คุณสามารถเสนอชื่อผู้เล่น "ตำนานแห่งปี 2017" ได้ที่นี่

  By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

  • คุณสามารถเสนอชื่อผู้เล่น "ตำนานแห่งปี 2017" ได้ที่นี่

   ตำนานแห่งปี 2017 – เป็นการเสนอชื่อผู้เล่นที่มีผลงานโดดเด่นในการก่อสร้าง / โจมตี / ป้องกัน/ ใช้เทคนิคการประสานงาน เอาชนะศัตรูได้มากที่สุด สร้างกองทัพที่ใหญ่ที่สุดหรืออาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา อาจเป็นผู้นำหรือผู้ประสานงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ได้


   ตัวอย่าง:

   ประเภท: ตำนานแห่งปี 2017

   ผู้เ่ล่น: XXX (ชื่อฟอรั่ม YYY)

   เหตุผล: ใน [server] ผู้เล่นคนนี้ฝึกฟาแลงซ์ 1 ล้านคน และสามารถปกป้อง WW ได้สำเร็จ หลักฐาน: [optional]

   เปิดรับการเสนอชื่อถึงวันที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 11.00 . GMT+1