Seri cuộc thi - ngày 5: Bên trong thánh phòng

 • Giải thích:
  - Xét nhãn lọ màu đỏ ghi có ít nhất 2 lọ do Menes tạo ra.
  + Nếu đúng -> Lọ màu đỏ của Nil tạo ra. 2 lọ còn lại là do Menes tạo gán sai nhãn đều là chất độc -> Hợp lý.
  + Nếu sai -> Lọ màu đỏ của Menes tạo ra và Menes chỉ tạo ra 1 lọ -> có 2 lọ thuốc chữa bách bệnh -> sai.

  =>> Đáp án: Lọ thuốc chữa bách bệnh là lọ màu đỏ.

  tài khoản: tbvyuchjno1204@gmail.com
  server: Fire and Sand x3
 • Giả sử lọ màu đỏ của menes chế tạo --> lọ đỏ sai sự thật --> chỉ có 1 lọ đỏ của menes --> lọ vàng và xanh của nil. nhưng chỉ có 1 lọ là nước thánh --> loại khả năng
  Giả sử lọ màu đỏ của nil chế tạo --> lọ đỏ đúng sự thật --> lọ vàng và xanh của menes là thuốc độc --> nước thánh là lọ màu đỏ. hợp lí --> Chọn lọ màu đỏ
 • Đáp án: lọ đỏ chữa bách bệnh
  HIEUKEN TS29

  Trường hợp 1: 3 lọ của Menes-> lọ 3 của menes->lọ 3 nói đúng sự thật->lọ 3 k thể là menes vì menes nói sai sự thật->loại.
  Trường hợp 2: 1 lọ của Menes
  2.1: lọ vàng hoặc xanh của menes-> lọ đỏ của Nil-->lọ đỏ đúng sự thật, ít nhất 2 lọ của menes->vô lí->loại
  2.2 : lọ đỏ của menes-> 2 lọ kia của nil đều là thuốc chữa bách bệnh(đầu bài chỉ có 1 lọ chữa bách bệnh) ->vô lí->loại
  Trường hợp 3: 0 lọ của menes, 3 lọ của nil->2 lọ chữa bách bệnh-vô lí->loại
  Trường hợp 4: 2 lọ của menes->lọ đỏ đúng sự thật->lọ đỏ của Nil->lọ vàng và xanh của Menes->lọ vàng và xanh viết sai->lọ vàng và xanh là thuốc độc->lọ đỏ là thuốc chữa bách bệnh->đáp án lọ đỏ.
 • bình đỏ là thuốc.
  suy luận:
  -nếu bình vàng là thuốc => đó là lời nhắn của Nil => lời nhắn trên bình đỏ là của Menes => không đúng bản chất của Menes (loại).
  -nếu bình xanh là thuốc => suy luận tương tự như trên.
  -nếu bình đỏ là thuốc => lời nhắn trên 2 bình vàng và xanh là của Menes (đúng bản chất), lời nhắn trên bình đỏ là của Nil (đúng bản chất). Vậy bình đỏ là thuốc.
 • acc: anhyeuhin
  sv ts29
  trả lời: Lọ màu đỏ là Thuốc thánh chữa bách bệnh
  do Menes là người chế ra 2 lọ thuốc theo dữ kiện trong câu hỏi seri ngày 6 nên suy ra nhãn dán đúng sự thật, và là lọ thuốc do Nil chế ra, vậy 2 lọ còn lại là 2 lọ có nhãn dán sai sự thật và là thuốc độc :v
 • nếu nhãn lọ đỏ là sai:(vậy nội dung đúng là có ít hơn 2 lọ sai nhãn)
  vậy chỉ có duy nhất một lọ ghi sai nhãn trong 3 lọ.
  mà đỏ đã sai rồi nên vàng và xanh phải cùng đúng -> mâu thuẫn
  vậy suy ra nhãn lọ đỏ đúng.
  đỏ đúng vậy 2 cái còn lại phải sai. vậy lọ đỏ là lọ giữ viên thuốc chữa bách bệnh
 • lọ màu đỏ là là thuốc chữa bệnh.
  Lý do: -chỉ có 1 lọ thuốc chữa bệnh
  -Nils luôn nói đúng sự thật
  -Menes luôn nói sai sự thật
  Dễ thấy lọ màu vàng và màu xanh đều cùng ghi "đây là lo thuốc chữa bách bệnh".Giả sử lọ của Nils nằm 1 trong 2 lọ này,vì chỉ có duy nhất 1 lọ thuốc chữa bệnh nên lọ còn lại chắc chắn là của Menes => lúc này ta xét lọ màu đỏ: 2 Trường hợp:
  1.nếu lọ màu đỏ của Nils thì lúc này ta có 2 lọ thuốc từ Nils trong khi nhãn đỏ ghi:" có ít nhất 2 lọ của Menes" => mâu thuẫn => loại
  2.nếu lọ màu đỏ của Menes thì lúc này ta có 2 lọ thuốc từ Menes => lại đúng với nhãn của lọ màu đỏ , trong khi menes luôn nói sai=> mâu thuẫn=> loại.

