Seri cuộc thi - ngày 6: Xác ướp của Thành Cát Tư Hãn

  #AskTravian - Episode 4 is now available! Watch it here!

  • đáp án:
   R1: gl18
   R2: Qhbđ
   R3: Câck
   Đúng như ad nói đáp án trên nhiều người trả lời đúng nhưng suy luận sai. Lúc đầu em cũng nghĩ đề sai nhưng sau khi ad nói em mới biết em và mọi người suy luận đều sai logic nên em xin suy luận lại như sau mong ad và mọi người chỉ giáo:
   Theo thông tin ghi trên rương ta dễ dàng suy ra:
   Thông tin r1 => r1 : gl18, r2 : qhbđ, r3: câck
   Thông tin r2 => r1: gl18, r2 : qhbđ, r3: câck
   Thông tin r3 => r1 : qhbđ, r2 : gl18, r3 : câck
   Từ suy luận trên ta khẳng định theo yêu cầu đề bài => r3 : chắc chắn là câck
   Đối chiếu thông tin ghi trên rương => r1, r2 thỏa mãn yêu cầu Đ - Đ và Đ - S mà ko thể biết rõ rương nào là Đ Đ rương nào là Đ S.
   Từ đó suy ra r3 là S S theo thông tin trên rương là r1 : qhbđ, r2 : gl18 => kết quả đúng phải là ngược lại r1 : gl18, r2 : qhbđ.
   Sau khi suy luận ta có kết quả như trên đầu tiên nhưng khi đối chiếu thông tin trên 3 rương ta thấy thông tin r1 và r2 đều đúng như kq từ đó nhiều người trong đó có em nói đề ra sai, còn 1 số thì lờ đi điểm sai đó chỉ khẳng định kqua.
   Nhưng xét lại ta thấy cái vô lý đó chỉ đk phát hiện khi ta tìm ra kqua nên không phải đề ra sai mà do chúng ta chưa suy luận đúng cách thôi. Em giả sử nếu sửa lại thông tin r1 r2 để phù hợp kqua thì chắc ko còn ai thắc mắc gì nhưng đặt trong hoàn cảnh của Mark đang thám hiểm và dù đề sai hay đúng kết quả vẫn chỉ có 1 thì ta quan tâm đề sai hay đúng làm j. Mark đang thám hiểm và đó là những gì Mark có được chỉ có suy luận của Mark đúng hay sai mà thôi chứ Mark ko thể đào mộ ông Thành cát tư hãn lên hỏi hình như đề sai được. Em xin hết.
   Gl18 : giáng long thập bát chưởng
   Qhbđ : quỳ hoa bảo điển
   Câck : cửu âm chân kinh
   R1 : rương 1
   R2 : rương 2
   R3 : rương 3
  • 1 rương dán cả 2 sự thật: + rượng 1 dán 2 sự thật --> rương 3 là cửu âm chân kinh
   + rương 2 dán 2 sự thật --> rương 3 là cửu âm chân kinh
   + rương 3 dán 2 sự thật --> rương 3 là cửu âm chân kinh
   => rương 3 là cửu âm chân kinh
   mà rương 1 và 2 đều chỉ ra rằng rương 3 có cửu âm --> rương 3 dán 2 thông tin sai
   => rương 1 là giáng long thập bát chưởng và rương 2 là quỳ hoa bảo điển

   tổng kết: rương 1 là giáng long thập bát chưởng
   rương 2 là quỳ hoa bảo điển
   rương 3 là cửu âm chân kinh
  • New

   Có 6 trường hợp và không có trường hợp nào có 1 đúng 1 sai, 2 đúng và 2 sai. Vậy không có đáp án đúng.
   Mark sẽ tự mở rương ra lấy bí kíp và đọc tiêu đề để biết được bí kíp gì thay vì ngồi giải :)))
   Images
   • Untitled.png

    35.24 kB, 1,063×441, viewed 3 times
  • New

   Câu hỏi quá hóc búa nên đành phải suy luận và chọn đáp án logic nhất :(

   Thay vì sử dụng dữ liệu nhãn dán để giải thì dùng làm nghiệm để thử.
   Ký hiệu:
   + Đúng: D - Sai: S
   + G: GLTBC + Q: QHBD + C: CACK

   Làm phép giao hoán các rương ta có 6 trường hợp, ứng mỗi trường hợp ta sẽ xem lại các nhãn như sau:


