Cần thông tin về cách chơi trên máy chủ F&S

  • Cần thông tin về cách chơi trên máy chủ F&S

   • A e đã từng chơi trên máy chủ F&S cho xin hướng dẫn cơ bản về cách chơi trên sv này với. Ví dụ như khi mình tạo acc thì được chọn luôn 1 trong các vùng có điểm chiến thắng trên bản đồ hay là vẫn chọn các hướng như sv thường rồi mới lập làng 2 ở khu có điểm chiến thắng sau.
  • superku wrote:


   • A e đã từng chơi trên máy chủ F&S cho xin hướng dẫn cơ bản về cách chơi trên sv này với. Ví dụ như khi mình tạo acc thì được chọn luôn 1 trong các vùng có điểm chiến thắng trên bản đồ hay là vẫn chọn các hướng như sv thường rồi mới lập làng 2 ở khu có điểm chiến thắng sau.

   Khi bạn reg acc thì vẫn chỉ chọn được 4 khu như sv thường. Sau đó hệ thống sẽ lựa cho bạn 1 toà độ ngẫu nhiên trong khu bạn đã lựa.
   Số điểm chiến thắng trong vùng bạn đang ở đã được hệ thống tự xếp đặt tùy theo cấp bậc của cổ vật có ở vùng đó.
   Tổng dân số của vùng bạn đang ở phải đạt trên 4000 (tùy theo số người chơi từng server) thì bạn mới có thể lên làng mới ở vùng bên cạnh.
   Có nghĩa là bạn không thể lấy cap ngon ở vùng bên cạnh nếu số pop của vùng bạn chưa đạt được 4000.
   Và cũng có nghĩa là bạn chỉ có thể lên làng 2 ở vùng bên cạnh, không thể lấy cap ngon ở trên núi như server thường.
  • superku wrote:

   Chỉ thấy thông báo 15h mở sever mà chả thấy nói lúc nào cho đăng ký nhỉ, chả nhẽ 15h mới đăng ký rồi chờ mail kích hoạt nữa
   Bây giờ ko còn đăng ký trước nữa. Khi server mở thì các bạn có thể đăng ký và kích hoạt rồi chơi luôn.