  Vậy chắc chắn lọ màu đỏ của Nils, và vì Nils luôn nói sự thật => chắc chắn 2 lọ thuốc màu vàng và xanh đều của Menes, và lúc này ta có nhãn của 2 lọ vàng và xanh ghi:" Thuốc chữa bách bệnh là ở đây " sai sự thât => lọ màu đỏ chính là thuốc chữa bách bệnh và đồng thời cũng là lọ thuốc của Nils.
  acc XZ_hunter
  server vn20 fire and sand x3 speed
 • 1. Nhãn trên lọ đỏ: Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes

  - Nếu là sai (do Menes dán): thì sẽ chỉ có 1 lọ của Menes, 2 lọ của Nil (ghi đúng), nhưng vì 2 lọ còn lại đều ghi là thuốc chữa bách bệnh => SAi vì chỉ có 1 lọ thuốc chữa bách bệnh.
  - Vậy lọ đỏ là của Nil dán, đồng thời do có 2 lọ của Menes.

  2. Nhãn trên lọ xanh, vàng đều do Menes dán và sai với công dụng của nó ==> 2 lọ xanh, vàng là thuốc độc.

  ==> Lọ đỏ là thuốc chữa bách bệnh.

  Acc Linhlinh, server TS1.
  SÁNG CAFE, CHIỀU ĐÁ BÓNG KÈM UỐNG BIA, ĐÊM ÔM VỢ NGỦ ...
 • Đáp án: Lọ thuốc thánh chữa bách bệnh là lọ màu đỏ
  Giải thích: Trong 3 lọ có 1 lọ nước thánh và 2 lọ thuốc độc nhưng nhãn của 3 lọ thuốc không có lọ nào ghi là lọ thuốc độc --> Nil chỉ tạo ra 1 lọ thuốc và đó chính là lọ thuốc thánh, 2 lọ thuốc độc còn lại là do Menes tạo ra --> nhãn dán của lọ màu đỏ nói đúng sự thật --> lọ màu đỏ là của Nil --> lọ màu đỏ là lọ thuốc thánh.
 • Xét 2 trường hợp:
  1. Lọ màu đỏ là của Nil: Vậy lọ màu xanh và lọ màu vàng là của Menes => Lọ màu xanh và lọ màu vàng là thuốc độc => Lọ màu đỏ là thuốc chữa bệnh
  2. Lọ màu đỏ là của Menes: Vậy lọ màu xanh và lọ màu vàng là của Nil => Lọ màu xanh và lọ màu vàng là thuốc chữa bệnh. Điều này sai với đề bài (có 1 lọ thuốc chữa bệnh)
  Do đó, đáp án là: Lọ màu đỏ là thuốc chữa bệnh.
  Tài khoản: typhn
  Server: TX3
 • Lọ màu đỏ là thuốc thánh chữa bách bệnh, vì Nil luôn nói thật nên có thể xác định Menes chế tạo 2 lọ màu xanh và màu vàng, đó là thuốc chứa chật kich độc khi Menes luôn dán sai sự thật về công dụng của thuốc
 • Đáp án ngày 5: Lọ màu đỏ là thuốc chữa bách bệnh do Nil tạo ra, còn lọ màu vàng và xanh là thuốc kịch độc do Menes chế ra.

  * Bài có đáp án đúng chỉ đạt yêu cầu khi có đưa ra cách suy luận đúng
  * Một trong những cách suy luận ngắn gọn là: Nếu bình màu đỏ do Menes làm ra dẫn tới mẫu thuẫn 2 bình thuốc thánh, vậy bình màu đỏ do Nil tạo ra và kiểm tra 2 bình còn lại hợp lý với mọi điều kiện.


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!
 • Đã có nhiều bạn có đáp án và suy luận phương pháp đúng để tìm ra lọ màu đỏ.

  Chúc mừng các bạn mang bài viết số 15; 17; 33 đã may mắn mỗi bạn nhận 60gold cho ngày thứ 5

  fpttan; maximic_VN; binhdong06  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

  The post was edited 1 time, last by Matrix ().