   TH1GQC
   DDSSai 1 dữ liệu
   DDS
   TH2GCQ
   SDSSai 2
   SSS
   TH3QGC
   SSDSai 1
   DDD
   TH4QCGSai 2
   SSD
   SSS
   TH5CQG
   DSSSai 2
   SSS
   Th6CGQ
   SSSSai 2
   SSD

   Dựa vào bảng trên ta sẽ chọn TH 1 và 3 do có ít dữ liệu bị sai nhất. Tiếp tục kiểm tra 2 TH này bằng cách dùng phép thử bằng thông tin dán nhãn theo đề bài: số thứ tự tương ứng với thứ tự suy luận
   TH1-16G5Q4C
   1D9S7S
   2D3D8S

   => Suy luận từ 1 đến 8 là logic, chỉ bước 9 cuối cùng là ko chính xác
   TH1-25G6Q4C
   9S1D7S
   3D2D8S

   => Suy luận từ 1 đến 8 là logic, chỉ bước 9 cuối cùng là ko chính xác
   => Các TH 1-x và TH3-x còn lại đều sai từ những bước đầu tiên. Do đó, ta chấp nhận kết quả tương đối nhất là:
   Rương 1: GLTBC
   Rương 2: QHBĐ
   Rương 3: CACK

   Dark Sin. Ts20.travian.com.vn
  • New

   Sinbad wrote:

   rương 1 chứa giáng long thập bát chưởng
   rương 2 chứa quỳ hoa bảo điển
   rương 3 chứa cửu âm chân kinh
   cách thức : dựa vào gợi ý để loại trừ

   giả sử rương 1 là rương dán 2 thông tin đúng -> 2 rương còn lại phải có 1 rương toàn sai và 1 rương 1 sai 1 đúng, tuy nhiên khi áp dụng thông tin rương 1 thì rương 2 sẽ có 2 thông tin đúng -> sai
   giả sử rương 3 là rương dán 2 thông tin đúng -> 2 rương còn lại phải có 1 rương toàn sai và 1 rương 1 sai 1 đúng, tuy nhiên khi áp dụng thông tin rương 3 thì 2 rương còn lại đều có 1 thông tin đúng -> ko có rương toàn sai -> sai
   => cho rương 2 là rương toàn đúng, khi áp dụng thông tin rương 2 sẽ có rương 1 là rương cho thông tin 1 sai 1 đúng, rương 3 là rương toàn sai -> đáp án.

   _Người chơi : Sinbad
   _Sever : Ts29
   Mình xin sửa lại đáp án là ko xác định đc
   Vì khi cho rương 2 là rương cho 2 thông tin đúng, khi áp dụng thông tin rương 2 thì 2 thông tin cho ở rương 1 lại hoàn toàn đúng -> có 2 rương đều cho thông tin đúng ( trong khi đề chỉ có 1 rương cho thông tin đúng )
  • New

   Ngồi nghĩ mãi theo cái suy luận từng trường hợp từng rương 1 đúng 100% thì nhiệm thấy cứ mải theo đề mà xét cả 3 rương theo từng trường hợp thì mãi vẫn là đề sai. Nhưng nếu để ý kỹ thì ta chỉ cần xét trường hợp sau. "Ta sẽ gọi tên chữ cái đầu tiên của các cuốn bí kiếp cho đỡ rối mắt".
   + Ở đây nếu xét cả 3 trường hợp như kể trên thì có cả 3 đáp án đều cho R3=C.
   ta chỉ cần 1 dữ kiện "1 hòm ghi 100% sự thật" và bỏ qua dữ kiện thừa => đáp án cuối cùng là.
   R1=G ( giáng long thập bát trưởng), R2=Q ( quỳ hoa bảo điển), R3=C (cửu âm chân kinh).
  • New

   gọi các rương lần lượt là A ,B ,C và tương ứng với nhãn dán trên đó
   A: B chứa quỳ hoa ,C chứa cửu âm

   B: A chứa giáng long ,C chứa cửu âm

   C: A chứa quỳ hoa ,B chứa giáng long   Xét từng trường hợp: (trong mọi trường hợp xét ,nếu giả thiết là sai ta tự viết lại cho đúng )

   CÁCH 1 :

   +)A toàn đúng : B chứa quỳ hoa ,C chứa cửu âm

   - Xét B: A chứa giáng long ,C chứa cửu âm (đúng ) vậy nên A chứa giáng long là sai (sai) ->B là 1 đúng 1 sai

