יום 5 - התרופה

  • יום 5 - התרופה

   New

   יום 5 - התרופה

   אז, הגיבורים שלנו עברו את המבוך ונכנסו לתוך המקדש. על שולחן האבן היו 3 בקבוקים.
   - אלו הבקבוקים של המוות הטהור - הסבירה נֵפֵרְטָרי. - שניים מהבקבוקים מכילים מחלות כה קשות, שאם נפתח אותם, כל האנשים בעולם ימותו מהן. הבקבוק הנותר מכיל תרופה למחלה קיימת שאנחנו צריכים לשפוך אל הנילוס כדי לנטרל אותה לנצח.
   הבקבוקים כאלו נוצרו רק על יד 2 כהנים - נִיל ומֵאהֵס. אנחנו יודעים שנִיל תמיד שם הצהרות אמת על הבקבוקים שהוא הכין ומֵאהֵס תמיד שם הצהרות שקריות. עלינו למצוא את הבקבוק הנכון עם התרופה. הנה מה שנכתב על כל בקבוק.

   בקבוק צהובבקבוק כחולבקבוק אדום
   התרופה כאן.התרופה כאן.לפחות שניים מהבקבוקים הללו הוכנו על ידי מֵאהֵס.   משימה: איפה התרופה? במשימה זו עליך למצוא את התרופה ולהוכיח זאת באמצעות פרסום הלוגיקה כאן.   שמות הזוכים:
   Mentoss
   Mr.Paranoid_IL
   IC3C

   אנא פנו אלי בפרטי לקבלת הפרס.


   לכל שאלה, בקשה, טענה והמלצה אתם מוזמנים לפנות לתמיכה במשחק.
   מחכים לכם!

   The post was edited 1 time, last by Knuckles ().

  • New

   Knuckles wrote:

   בקבוק צהובבקבוק כחולבקבוק אדום
   התרופה כאן.התרופה כאן.לפחות שניים מהבקבוקים הללו הוכנו על ידי מֵאהֵס.


   משימה: איפה התרופה? במשימה זו עליך למצוא את התרופה ולהוכיח זאת באמצעות פרסום הלוגיקה כאן.

   שקללתי את כל האפשרויות ופסלתי מה שלא הגיוני.

   אמת אמת אמת - לא הגיוני כי אם 2 שקר אז לא יכול להיות שהכל אמת.
   אמת אמת שקר - לא יכול להיות, כי התרופה נמצאת רק באחת מהן.
   אמת שקר אמת - לא הגיוני כי אם 2 שקר אז לא יכול להיות שיש 2 אמת.
   שקר אמת אמת - לא הגיוני כי אם 2 שקר אז לא יכול להיות שיש 2 אמת.

   אמת שקר שקר - לא אפשרי כי אם לפחות 2 לא הוכנו ע"י מאהס, לא יכולים להיות 2 שקרים.
   שקר אמת שקר - לא אפשרי כי אם לפחות 2 לא הוכנו ע"י מאהס, לא יכולים להיות 2 שקרים.
   שקר שקר שקר - לא אפשרי כי אם לפחות 2 לא הוכנו ע"י מאהס, לא יכולים להיות 3 שקרים.

   שקר שקר אמת - אפשרי, היחיד שאפשרי ואם 2 הוכנו ע"י מאהס, זה אומר שזה השניים הראשונים, מה שאומר שהבקבוק האדום הוא התרופה.
   לא משנה מה אנשים אומרים לך
   מילים ורעיונות יכולים לשנות את העולם.

   CoPaXoN il4

   ממים טרויאן
  • New

   אם את הבקבוק הצהוב הכין ניל משמע את הבקבוק הכחול הכין מאהס (ולהיפך) כי אם אחד הבקבוקים הינו הבקבוק הרצוי האמרה על הבקבוק השני חייבת להיות שקר.
   זאת אומרת שבאחד המקרים שאנו לוקחים בחשבון - כחול וצהוב - הכין את אחד מהם ניל ואת אחד מהם מאהס.
   עתה נגיע לבקבוק האדום.
   אם ניל הכין את האדום זאת אומרת שמאהס הכין לפחות שני בקבוקים וזה לא הגיוני כי כבר אמרנו שאחד מהם (כחול או צהוב) חייב להיות ניל ולכן מקרה זה נפסל.
   אם מאהס הכין את האדום זאת אומרת שמאהס הכין רק בקבוק אחד (כי ההצהרה שמאהס הכין לפחות 2 חייבת להיות שקרית. גם זה לא מסתדר עם המקרה כי כבר רשמנו שאם את אחד מהבקבוקים האחרים הכין ניל את השני חייב להכין מאהס, ולכן נפסל.

