐาน: [optional]

   เปิดรับการเสนอชื่อถึงวันที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 11.00 . GMT+1