Ngày 4: quay số chọn người may mắn nhận giải

  • Ngày 4: quay số chọn người may mắn nhận giải   Tại đây sẽ cập nhật những người nhận giải của 3 ngày đầu tiên

   Ngoài ra cũng sẽ có 1 lần quay số chung cuộc để chọn ra giải đặc biệt, đón xem các bài viết bên dưới nhé


   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

   The post was edited 1 time, last by Matrix ().

  • Quay số may mắn ngày 1: xaanhra; Ecoprin; Hong ho; mỗi người nhận 30gold   Quay số may mắn ngày 2: anhdao; Baam; xaanhra; mỗi người nhận 40gold   Quay số may mắn ngày 3: newqazter; nhokkul251293 ; Hairlikesnow191; mỗi người nhận 50gold   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!
  • Các bạn sau trả lời đúng từ 2 câu trở lên, được đánh số theo tứ tự mới để quay số ngẫu nhiên, như sau:

   01/ H3r0
   02/ bgbg
   03/ Nlag
   04/ xaanhra
   05/ LordAA
   06/ cokematuy
   07/ nhokkul251293
   08/ cuongkaka123
   09/ Peter_VN
   10/ Ecoprin
   11/ Jedi_master
   12/ dungx91dkt
   13/ quaylendiiiii
   14/ anhdao
   15/ Anh789155
   16/ SilverNSDA
   17/ rocketki
   18/ newqazter
   19/ nqmy1976
   20/ sylastin
   21/ xuanthanh
   22/ lastlong
   23/ Hong ho
   24/ Baam

   Kết quả quay số:   Trúng giải: nhokkul251293; nqmy1976; lastlong; mỗi người nhận 100gold


   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!
  • H3r0 wrote:

   hên xui ghê có 2người đk 2 giải lận

   Chúc bạn may mắn lần sau :D

   Vẫn sẽ còn có nhiều cuộc thi nhỏ nữa trong tương lai, sẽ có lúc bạn nhận phần thưởng thôi


   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!
  • Các bạn trúng giải lưu ý, mình sẽ gửi mã nhận vàng/gold vào tin nhắn riêng của tài khoản diễn đàn của các bạn (conversation), những người may mắn nhận 2 lần sẽ có 2 tin nhắn riêng biệt nhau. Vàng không được gửi trực tiếp vào tài khoản game nhé.

   Các bạn có thể sử dụng nó bất cứ khi nào các bạn muốn, chỉ cần trước thời điểm hết hạn, vàng này có giá trị tới tận ngày 31/12/2019 (còn hơn 1 năm nữa)


   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!