   פסלנו את האופציה של הכחול והצהוב אבל לשם שלמות ההסבר נפרט עוד.
   אם את הבקבוק האדום הכין מאהס אזי את שני הבקבוקים האחרים הכין ניל (האמרה שמאהס הכין לפחות 2 היא שקר). אופציה זו נפסלת מפני שאם ניל הכין את שני הבקבוקים האחרים אז שניהם הבקבוקים הרצויים.

   הבקבוק בו מצויה התרופה הינו הבקבוק האדום מפני שזו האופציה היחידה שמסתדרת. אם ניל הכין את הבקבוק האדום אז האמרה שמאהס הכין לפחות 2 בקבוקים נכונה. אם האמרה נכונה אזי הוא הכין את הכחול והצהוב ולכן התרופה לא מצוייה באף אחד מהם, מה שמשאיר אותנו עם בקבוק אחד - הבקבוק האדום.
   ilx25 - Pegasus
  • New

   נוכיח בדרך השלילה.
   נניח תחילה שהתרופה נמצאת בבקבוק הכחול. במקרה זה, הבקבוק הוכן על ידי ניל. מכיוון שישנו רק בקבוק אחד עם תרופה, ההצהרה על הבקבוק הצהוב שקרית, כלומר, הוא הוכן על ידי מאהס.
   נותר לעסוק בבקבוק האדום:
   1. אם הוא הוכן על ידי ניל ההצהרה עליו אמורה להיות נכונה, אך במצב זה מאהס הכין רק בקבוק אחד - התקבלה סתירה.
   2. אם הוא הוכן על ידי מאהס ההצהרה עליו שקרית, כלומר, מאהס הכין בקבוק אחד לכל היותר, אך במקרה זה מאהס הכין את הבקבוק הצהוב והאדום - התקבלה סתירה.
   לכן, הבקבוק הכחול לא מכיל את התרופה, ומשיקולי סימטריה גם הבקבוק הצהוב לא יכיל אותה (הפעלת אותה הלוגיקה עבור הצהוב).
   לכן, הבקבוק האדום מכיל את התרופה - נבדוק זאת.
   בהנחה והבקבוק האדום מכיל אותה, ההצהרות על הבקבוק הצהוב והכחול שקריות - הם הוכנו על ידי מאהס.
   לכן, לפחות 2 בקבוקים הוכנו על ידי מאהס, משמע שההצהרה על הבקבוק האדום נכונה - הוא הוכן על ידי ניל.
   רק במצב זה כל ההצהרות מתיישבות עם נתוני השאלה, ולכן הבקבוק האדום מכיל את התרופה.
   רעמסס השני, NYS
   new years special - רעמסס השני
   "זה לא השבט, זה הצוות" (אנונימי)
  • New

   אוקי יש לי פתרון כנראה והוא שהבקבוק האדום מכיל את התרופה ואילו הצהוב והכחול מכילים רעל.

   הלוגיקה:
   בוא נלך לפי מה שכתוב בבקבוק האדום "לפחות שניים מהבקבוקים הוכנו על ידי מאהס השקרן".
   במידה וזה נכתב ע"י מאהס זאת אומרת שזה שקר, לכן רק בקבוק אחד הוכן ע"י מאהס וזהו הבקבוק האדום.
   זאת אומרת שהכחול והצהוב הוכנו על ידי ניל ונתון שניל דובר אמת, לכן אין סיכוי שניל הכין את הכחול והצהוב מכיוון שנתון שיש רק תרופה אחת ועל הבקבוקים כתוב התרופה כאן וניל דובר אמת, לכן הבקבוק האדום הוכן על ידי ניל, ומכיוון שזה אמת, מאהס הכין את הכחול והצהוב ומכיוון שמאהס משקר, הבקבוק האחרון שנותר הוא האדום שהוכן על ידי ניל וזהו הבקבוק שנמצאת בו התרופה.

   שרת 4
   שם משתמש: .1.
  • New

   הפתרון: הבקבוק האדום הוא תרופה.

   הסבר:
   או כחול או צהוב או שניהם חייבים להיות שקר (יש רק בקבוק אחד עם תרופה ושניהם טוענים שהם התרופה)

   נניח שאדום הוא שקר,
   נקבל שגם אדום וגם אחד לפחות מכחול וצהוב הוא שקר, וזה סותר את ההנחה שאדום שקר.
   לכן אדום הוא אמת.