   - Xét C (toàn sai) : A ko chứa quỳ hoa ( cũng ko phải giáng long (xét B bên trên) ) --> A chứa cửu âm --> trái với giả thiết của A ban đầu là C chứa cửu âm --> loại

   +)A toàn sai : viết đúng lại là : B ko chứa quỳ hoa ,C ko chứa cửu âm ( tương tự cho những lần sai sau)

   - Xét B: A chứa giáng long ,C chứa cửu âm(sai) --> vậy B là 1 đúng 1 sai do A đã toàn sai -->A chứa giáng long

   - Xét C (toàn đúng) :A chứa quỳ hoa (sai do vừa nhận định A chứa giáng long) --> loại

   +)B toàn đúng : A chứa giáng long ,C chứa cửu âm

   - Xét A :B chứa quỳ hoa ,C chứa cửu âm (đúng ) --> A là 1 đúng 1 sai và B ko chứa quỳ hoa

   - Xét C (toàn sai) :A ko chứa quỳ hoa (hợp lý) và A là giáng long ,B ko chứa giáng long (đúng ) tuy nhiên nếu ko chứa giáng long ,cũng ko chứa quỳ hoa -- > B là cửu âm à trái với giả thiết ban đầu C chứa cửu âm --> loại

   +)B toàn sai: A ko chứa giáng long ,C ko chứa cửu âm

   -Xét A: B chứa quỳ hoa ,C chứa cửu âm (sai) --> A là 1 đúng 1 sai --> B chứa quỳ hoa

   - Xét C (toàn đúng) : A chứa quỳ hoa --> loại vì ở trên vừa xác nhận B chứa quỳ hoa

   +)C toàn đúng : A chứa quỳ hoa ,B chứa giáng long

   - Xét A : B chứa quỳ hoa (sai) ,C chứa cửu âm (ko xác định dc ) (giả sử toàn sai) --> B ko chứa quỳ hoa ,C ko chứa cửu âm

   - Xét B (1 đúng 1 sai) : A chứa giáng long (sai rồi) ,C chứa cửu âm (phải là câu đúng ) --> trái với câu trên vừa giả sử C chứa cửu âm cũng là sai --> loại

   --Xét A : B chứa quỳ hoa (sai) ,C chứa cửu âm (giả sử đúng)--> A 1 đúng 1 sai và B ko chứa quỳ hoa

   -- Xét B (toàn sai) : A ko chứa giáng long , C ko chứa cửu âm -->loại vì vừa giả sử C chứa cửu âm

   +)C toàn sai : A ko chứa quỳ hoa , B ko chứa giáng long

   -Xét A : B chứa quỳ hoa ,C chứa cửu âm (giả sử toàn đúng)--> A chứa giáng long ,B chứa quỳ hoa và C chứa cửu âm

   - Xét B (1 đúng 1 sai) : A chứa giáng long (hợp lý nên là câu đúng ) ,C chứa cửu âm (cũng hợp lý nên là câu đúng ) -->B ko phải 1 đúng 1 sai --> loại

   --Xét A : B chứa quỳ hoa ,C chứa cửu âm (giả sử 1 đúng 1 sai)

   ---Giả sử A1 : B chứa quỳ hoa ,C ko chứa cửu âm

   ---Xét B (toàn đúng): A chứa giáng long ,C chứa cửu âm (trái với giả thiết bên trên C ko chứa cửu âm) -->loại

   ----Giả sử A2 : B ko chứa quỳ hoa ,C chứa cửu âm

   ----Xét B (toàn đúng): A chứa giáng long ,C chứa cửu âm --> A chứa giáng long ,C chứa cửu âm ,B chứa quỳ hoa --> B chứa quỳ hoa trái với giả thiết bên trên vừa giả thiết B ko chứa quỳ hoa --> loại

   Nhận xét : trong mỗi rương ,rương nào cũng đều có thể toàn đúng hoặc toàn sai dù bên trong nó chứa cái gì ,và ta đều đã xét các trương hợp đó ,tuy nhiên ko ra nghiệm

   CÁCH 2 : dễ dàng nhận ra ở rương A và B đều có ghi "C chứa cửu âm"
   Giả sử C chứa cửu âm là đúng
   giả sử (1) A toàn đúng : B chứa quỳ hoa ,C chứa cửu âm --> A chứa giáng long --> B cũng toàn đúng --> loại
   giả sử (2) A 1 đúng 1 sai : B ko chứa quỳ hoa ,C chứa cửu âm --> B chứa giáng long -->A chứa quỳ hoa. Tuy nhiên kết quả này cũng bị loại vì nhãn dán trên A và B đều 1 đúng và 1 sai.
   Giả sử C chứa cửu âm là sai --> rương A và B có sai --> rương C toàn đúng
   xét C : A chứa quỳ hoa ,B chứa giáng long --> C chứa cửu âm --> trái với giả thiết --> loại

