อยากทราบว่าผมจะสอบถามเรื่องวิธีการเล่นได้ที่ใดบ้างครับ

  By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

  • อยากทราบว่าผมจะสอบถามเรื่องวิธีการเล่นได้ที่ใดบ้างครับ

   ในกรณีที่ t4.answers.travian.asia/ ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามของผมที่ผมต้องการครับ ถ้าเป็นไปได้ อยากได้ผู้ที่ช่วยตอบคำถามแบบ Real-Time เลยได้ยิ่งดีครับ พอดีเป็นมือใหม่หัดเล่นครับผม

   คำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้ มีอยู่

   1. การคิดโบนัสของโรงตีเหล็กนั้น ส่งผลกับทหารในหมู่บ้านไหนบ้าง?
   2. การใส่ไอเท็มของฮีโร่คิดโบนัสกับทหารอย่างไร?
   3. การส่งทหารให้เวฟติดๆกัน (บางคนเล่นเป็นวินาทีจากเมืองเดียวกัน) มีวิธีการทำอย่างไร?

   ปล. มีแนวโน้มว่าจะมาเรื่อยๆครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ :)
   I am not the best player but The best player will be me! :)
  • 1. หมายความว่าสมมติผมอัพเกรดแพรทอเรียนเต็ม ทหารจากหมู่บ้านอื่นส่งเรน มาเป็นแพรทอเรียนก็ไม่คิดโบนัสใช่ไหมครับ

   2. ถ้าผมใส่ดาบแพรทอเรียน แล้วส่งฮีโร่ไปเรน (ฮีโร่ตัวเดียวไม่มีแพรทอเรียนเดินไปด้วย) หมู่บ้านที่ฮีโร่ไปอยู่นั้นมีแพรทอเรียนเรนอยู่แล้ว แพรทอเรียนในหมู่บ้านดังกล่าวจะไม่ได้รับโบนัสใช่ไหมครับ

   มีคำถามเพิ่มเติมอีกครับ คือ

   3. ถ้าผมถอนโรงตีเหล็กออก โบนัสที่ผมได้อัพเกรดไปยังคงอยู่หรือไม่ครับ
   I am not the best player but The best player will be me! :)
  • ผมขอเสริมให้แล้วกันครับเป็นบทความเก่าที่เคยเขียนไว้แต่นำมาเล่าใหม่เพื่อให้ผู้เล่นมือใหม่หรือมือปัจจุบันได้ทราบ

   Bonus ของผลต่างของจำนวนประชากร ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ดังนี้ครับ

   โบนัสการต่อสู้ (กำแพง wall)

   -ทุทั่นส์ : 1.020*(เลเวลของกำแพง)
   -กอลส์ : 1.025*(เลเวลของกำแพง)
   -โรมันส์ : 1.030*(เลเวลของกำแพง)

   ดังนั้น โรมันที่มีกำแพง (Level 20) จะมีตัวคูณค่าป้องกัน 1.030*20 = ~1.806% ก็ คือ เพิ่มขึ้นประมาณ 80%.

   พระราชวัง (Palace)

   พระราชวังไม่ได้เพิ่มโบนัสมากเท่ากับกำแพง และ พระราชวังก็ทำงานต่างกับกำแพง โดยในขณะที่กำแพงเป็นตัวคูณของค่าป้องกัน พระราชวังจะไปเพิ่มค่าป้องกันโดยตรง และ สามารถคำนวณได้ดังนี้ครับ 2*(เลเวลของพระราชวัง)

   ดังนั้น:

   Level 1 = 2 Point Bonus
   Level 2 = 8 Point Bonus
   Level 10 = 200 Point Bonus
   .
   ..
   ...
   ....
   .....
   Level 20 = 800 Point Bonus

   โรงตีเหล็ก (Blacksmith)

   โบนัสจากโรงตีเหล็กจะได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.5% ทุกๆเลเวล.

   สูตร คือ : 1.015*(เลเวลของโรงตีเหล็ก).

   ดังนั้นที่เลเวล 20 จะได้โบนัส 34.6%

   โบนัสผลต่างของจำนวนประชากร (Morale Bonus)

   ค่าผลต่างเกิดจากผู้โจมตีที่มี pop มากกว่าผู้ป้องกัน

   - ถ้าผู้โจมตีมี pop เป็น 7.5 เท่าของผู้ป้องกัน ผู้ป้องกันจะได้โบนัสเพิ่ม 50%.

   (ผมได้หาสูตรมาได้ดังนี้)

   สูตร คือ

   โบนัสผลต่างของประชากร = (pop ผู้โจมตี / pop ผู้ป้องกัน) *(1/5)

   โบนัสป้องกันอัตโนมัติจากระบบ(Automatic defence)

   ถ้าผู้เล่นไม่แอคทีฟ หรือไม่มีทหารอยู่ในเมืองจะใช้ "automatic defence" หรือ "basic defence" มาคิดการป้องกัน ค่าป้องกันอัตโนมัติมีค่า 80 คะแนนป้องกัน, และโบนัสอื่นๆมีผลต่อค่านี้ด้วย.