   ואם אדום הוא אמת אז שני בקבוקים הם שקר ולכן התרופה לא נמצאת בכחול או בצהוב
   לכן קיבלנו שהתרופה באדום (צהוב=שקר, כחול=שקר, אדום=אמת)
  • New

   מניחים שהבקבוק האדום נכתב על ידי מאהס. זאת אומרת שהכתובת הוא שקרית וניל הכין לפחות 2 בקבוקים
   כלומר 2 או 3 בקבוקים. בגלל שאנחנו מניחים שמאהס כתב את הכתובת על הבקבוק האדום זאת אומרת הוא הכין אותו אז ניל כיביכול הכין וכתב את הצהוב והכחול.
   מפני שהכחול והצהוב שניהם אומרים שהתרופה נמצאת בבקבוק שלהם חזקה על אחת מהן לפחות להיות שקר.
   משמע שניל לא כתב את שניהם. כלומר ההנחה שמאהס כתב את הבקבוק האדום היא שגויה והיא באמת נכתבה על ידי ניל. ואם הבקבוק האדום נכתב על ידי ניל זאת אומרת בגלל שנאמר בה שלפחות 2 מהן הוכנו על ידי מאהס
   אז הצהוב והכחול נכתבו מאהס ואם הן נכתבו על ידי מאהס הכתובת עליהן חייבת להיות שקרית ובגלל שהכתובת בשניהם אומרת שהתרופה כאן אז התרופה לא נמצאת בשני הבקבוקים הספציפיים האלה.
   אז הבקבוק היחיד שנשאר זה הבקבוק האדום שבתוכו נמצאת התרפה למחלה הקיימת.

   שם שחקן: אליהו
   שרת ספיישל השנה החדשה
  • New

   לפי דעתי זה לא הצהוב ולא הכחול
   כי לא הגיוני שגם הוא וגם עוד אחד יהיו שקר
   כי אם זה כך ורק אחד הוכן על ידיו ולא שתיים אז הוא דובר אמת
   ולאיכול להיות שהצבעים האחרים אמת
   לול שרת מהיר
  • New

   התרופה נמצאת בבקבוק שעליו כתוב "לפחות שניים מהבקבוקים הללו הוכנו על ידי מֵאהֵס".
   הסבר: אם את הכיתוב הזה היה כותב מאהס, אז הוא היה שקר ואז זה אומר שלמעשה רק בקבוק אחד או 0 הוכנו ע"י על ידו.
   0 לא הגיוני, כי ידוע שיש תרופה אחת ולכן לא את 2 האחרים כתב ניל
   1 לא הגיוני, כי זה רק הבקבוק הזה עצמו ואז זה שוב יוצא שאת 2 האחרים כתב ניל.
   כלומר, ניל כתב את זה, ומאחר וזה אמת אז מאהס כתב את 2 האחרים ולכן הם רעל, מה שמשאיר רק את הבקבוק הזה להיות התרופה
  • New

   התרופה נמצאת בבקבוק האדום.

   הסבר: נסתכל על הכתוב על הבקבוק האדום האומר: " לפחות שניים מהתרופות נוצרו ע"י האיש שמשקר".
   מי הכין את התרופה הזאת?

   שתי אפשרויות:
   1. האיש השקרן.
   בכזה מיקרה, מה שכתוב שם זה שקר. כלומר, האיש השקרן לא ייצר לפחות שני בקבוקים אלא מקסימום 1. כלומר, האיש השקרן ייצר רק את הבקבוק האדום. כלומר, את שני התרופות האחרות ייצר האדם שדובר אמת. אבל על שניהם כתוב שזו התרופה וזה לא יכול להיות.
   מסקנה שהאפשרות הזאת לא יכולה להיות והתשובה היא האפשרות השנייה.

   2. האיש שדובר אמת ייצר את הבקבוק האדום.
   ומה שכתוב שם אמת. כלומר, האיש השקרן ייצר שני בקבוקים לפחות.
   כלומר, האיש השקרן ייצר את שני הבקבוקים האחרים ( כי האיש האמת ייצר כאמור את הבקבוק האדום).
   על שני הבקבוקים כתוב שזו התרופה, והשקרן ייצר אותם - כלומר מה שכתוב שם זה שקר.
   כלומר, שניהם לא התקופות.
   ולכן התרופה היא בבקבוק האדום.
  • New

   הבקבוק עם האמירה הנכונה הוא הבקבוק האדום. למה?

   לפי הבקבוק הזה לפחות שני בקבוקים הוכנו על ידי כוהן עם הצהרות שקר - דבר שמתאים לכך ששני הבקבוקים האחרים שטוענים שהם הנכונים הם בעצם שקר.
   בשני הבקבוקים האחרים, אם אחד מהם נכון אז הבקבוק האדום בהכרח יהיה לא נכון - דבר בלתי אפשרי כי אז זה אומר שגם הבקבוק השני נכון ולא ניתן להחליט ביניהם.
   בגלל זה רק הבקבוק האדום יכול להיות נכון.