   Kết luận : em chả có kết luận gì ,chỉ mong anh ra đề anh chỉ cho em xem rương chứa cửu âm là rương nào .Hết !!!
  • New

   Rương 1 và rương 2 có Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"
   ->Nếu đúng thì rương 1 và 2 đều có 1 thông tin đúng
   -> rương 3 chắc chắn sai cả 2 thông tin
   -> rương 1 Giáng long thập bát chưởng và rương 2 Quỳ hoa bảo điển
   -> dẫn tới rương 1 và 2 đúng 2 thông tin
   => loại

   -> Nếu sai thì rương 1 và 2 đều có một thông tin sai.
   -> Rương 3 chắc chắn 2 thông tin đúng
   -> rương 1 Quỳ hoa bảo điển và rương 2 Giáng long thập bát chưởng
   -> rương 1 và 2 đều có 2 thông tin sai
   => loại

   Kết luận: Không thể tìm được.
   Cơ mà đề rõ vô nghiệm, trừ khi đây là đố mẹo.
  • New


   Rương 1 chứa Quỳ hoa baỏ điển + Dương 2 chứa Giáng long thập bát chưởng - Dương 3 chứa Cửu âm chân kinh


   Lý do vì:
   Theo thông tin rương số 1 gi thì rương 1 sẽ có Giáng long thập bát chưởng và Rương 3 sẽ có cửu âm chân kinh.
   Theo thông tin rương số 2 gi thì rương 1 và rương 3 chứa thông tin tương đương với rương số 1 như vậy cả rương 1 và 2 đều gi giống nhau => 2 rương này đều có thông tin sai vì nếu đúng sẽ có 2 nghiệm trùng nhau. vì để bài chỉ cho phép 1 rương đc đúng. nên rương còn lại rương số 3 sẽ gi thông tin đúng.

   Cụ thể rương 1 gi 2 thông tin sai.
   Rương 2 gì 1 thông tin đúng là rương 3 có cửu âm chân kinh và thông tin sai là rương 1 chứa giáng long thập bát chưởng(sai vì rương 1 có quỳ hoa bảo điểm)
   Rương 3 gi 2 thông tin đúng là rương 1 có quỳ hoa bảo điểm, rương 2 có giáng long thập bát chưởng => còn lại rương 3 có cửu âm chân kinh (đúng thông tin rương 2 gi)
  • New

   Matrix wrote:   Sau khi Mark tìm được đúng lọ nước thánh chưa bách bệnh, anh thấy rằng mặt sau của nhãn dán trên lọ thuốc có ghi một bí mật "Hai lọ thuốc do Menes chế ra chính là cạm bẫy để giết chết Thành Cát Tư Hãn của người Hung"

   Mặt sau nhãn dán cũng cho Mark mã số bí mật để đi vào một mật thất cửa đá trong căn phòng thánh, ở đây anh gặp 3 chiếc rương có chứa những bí kíp võ công lấy lại được của Thành Cát Tư Hãn, chún là những chiến lợi phẩm mà Thành Cát Tư Hãn lấy được khi đánh chiếm Trung Quốc.

   3 chiếc rương này mỗi chiếc đựng một cuốn bí kíp võ công thượng thừa, bao gồm 1 cuốn dạy về "Cửu âm chân kinh", một cuốn dạy về "Giáng long thập bát chưởng" và một cuốn còn lại dạy về "Quỳ hoa bảo điển"

   Trên 3 chiếc rương có ghi những thông tin để hé mở ra các cuốn bí kíp nằm ở rương nào, nhưng chúng không luôn dán đúng chỉ dẫn. Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật, một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thật và một thông tin sai sự thật, và một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật.

   Sau đây là các thông tin trên những chiếc rương:


   Chiếc rương xanh lục - số 1Chiếc rương đỏ tía - số 2Chiếc rương xanh lam - số 3
   Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển"Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng"Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển"
   Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"Rương số 2 chứa "Giáng long thập bát chưởng"   * Nhiệm vụ: Tìm xem mỗi cuốn bí kíp nằm trong rương nào, và nêu ra cách thức suy luận để tìm ra chúng
   * Nhận bài trả lời từ 15h 15.4 và hết hạn lúc 15h ngày 16.4
   * Người trả lời đúng đầu tiên sẽ nhận 100gold
   * Mỗi người chơi chỉ được trả lời duy nhất 1 lần trong chủ đề này.