   --------
   ผมไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่าประชากรต่างกันกี่เท่า ถึงจะส่งผลต่อความแข็งแรงของทหารขนาดไหนแต่ผมเพียงประมาณคร่าวๆได้ ดังนี้ครับ

   1 เท่า 20%
   2 เท่า 40%
   3 เท่า 60%
   4 เท่า 80%
   5 เท่า 100%

   นั่น หมายความถึง ถ้าประชากรของคุณต่างกับศัตรู 5 เท่าเมื่อไรคุณจะชนกับทหารศัตรูเหมือนว่าเขามีทหารเพิ่มเป็น 2 เท่าเช่นเดียวกันถ้าสงสัยวิธีการคิดลองใช้เว็บจำลองการโจมตีดูได้ครับ Travian :: Extended Combat Simulator 2.0
   --------

   Bonus ของผลต่างของจำนวนประชากร ทีมงานจะอธิบายเพิ่มเติมให้ดังนี้ครับ

   โบนัสการต่อสู้(กำแพง wall)

   -ทุทั่นส์ : 1.020*(เลเวลของกำแพง)
   -กอลส์ : 1.025*(เลเวลของกำแพง)
   -โรมันส์ : 1.030*(เลเวลของกำแพง)

   ดังนั้น โรมันที่มีกำแพง (Level 20) จะมีตัวคูณค่าป้องกัน 1.030*20 = ~1.806% ก็ คือ เพิ่มขึ้นประมาณ 80%.

   พระราชวัง (Palace)

   พระราชวังไม่ได้เพิ่มโบนัสมากเท่ากับกำแพง และ พระราชวังก็ทำงานต่างกับกำแพง โดยในขณะที่กำแพงเป็นตัวคูณของค่าป้องกัน พระราชวังจะไปเพิ่มค่าป้องกันโดยตรง และ สามารถคำนวณได้ดังนี้ครับ 2*(เลเวลของพระราชวัง)

   ดังนั้น:

   Level 1 = 2 Point Bonus
   Level 2 = 8 Point Bonus
   Level 10 = 200 Point Bonus
   .
   ..
   ...
   ....
   .....
   Level 20 = 800 Point Bonus

   โรงตีเหล็ก(Blacksmith)

   โบนัสจากโรงตีเหล็กจะได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.5% ทุกๆเลเวล.

   สูตร คือ : 1.015*(เลเวลของโรงตีเหล็ก).

   ดังนั้นที่เลเวล 20 จะได้โบนัส 34.6%

   โบนัสผลต่างของจำนวนประชากร (Morale Bonus)

   ค่าผลต่างเกิดจากผู้โจมตีที่มี pop มากกว่าผู้ป้องกัน

   - ถ้าผู้โจมตีมี pop เป็น 7.5 เท่าของผู้ป้องกัน ผู้ป้องกันจะได้โบนัสเพิ่ม 50%.

   (ทีมงานได้หาสูตรมาได้ดังนี้)

   สูตร คือ

   โบนัสผลต่างของประชากร = (pop ผู้โจมตี / pop ผู้ป้องกัน) *(1/5)

   โบนัสป้องกันอัตโนมัติจากระบบ (Automatic defence)

   ถ้าผู้เล่นไม่แอคทีฟ หรือไม่มีทหารอยู่ในเมืองจะใช้ "automatic defence" หรือ "basic defence" มาคิดการป้องกัน ค่าป้องกันอัตโนมัติมีค่า 80 คะแนนป้องกัน, และโบนัสอื่นๆมีผลต่อค่านี้ด้วย.

   --------
   ทีมงานไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะค่รับว่าประชากรต่างกันกี่เท่า ถึงจะส่งผลต่อความแข็งแรงของทหารขนาดไหนแต่ทีมงานเพียงประมาณคร่าวๆได้ ดังนี้ครับ

   1 เท่า 20%
   2 เท่า 40%
   3 เท่า 60%
   4 เท่า 80%
   5 เท่า 100%

   นั่น หมายความถึง ถ้าประชากรของคุณต่างกับศัตรู 5 เท่าเมื่อไรคุณจะชนกับทหารศัตรูเหมือนว่าเขามีทหารเพิ่มเป็น 2 เท่าเช่นเดียวกันถ้าสงสัยวิธีการคิดลองใช้เว็บจำลองการโจมตีดูได้ครับ Travian :: Extended Combat Simulator 2.0
   I Can Feel You & I Can Read You


   WE ARE Anonymous
   We are Legion.
   We do not forgive.
   We do not forget.
   Expect us.

   The post was edited 2 times, last by Nepenthes ().

  • Sv. wrote:

   ขอติดตามด้วยครับ พึ้งพัดเล่นเช่นกันครับ
   ลองไปดูรายละเอียดจากเว็บนี้นะครับ

   Travian tools & utils :: Home Page

   น่าจะพอช่วยเหลือได้บ้าง ทำคู่กันไปกับการถาม MH ครับ
   TH3 Alliance WT-H2O™ WW ระดับ 100
   TH1 Alliance Serie A™ ไม่ได้เล่น WW ลงมาล้างแค้น

   ความเป็นมืออาชีพสอนให้ทำทุกอย่างแบบมืออาชีพ มือสมัครเล่นยังไงก้อเป็นได้แค่มือสมัครเล่น :hero1:

   จะมีคนมาเสือกกับ Signature ผมอีกไหม๊เนี่ย เพิ่งรู้ว่า Signature ก้อสำคัญนะ