คุณสามารถเสนอชื่อผู้เล่น "ผลงานสร้างสรรค์แห่งปี 2017" ได้ที่นี่

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  The Tournament 2018 Qualification starts on the 13th June 2018!
  Don't miss Safiren's Corner!

  Dear players. Read important info about global maintenance. Please, make sure to accept new Terms and Conditions in accordance with the new GDPR law to be able to continue playing. More information here.

  • คุณสามารถเสนอชื่อผู้เล่น "ผลงานสร้างสรรค์แห่งปี 2017" ได้ที่นี่

   ผลงานสร้างสรรค์แห่งปี 2017 – เป็นการเสนอชื่อผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมด ซึ่งมีผลงานเป็นที่เข้าตาบนฟอรั่มของปี 2017 อาจเป็นเรื่องราว, รูปภาพ, วิดีโอ กลอนและอื่นๆ


   ตัวอย่าง:

   ประเภท: ตำนานแห่งปี 2017
   ผู้เ่ล่น: XXX (ชื่อฟอรั่ม YYY)
   เหตุผล: ใน [server] ผู้เล่นคนนี้ฝึกฟาแลงซ์ 1 ล้านคน และสามารถปกป้อง WW ได้สำเร็จ หลักฐาน: [optional]

   เปิดรับการเสนอชื่อถึงวันที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 11.00 . GMT+1