   Theo mình thì thế này, ở đây có 2 thông tin về R3, do đó mình sẽ mở R3 trước, có 2 trường hợp
   - R3 là Cửu âm chân kinh --> trên R1 và R2 đều có thông tin đúng --> thông tin trên R3 là sai-sai --> R1 là Giáng long và R2 là Quỳ hoa
   - R3 không phải là Cửu âm --> trên R1 và R2 có thông tin sai --> thông tin trên R3 là đúng-đúng --> R1 là Quỳ hoa và R2 là Giáng long
   Vậy là tìm xong chúng ở đâu rồi, ngon lành
  • New

   Rất tiếc rằng câu hỏi ngày 6 vẫn chưa có bạn nào có suy luận hợp lý. Giải thưởng 300gold đã không có chủ.

   Sau đây là đáp án:

   1. Trước khi đi vào suy luận, hãy kiểm tra các dữ kiện và để ý những điều sau đây:

   "3 chiếc rương này mỗi chiếc đựng một cuốn bí kíp võ công" => trong mỗi chiếc rương là 1 cuốn bí kíp, không có rương nào chứa 2 cuốn hay không chứa cuốn bí kíp nào

   "Trên 3 chiếc rương có ghi những thông tin" => có nhiều nhãn ghi thông tin trên các chiếc rương

   "Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật" => trên rương này chỉ có duy nhất 2 nhãn, chúng đều là sự thật
   "một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật" => trên rương này chỉ có duy nhất 2 nhãn, chúng đều sai sự thật
   "một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thậtmột thông tin sai sự thật" => trên dương này có ít nhất là 2 nhãn, trong số đó chắc chắn có 1 nhãn đúng và 1 nhãn sai, nó có thể là 2 nhãn hoặc 3 nhãn hoặc nhiều hơn thế

   2. Kết quả: (nghiệm duy nhất)

   Rương 1: chứa Giáng Long Thập Bát Chưởng
   Rương 2: chứa Quỳ Hoa Bảo Điển
   Rương 3: chứa Cửu Âm Chân Kinh

   3. Suy luận và giải:

   3a. Trường hợp 1: trên rương có 1 nhãn đúng và 1 nhãn sai nào đó, chỉ có đúng 2 nhãn. Điều này có nghĩa là cả 3 rương đều chỉ ghi 2 nhãn thông tin trên mỗi rương, theo như nhiều bạn suy luận thì chúng mâu thuẫn với nhau và không thể tìm ra đáp án => loại trường hợp này

   3b. Trường hợp 2: trên rương có 1 nhãn đúng và 1 nhãn sai nào đó, có từ 3 nhãn ghi thông tin trở lên (điều này nếu thực tế sẽ nhìn thấy ngay bằng mắt rằng có 1 chiếc rương dán nhiều nhãn thông tin và suy luận ra dễ ràng hơn nhiều), thì 2 thông tin trong đề bài của rương đó hoàn toàn có thể là cùng đúng hoặc cùng sai hoặc 1 đúng 1 sai trong số tất cả các nhãn của rương đó.

   Bây giờ ta đi xét 3 trường hợp nhỏ hơn:

   3b1. Nếu rương có nhiều nhãn mà 2 nhãn đã nêu ra trong đề bài chứa 1 đúng 1 sai => như các bạn đã suy luận mọi trường hợp thì nó vô nghiệm => loại

   3b2. Nếu rương có nhiều nhãn mà 2 nhãn đã nêu ra trong đề bài cùng là cùng đúng hoặc cùng sai và nhãn chưa được nhắc tới mới là nhãn sai hoặc đúng còn lại: và giả sử thông tin trên rương 1 và 2 nói về "rương số 3 chứa CACK" đều là thông tin sai => Vậy rương 1 và rương 2 có chứa thông tin sai => Rương 3 chính là rương có cả 2 thông tin đều đúng => Rương 1 chứa QHBD + rương 2 chứa GLTBC => Rương 3 còn lại phải chứa CACK => mâu thuẫn với giả thiết rằng thông tin nói về Rương 3 đang là sai => loại trường hợp này.

