บัค เลื่อนเเผนที่ไม่ได้ครับ

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

We've implemented the New Combat Simulator and combat reports on the PTR server.
Check it out and provide your feedback here!

The Tournament 2018 Qualification starts on the 13th June 2018!
Don't miss Safiren's Corner!

  • บัค เลื่อนเเผนที่ไม่ได้ครับ

    หลังอัพเดท ไม่สามารถเลื่อนเเผนที่ได้ครับ

    เลื่อนได้เฉพาะ โหมดเเบนดิชตำ

    sv ts5 id Wamas รบกวนตรวจสอบด้วยครับ