   עולם IL4
   שחקן SHADOWLADY
  • New

   האדום הוא הנכון. אסביר זאת בדרך השלילה.
   אם על האדום כתוב שקר, זה אומר שאו 0 תוויות הן שיקריות או תווית אחת - התווית שעל האדום. מכאן, השתיים האחרות אומרות אמת - דבר שלא יכול להיות כי יש רק תרופה אחת.
   מכאן - על האדום כתוב אמת. כלומר, 2 תוויות סה"כ הן שקר, כלומר - השתיים שכתוב עליהן "התרופה כאן" הן שקר, => האדום הוא הבקבוק עם התרופה.
  • New

   אם מהאס רשם את ההצהרה על הבקבוק האדום המשמעות היא שהוא לא הכין לפחות 2 בקבוקים - כלומר שני הבקבוקים האחרים הוכנו על ידי ניל. מאחר ו-2 הבקבוקים נושאים תווית שאומרת "התרופה כאן" לפחות אחד מהם חייב להיות שקרי, כלומר, שמהאס הכין אותו. לכן, מאהס לא היה יכול להכין את הבקבוק האדום, וההצהרה על הבקבוק האדום היא בהכרח של ניל. אם ההצהרה על הבקבוק האדום נכונה - המשמעות היא ששני הבקבוקים האחרים הוכנו על ידי מאהס, והתוויות על שניהם שקריות. לכן התרופה לא נמצאת באף אחד מהם אלא בבקבוק האדום.

   שם שחקן - יהונתן
  • New

   הבקבוק האדום.
   בהנחה והכתוב על הבקבוק האדם נכתב על ידי ניל דובר האמת.
   שני הבקבוקים האחרים הם רעל מכיוון והכיתוב עליהם 'התרופה כאן' הם שקר.

   בנוסף, רק בקבוק אחד יכול להיות התרופה לכן
   לא יכול להיות שההצהרה שלפחות שניים מהבקבוקים הוכנו על ידי מאהס היא שקרית.
  • New

   "לפחות שניים מהבקבוקים הללו הוכנו עעל ידי מאהס." כלומר יכול להיות שקרי ויכול להיות אמיתי
   אם זה אמיתי: (נכתב על ידי ניל)
   אז שתי ההצהרות על הבקבוק הצהוב והכחול הם שקריות
   כלומר אם רשום התרופה כאן על שניהם אז התרופה לא באף אחד מהם והיא בבקבוק האדום.
   אם זה שקרי:(נכתב על ידי מאהס)
   זאת אומרת שרק בקבוק אחד הוכן על ידי מאהס וזה האדום שרשום עליו "לפחות שניים מהבקבוקים הלוו הוכנו על ידי מאהס"
   אז ניל יצר את הבקבוק הצהוב והבקבוק הכחול דבר שלא יכול לקרות מכיוון שניל כותב רק דברי אמת ואנחנו יודעים שרק בקבוק אחד יכול להיות התרופה ולא שניים
   כלומר התרחיש בו מה שרשום על הבקבוק האדום הוא שקרי(נכתב על ידי מאהס) לא יכול להתקיים ולכן התרחיש הוא שמה שרשום על האדום הוא אמיתי ולפיכך נתייחס לתרחיש שהוא אמיתי שרשמתי בתחילת התשובה


   name: kosemek
  • New

   Skip wrote:

   "לפחות שניים מהבקבוקים הללו הוכנו עעל ידי מאהס." כלומר יכול להיות שקרי ויכול להיות אמיתי
   אם זה אמיתי: (נכתב על ידי ניל)
   אז שתי ההצהרות על הבקבוק הצהוב והכחול הם שקריות
   כלומר אם רשום התרופה כאן על שניהם אז התרופה לא באף אחד מהם והיא בבקבוק האדום.
   אם זה שקרי:(נכתב על ידי מאהס)
   זאת אומרת שרק בקבוק אחד הוכן על ידי מאהס וזה האדום שרשום עליו "לפחות שניים מהבקבוקים הלוו הוכנו על ידי מאהס"
   אז ניל יצר את הבקבוק הצהוב והבקבוק הכחול דבר שלא יכול לקרות מכיוון שניל כותב רק דברי אמת ואנחנו יודעים שרק בקבוק אחד יכול להיות התרופה ולא שניים
   כלומר התרחיש בו מה שרשום על הבקבוק האדום הוא שקרי(נכתב על ידי מאהס) לא יכול להתקיים ולכן התרחיש הוא שמה שרשום על האדום הוא אמיתי ולפיכך נתייחס לתרחיש שהוא אמיתי שרשמתי בתחילת התשובה


   name: kosemek
   עולם משחק: il4