   3b3. Nếu rương có nhiều nhãn mà 2 nhãn đã nêu ra trong đề bài cùng là cùng đúng hoặc cùng sai và nhãn chưa được nhắc tới mới là nhãn sai hoặc đúng còn lại: và giả sử thông tin trên rương 1 và 2 nói về "rương số 3 chứa CACK" đều là thông tin đúng => Vậy rương 1 và rương 2 có chứa thông tin đúng => Rương 3 chính là rương có cả 2 thông tin đều sai => Rương 3 chứa CACK như giả thiết => còn lại Rương 1 và Rương 2 chứa 2 món còn lại là GLTBC và QHBD => nhưng vì Rương 3 ghi 2 thông tin đều sai. => Rương 1 phải chứa GLTBC và Rương 2 phải chứa QGBD => hoàn toàn hợp lý

   Trong trường hợp cuối cùng này thì rương 1 và rương 2 đều đang được nhắc tới là chứa 2 nhãn cùng là thông tin đúng như liệt kê ở đề bài, một trong 2 rương số 1 hoặc số 2 có chứa nhiều hơn 2 nhãn và nhãn sai của rương đó không được liệt kê trong đề bài, nhưng nó thỏa mãn rằng rương đó có 1 thông tin đúng và 1 thông tin sai.

   Một số bạn nói rằng chấp nhận khả năng suy luận gần đúng nhất có thể (hoặc sai ít nhất có thể) là suy luận không chắc chắn và không phải là cách giải.


   taneshi wrote:

   Xin lỗi phải nói điều này. Bạn đã không có khiếu ra đề thì nên biết sai phải sửa chứ cố chấp vậy là không nên. Đừng có cái kiểu lấp liếm kiểu vậy nó kì cục lắm.
   Chỉ xét riêng rương 1 và 2 đều có 1 câu giống nhau là rương 3 có CACK mà rương 3 lại ghi thông tin về rương 1 và 2 là 2 cái bí kíp còn lại là mình đã biết ý bạn là kết quả thế nào rồi. Tuy nhiên, đề bài lại có điều kiện "Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật, một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thật và một thông tin sai sự thật, và một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật" thì đề bài nó mới mâu thuẫn.
   Nếu hết thời hạn bạn không có được kết quả thỏa đáng mà còn lấp liếm kiểu như là "Chúc mừng các bạn không bị lừa" thì xin lỗi là không chấp nhận được nhé.
   Xin bảo lưu kết quả đã đưa ra. Và nếu có trúng giải thì cũng xin đéo nhận. Cuộc thi max nhảm shit

   @taneshi Mình rất buồn khi bỏ thời gian ra thiết kế câu hỏi lại nhận được những lời lẽ không hay ho từ những người không đủ khả năng giải đáp câu hỏi như vậy. Mình hy vọng rằng bạn sẽ lịch sự hơn trong lần tới, và tin tưởng vào những gì đề bài đã khẳng định để có thể tập trung vào giải quyết vấn đề.


   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!
  • New

   Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật" => trên rương này chỉ có duy nhất 2 nhãn, chúng đều là sự thật
   "một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật" => trên rương này chỉ có duy nhất 2 nhãn, chúng đều sai sự thật
   "một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thật và một thông tin sai sự thật" => trên dương này có ít nhất ???? là 2 nhãn, trong số đó chắc chắn có 1 nhãn đúng và 1 nhãn sai, nó có thể là 2 nhãn hoặc 3 nhãn hoặc nhiều hơn thế
   Lần sau có làm câu đố dạng này, nhớ thêm dòng "*Lưu ý: Đố mẹo !" vào, cảm ơn :)
  • New

   Matrix wrote:

   Rất tiếc rằng câu hỏi ngày 6 vẫn chưa có bạn nào có suy luận hợp lý. Giải thưởng 300gold đã không có chủ.

   Sau đây là đáp án:

   1. Trước khi đi vào suy luận, hãy kiểm tra các dữ kiện và để ý những điều sau đây:

   "3 chiếc rương này mỗi chiếc đựng một cuốn bí kíp võ công" => trong mỗi chiếc rương là 1 cuốn bí kíp, không có rương nào chứa 2 cuốn hay không chứa cuốn bí kíp nào

   "Trên 3 chiếc rương có ghi những thông tin" => có nhiều nhãn ghi thông tin trên các chiếc rương

   "Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật" => trên rương này chỉ có duy nhất 2 nhãn, chúng đều là sự thật
   "một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật" => trên rương này chỉ có duy nhất 2 nhãn, chúng đều sai sự thật
   "một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thậtmột thông tin sai sự thật" => trên dương này có ít nhất là 2 nhãn, trong số đó chắc chắn có 1 nhãn đúng và 1 nhãn sai, nó có thể là 2 nhãn hoặc 3 nhãn hoặc nhiều hơn thế

   2. Kết quả: (nghiệm duy nhất)

   Rương 1: chứa Giáng Long Thập Bát Chưởng
   Rương 2: chứa Quỳ Hoa Bảo Điển
   Rương 3: chứa Cửu Âm Chân Kinh

   3. Suy luận và giải:

   3a. Trường hợp 1: trên rương có 1 nhãn đúng và 1 nhãn sai nào đó, chỉ có đúng 2 nhãn. Điều này có nghĩa là cả 3 rương đều chỉ ghi 2 nhãn thông tin trên mỗi rương, theo như nhiều bạn suy luận thì chúng mâu thuẫn với nhau và không thể tìm ra đáp án => loại trường hợp này

   3b. Trường hợp 2: trên rương có 1 nhãn đúng và 1 nhãn sai nào đó, có từ 3 nhãn ghi thông tin trở lên (điều này nếu thực tế sẽ nhìn thấy ngay bằng mắt rằng có 1 chiếc rương dán nhiều nhãn thông tin và suy luận ra dễ ràng hơn nhiều), thì 2 thông tin trong đề bài của rương đó hoàn toàn có thể là cùng đúng hoặc cùng sai hoặc 1 đúng 1 sai trong số tất cả các nhãn của rương đó.

   Bây giờ ta đi xét 3 trường hợp nhỏ hơn:

   3b1. Nếu rương có nhiều nhãn mà 2 nhãn đã nêu ra trong đề bài chứa 1 đúng 1 sai => như các bạn đã suy luận mọi trường hợp thì nó vô nghiệm => loại

   3b2. Nếu rương có nhiều nhãn mà 2 nhãn đã nêu ra trong đề bài cùng là cùng đúng hoặc cùng sai và nhãn chưa được nhắc tới mới là nhãn sai hoặc đúng còn lại: và giả sử thông tin trên rương 1 và 2 nói về "rương số 3 chứa CACK" đều là thông tin sai => Vậy rương 1 và rương 2 có chứa thông tin sai => Rương 3 chính là rương có cả 2 thông tin đều đúng => Rương 1 chứa QHBD + rương 2 chứa GLTBC => Rương 3 còn lại phải chứa CACK => mâu thuẫn với giả thiết rằng thông tin nói về Rương 3 đang là sai => loại trường hợp này.

   3b3. Nếu rương có nhiều nhãn mà 2 nhãn đã nêu ra trong đề bài cùng là cùng đúng hoặc cùng sai và nhãn chưa được nhắc tới mới là nhãn sai hoặc đúng còn lại: và giả sử thông tin trên rương 1 và 2 nói về "rương số 3 chứa CACK" đều là thông tin đúng => Vậy rương 1 và rương 2 có chứa thông tin đúng => Rương 3 chính là rương có cả 2 thông tin đều sai => Rương 3 chứa CACK như giả thiết => còn lại Rương 1 và Rương 2 chứa 2 món còn lại là GLTBC và QHBD => nhưng vì Rương 3 ghi 2 thông tin đều sai. => Rương 1 phải chứa GLTBC và Rương 2 phải chứa QGBD => hoàn toàn hợp lý

   Trong trường hợp cuối cùng này thì rương 1 và rương 2 đều đang được nhắc tới là chứa 2 nhãn cùng là thông tin đúng như liệt kê ở đề bài, một trong 2 rương số 1 hoặc số 2 có chứa nhiều hơn 2 nhãn và nhãn sai của rương đó không được liệt kê trong đề bài, nhưng nó thỏa mãn rằng rương đó có 1 thông tin đúng và 1 thông tin sai.

   Một số bạn nói rằng chấp nhận khả năng suy luận gần đúng nhất có thể (hoặc sai ít nhất có thể) là suy luận không chắc chắn và không phải là cách giải.


   taneshi wrote:

   Xin lỗi phải nói điều này. Bạn đã không có khiếu ra đề thì nên biết sai phải sửa chứ cố chấp vậy là không nên. Đừng có cái kiểu lấp liếm kiểu vậy nó kì cục lắm.
   Chỉ xét riêng rương 1 và 2 đều có 1 câu giống nhau là rương 3 có CACK mà rương 3 lại ghi thông tin về rương 1 và 2 là 2 cái bí kíp còn lại là mình đã biết ý bạn là kết quả thế nào rồi. Tuy nhiên, đề bài lại có điều kiện "Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật, một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thật và một thông tin sai sự thật, và một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật" thì đề bài nó mới mâu thuẫn.
   Nếu hết thời hạn bạn không có được kết quả thỏa đáng mà còn lấp liếm kiểu như là "Chúc mừng các bạn không bị lừa" thì xin lỗi là không chấp nhận được nhé.
   Xin bảo lưu kết quả đã đưa ra. Và nếu có trúng giải thì cũng xin đéo nhận. Cuộc thi max nhảm shit
   @taneshi Mình rất buồn khi bỏ thời gian ra thiết kế câu hỏi lại nhận được những lời lẽ không hay ho từ những người không đủ khả năng giải đáp câu hỏi như vậy. Mình hy vọng rằng bạn sẽ lịch sự hơn trong lần tới, và tin tưởng vào những gì đề bài đã khẳng định để có thể tập trung vào giải quyết vấn đề.
   Tào lào, ad cứ làm như ở đây toàn trẻ con không bằng mà đòi lấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra để làm đáp án. Đề bài thì ghi là có "một thông tin đúng và một thông tin sai", đến lúc đưa đáp án lại kêu là có khả năng vẫn còn 1 thông tin khác nữa nhưng ko đưa vào đề bài mà a e phải tự suy luận thêm. Hehe, đây là cuộc thi trí tuệ để thử khả năng phân tích logic chứ không phải là cuộc thi đố mẹo của trẻ con nhé. Nếu là đố mẹo thế sao ko thấy phân tích cái câu "cả 2 thông tin đúng ấy" là: "cả 2 thông tin đúng và có cả thông tin sai" ấy, cho nó ra đáp án khác luôn đi cho vui.
  • New

   thientp1996 wrote:

   Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật" => trên rương này chỉ có duy nhất 2 nhãn, chúng đều là sự thật
   "một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật" => trên rương này chỉ có duy nhất 2 nhãn, chúng đều sai sự thật
   "một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thật và một thông tin sai sự thật" => trên dương này có ít nhất ???? là 2 nhãn, trong số đó chắc chắn có 1 nhãn đúng và 1 nhãn sai, nó có thể là 2 nhãn hoặc 3 nhãn hoặc nhiều hơn thế
   Lần sau có làm câu đố dạng này, nhớ thêm dòng "*Lưu ý: Đố mẹo !" vào, cảm ơn :)

   superku wrote:

   Tào lào, ad cứ làm như ở đây toàn trẻ con không bằng mà đòi lấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra để làm đáp án. Đề bài thì ghi là có "một thông tin đúng và một thông tin sai", đến lúc đưa đáp án lại kêu là có khả năng vẫn còn 1 thông tin khác nữa nhưng ko đưa vào đề bài mà a e phải tự suy luận thêm. Hehe, đây là cuộc thi trí tuệ để thử khả năng phân tích logic chứ không phải là cuộc thi đố mẹo của trẻ con nhé. Nếu là đố mẹo thế sao ko thấy phân tích cái câu "cả 2 thông tin đúng ấy" là: "cả 2 thông tin đúng và có cả thông tin sai" ấy, cho nó ra đáp án khác luôn đi cho vui.

   * Đây không phải đố mẹo. Mọi thứ hoàn toàn suy luận logic. Các bạn cần có thói quen kiểm tra chính xác dữ liệu xem còn có những khả năng nào xảy ra
   * Một câu hỏi được treo giải cao hơn nó sẽ có độ khó tương ứng. Mình không đưa ra một đề bài mỗi rương chỉ 2 nhãn và có thể suy luận dễ dàng, đó là một đề bài dễ.
   * Mình đã gia hạn câu hỏi, tăng thêm thời gian, tăng thêm giải thưởng và khẳng định đề bài là không sai, nhưng vẫn không ai cẩn thận xem lại các dữ kiện ban đầu.

   :D


   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!
  • New

   Ad giai đúng thì phải ,đố mẹo ở đây là mẹo trong cách ra đề, cái này ko phải 1 người cứ ngồi rồi nghĩ ra dc, vì cái việc tính toán các pa đã đau đầu rồi,
   Còn về bài giải thì cũng phải đọc vài lượt rồi so với đề mới hiểu... vì người giải phải hiểu đề bài và cách làm giống với lối nghĩ của người ra đề
   Cơ mà chả có time để giải bài này của admin...